Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.

Myeloproliferativní onemocnění, Trombóza a hemostáza
» Odborné kolegium je tu PRO VÁS! » prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.

prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.

Oddělení klinické hematologie FN Brno 

Lékařskou fakultu Univerzity J. E. Purkyně jsem ukončil v roce 1976. V roce 1980 jsem složil atestaci z vnitřního lékařství I. stupně, v roce 1983 atestaci z hematologie a krevní transfúze. V roce 1990 jsem obhájil dizertační práci s názvem Klinický význam proteinu C, v roce 1993 jsem se habilitoval. Téma habilitační práce – Koagulační změny u nemocných po transplantaci kostní dřeně, bylo zpracováno za studijního pobytu v Bruselu. Zde jsem také na Svobodné bruselské univerzitě (ULB) v témže roce po obhajobě obdržel „Licence spéciale en cancerologie“. V roce 1995 jsem získal atestaci z klinické onkologie, v roce 1998 jsem byl jmenován profesorem vnitřního lékařství. Působil jsem nejprve na III. interní klinice a následně na Oddělení klinické hematologie ve Fakultní nemocnici u sv. Anny, a od roku 1989 ve Fakultní nemocnici Brno, nejprve na II. interní, později Interní hematoonkologické, resp. hematologické a Interní onkologické klinice. Od roku 1998 pracuji na Oddělení klinické hematologie, které od téhož roku vedu.  

Mým odborným zájmem je problematika krevního srážení. Jsem autorem více než 290 prací a autorem či spoluautorem 12 monografií. Do roku 2017 jsem byl místopředsedou Central European Working Group for Ph negative myeloproliferative disorders (CEMPO) a jsem místopřesedou CZEMP a nyní předsedou České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP. Jsem jedním ze zakládajících koordinátorů Českého národního hemofilického programu, jehož jsem dnes čestným předsedou.  

Co pro Vás znamená projekt HEMATOLOGIE-online.cz?

Projekt týkající se hematologie pro mne znamená další výzvu a projekt sám je další možností, jak dosahovat prohlubování odborných poznatků s využitím všech současných možností. 

Odebírejte
novinky
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.