Hematolog

» Přehled případů » Hematolog
Hematolog

Léčba CLL u starší pacientky

Vážení kolegové, prosím o konzultaci stran léčby pacientky narozené v roce 1943, u které byla v říjnu 2022 diagnostikována chronická lymfatická leukémie, stadia I dle Raie při diagnóze. Dále je léčena pro hypertenzi, bipolární afektivní poruchu a má...

2 22. 11. 2023 Číst více
Hematolog

Relaps DLBCL - jak dále?

Dobrý den, rád bych se poradil s další terapií u nemocného s relapsem DLBCL. Jedná se o 78letého nemocného, kterému byl 5/2022 dg.MZL, kde v histologii byly okrsky suspektní z počínající transformace do DLBCL. Nemocný vypadá biologicky mladší, ale má...

2 4. 11. 2023 Číst více
Hematolog

Hereditární alfa tryptasémie

Prosím o informaci, zda v České republice někdo provádí molekulárně genetický test, který by vyloučil hereditární alfa tryptasémii u pacienta s opakovaně zjištěnou zvýšenou tryptázou, například "droplet digital PCR k určení počtu kopií genu pro alfa...

2 2. 11. 2023 Číst více
Hematolog

Danazol u myelofibrosy

Vážené kolegium moudrých, VZP mi opakovaně doporučuje léčbu Danazolem u myelofibrosy, dokládají to guidelinami NCCN. Jednou (před lety) jsem to zkusil - bez effektu. Inu se dovoluji zeptati, zda někdo z moudrých Danazol u myelofibrosy (ev. jiné myelo...

8 25. 10. 2023 Číst více
Hematolog

Indikace monoterapie chlorambucilem k paliativní léčbě lymfoproliferace NS u 98letého pacienta

Dobrý den, potřebuji se poradit ohledně pacienta nar. 1925 s anamn. HN, incip. CHRI, objektivně sníženě mobilního, s hypacuse, o kterého se stará dcera - zdravotní sestra. Do péče hematologa poslán 6/2022 pro leukocytózu s absolutní lymfocytózou- leu...

3 23. 10. 2023 Číst více
Hematolog

Léčba CNS postižení v rámci Histiocytózy z Langerhansenových buněk

Pacient ročník 1991. Od prosince 2019 hubnutí (za rok z "obvyklých" 50 kg na 42 kg) a progredující porucha chůze, pro kterou vyšetřován ve spádové nemocnici. První MRI mozku prokázalo symetrické difuzní změny signálu v obou mozečkových hemisférách, m...

3 10. 10. 2023 Číst více
Hematolog

Reklasifikace T-NHL lymfomu v průběhu terapie na cHL

Dobrý den, chtěla bych se poradit, jak dál léčit nemocnou r. 89, u které došlo k reklasifikaci lymfomu v průběhu terapie - T - NHL byl dodatečně 9/23 reklasifikován na klasický Hodgkinův lymfom s atypickým nálezem (tato dg byla potvrzena až dalším čt...

6 5. 10. 2023 Číst více
Hematolog

MDS-LB, snadná tvorba hematomů, elevace koagul. ff.

37letá pacientka dříve kontroly hematologem jen ad hoc v graviditách (má 3 syny) pro trombocytopenii, která se však po 3. porodu nenormalizuje, nově leukopenie kolem 3x10/9, při cílených dotazech: v dětství časté epistaxe, nyní v dospělosti snadná tv...

5 28. 9. 2023 Číst více
Hematolog

Stř. závažná asympt. trombocytopenie - před TEP coxae

Prosím o stanoviska/rady k situaci mé pacientky: 60letá pac. odeslána k hemat. vyš. 1/2023 pro asymptomatickou trombocytopenii PLT kolem 50 tis., při infektu/zánětu vzestup na cca 120 tis.; do r. 2017 PLT v normě; r. 2019 vystavena vlivu výparů z lát...

4 28. 9. 2023 Číst více
Hematolog

Trizomie chromozomu 15 na plazmatických buňkách

Dobrý den, prosím o konzultaci pacienta, jedná se o muže - 50 let, s ničím se neléčí, odeslán do ambulance pro nález osteolytického ložiska s měkkotkáňovou komponentou kalvy parietálně vpravo. Hodnoty KO + diff v normě, biochemie včetně Ca, P, ELFO b...

1 27. 9. 2023 Číst více
Hematolog

AITL - léčba

Dobrý den, rád bych se zeptal kolegia, jak přistupují k terapii pacientů s AITL (nově T-lymfom s helper fenotypem)? Podáváte režim s brentuximab vedotinem typu BV-CHP nebo klasický CHOP (CHOEP)? Z diskusí na internetu je patrné, že většina zahraniční...

3 19. 9. 2023 Číst více
Hematolog

62letý muž, dg Lymfom z buněk pláště (MCL)

Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o názor, zda u biologicky dobře vypadajícího 62letého nemocného s MCL provádět konzolidaci autologní tranpslantací s ohledem na těžkou hematologickou toxicitu během podávání indukční terapie ve světle rozvoje nových...

4 15. 9. 2023 Číst více
Odebírejte
novinky
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.