Nejnovější případy

Hematolog

Postup terapie u pacientů starších 60 let s AML s FLT3-ITD mutací

Máme relativně často pacienty s AML s FLT3-ITD mutací (s i bez NPM1), kteří jsou starší 60 let a relativně únosní chemoterapii a i případné alogenní TKB. Diskutujeme u nich o optimální indukční léčbě – 7+3 + midostaurin versus aza-ven? Popřípadě aza-...

0 4. 12. 2023 Číst více
Hematolog

Extrémní kolísání počtu trombocytů u 58letého pacienta s chronickou ITP

Dobrý den, ráda bych zkonzultovala případ 58letého pacienta s chronickou ITP (dg. 9/2020). V minulosti terapie kortikosteroidy bez efektu, IVIG s jen přechodným efektem, cyklosporin A bez efektu. Aktuálně 2 roky na terapii romiplostimem s velmi dobrý...

1 4. 12. 2023 Číst více
Hematolog

Léčba CLL u starší pacientky

Vážení kolegové, prosím o konzultaci stran léčby pacientky narozené v roce 1943, u které byla v říjnu 2022 diagnostikována chronická lymfatická leukémie, stadia I dle Raie při diagnóze. Dále je léčena pro hypertenzi, bipolární afektivní poruchu a má...

2 22. 11. 2023 Číst více

Co se děje v HEMATOLOGII a HEMATOONKOLOGII?

Sledujte nás

Listopad 2023 – přehled aktualit

Je CAR T-buněčná terapie bezpečnou a účinnou možností léčby R/R T-ALL a lymfomů? Co je nového v chimérické antigenní receptorové (CAR) T-buněčné terapii dětské akutní lymfoblastické leukémie?  A jak a kdy léčit pacienty s refrakterní nebo progresivní Waldenströmovou makroglobulinémií? Odpovědi právě na tyto otázky přinášíme v listopadových novinkách.

Více zde

Cílená terapie u difuzního velkobuněčného B lymfomu

MUDr. Prokop Vodička | prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., I. interní klinika – klinika hematologie, 1. LF UK a VFN, Praha

Difuzní velkobuněčný B lymfom (DLBCL) je nejčastějším typem nehodgkinských lymfomů, jejichž incidence má v České republice mírně rostoucí trend s přibližně 1 500 novými případy ročně. Medián věku při diagnóze DLBCL se pohybuje kolem 65 let. Jde o léčitelné onemocnění s 60–70% šancí na vyléčení v první linii léčby. Jaké jsou nové přístupy v léčbě a budoucnost této terapie?

Více zde

HEMATOLOGIE 2024 (24. pražské hematologické dny)

Dovolujeme si Vás s předstihem informovat o každoročním sjezdu HEMATOLOGIE 2024 (24. pražské hematologické dny), které se budou konat ve dnech 17.–19. ledna 2024 v hotelu Clarion v Praze. Akce bude zaměřena na novinky z výročního sjezdu ASH 2023, pozornost bude v přednáškách věnována všem oblastem hematologie a kromě klinického výzkumu také výzkumu základnímu a translačnímu.

Sjezd se koná pod záštitou České hematologické společnosti ČLS JEP a České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP.

Více zde

Nenechte si ujít reportáže či zajímavá videa

Jsme na Twitteru. Sledujte nás

Poznejte naše odborné kolegium

Garantem je prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
doc. MUDr. Anna Jonášová, Ph.D. doc. MUDr. Anna Jonášová, Ph.D.
prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D. prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D.
prof. MUDr. Marek Trněný, CSc. prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D. prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.
prof. MUDr. Edgar Faber, CSc. prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
prof. MUDr. Ivan Špička, CSc. prof. MUDr. Ivan Špička, CSc.
doc. MUDr. David Belada, Ph.D. doc. MUDr. David Belada, Ph.D.
prof. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D. prof. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D.
MUDr. Jaromír Gumulec MUDr. Jaromír Gumulec
MUDr. Hana Klamová, CSc. MUDr. Hana Klamová, CSc.
MUDr. Eva Konířová MUDr. Eva Konířová
doc. MUDr. Jakub Radocha, Ph.D. doc. MUDr. Jakub Radocha, Ph.D.
doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.
prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc. prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.
MUDr. Pavel Jindra, Ph.D. MUDr. Pavel Jindra, Ph.D.
MUDr. Heidi Móciková, Ph.D. MUDr. Heidi Móciková, Ph.D.
MUDr. Jiří Schwarz, CSc. MUDr. Jiří Schwarz, CSc.
MUDr. Martin Špaček, Ph.D. MUDr. Martin Špaček, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc. prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.
doc. MUDr. Mgr. Cyril Šálek, Ph.D. doc. MUDr. Mgr. Cyril Šálek, Ph.D.
MUDr. Michal Kouba MUDr. Michal Kouba
doc. MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D. doc. MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D.

Představení projektu

  • Vložte dotaz a popište případ
  • Dotaz konzultují přední odborníci
  • Vyčkejte na odpověď do 1 pracovního dne

Výhody projektu

  • Konzultace on-line, rychle a zdarma
  • Odpověď zašleme přímo na Váš e-mail
  • Případy publikujeme anonymně
  • Možnost edukace
  • Sdílení vlastních zkušeností z praxe
  • Mnoho spokojených lékařů
  • Bezplatná registrace k odběru nových kazuistik
Odebírejte
novinky
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.