Partnerská sdělení

 Tato sekce obsahuje komerční sdělení poskytnuté od partnerů webu

» Partnerská sdělení
Účinnost režimu POLIVY-R-CHP u dříve neléčených pacientů s difuzním velkobuněčným B-lymfomem potvrzena i v navazujících analýzách studie Polarix

Účinnost režimu POLIVY-R-CHP u dříve neléčených pacientů s difuzním velkobuněčným B-lymfomem potvrzena i v navazujících analýzách studie Polarix

13. 11. 2023

Na nedávných hematologických konferencích (ICML a EHA 2023)* byly prezentovány analýzy, jejichž závěry potvrdily přínos léčebného režimu POLIVY-R-CHP pro různé věkové kategorie pacientů i těch s vysokým rizikem relapsu či refrakterity.1-6
ZIP POLIVY

„Kombinace Isa+Pd je efektivní i u velice předléčených pacientů” - kazuistiky z reálné klinické praxe

„Kombinace Isa+Pd je efektivní i u velice předléčených pacientů” - kazuistiky z reálné klinické praxe

18. 10. 2023

prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D.
Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno

Zkušenosti z praxe v léčbě mnohočetného myelomu jsou nenahraditelné. Nenechte si proto ujít komentář k výsledkům studie ICARIA-MM, která porovnávala léčbu isatuximabu +Pd vs. Pd u velmi předléčených refrakterních pacientů s mnohočetným myelomem. 

Společnost Roche opět přináší průlomový lék do terapie folikulárního lymfomu

Společnost Roche opět přináší průlomový lék do terapie folikulárního lymfomu

4. 10. 2023

LUNSUMIO® první bispecifická protilátka v léčbě folikulárního lymfomu je nyní dostupná i pro pacienty v České republice.2,3

Společnost Roche uvedením léčivého přípravku LUNSUMIO® do klinické praxe navazuje na úspěch léků MabThera® a Gazyvaro®, které svého času znamenaly revoluci a následnou evoluci v léčbě pacientů s touto diagnózou.1,2,4,5,7,8
ZIP LUNSUMIO

 

Přehled informací o emicizumabu prezentovaných na konferenci Mezinárodní společnosti pro trombózu a hemostázu (ISTH), Montreal 2023

Přehled informací o emicizumabu prezentovaných na konferenci Mezinárodní společnosti pro trombózu a hemostázu (ISTH), Montreal 2023

24. 8. 2023

Data z registru PedNet ukázala, že emicizumab je široce využíván v profylaxi dětí s hemofilií A, nicméně management léčby emicizumabem je v každém z 28 center, která se do projektu zapojila, variabilní. Většina pracovišť používá emicizumab ve všech schválených indikacích, převážně však u osob s těžkou a středně těžkou formou onemocnění. Pouze 3 centra hlásí pravidelné konkomitantní používání koagulačního faktoru VIII k zavedené profylaxi emicizumabem u PUPs, a to převážně z důvodu navození či udržení tolerance k FVIII. Imunotoleranční léčbu indikuje 24 z 27 center, 20 center používá emicizumab jako prvoliniovou profylaxi. Největší rozptyl je v monitoraci hladin emicizumabu - 9 center nemonitoruje hladiny vůbec,  8 center monitoruje v udržovací fázi léčby a 6 center hlásí monitoraci při každé pravidelné kontrole.1
ZIP HEMLIBRA

Proč je Ropeginterferon lékem první i poslední volby?

Proč je Ropeginterferon lékem první i poslední volby?

24. 8. 2023

Poslechněte si, jaký je aktuální vývoj v nových možnostech léčby polycythemia vera (PV) s příchodem 3. generace interferonů, konkrétně ropeginterferonu. Toto diskutovali přední čeští odborníci na léčbu PV v rámci satelitního sympozia AOP Orphan Pharmaceuticals na XXXV. Olomouckých hematologických dnech. Jedním z hlavních bodů diskuse byl přínos kvantitativního měření mutační nálože JAK2 u pacientů s PV a přínos ropeginterferonu v léčbě pacientů s PV s nízkým rizikem. SPC Besremi

Účinnost a bezpečnost léku HEMLIBRA® je potvrzena i po 5 letech sledování

Účinnost a bezpečnost léku HEMLIBRA® je potvrzena i po 5 letech sledování

7. 8. 2023

„I po 5 letech sledování zůstává účinnost a bezpěčnost léku HEMLIBRA® v souladu s dříve prezentovanými výsledky studií Haven 32 a Haven 43,“ potvrdil prof. Johnny Mahlangu, MD na konferenci Evropské asociace hemofilie a přidružených chorob (EAHAD 2023), kde prezentoval výsledky dlouhodobého sledování dospělých pacientů s hemofilií A bez inhibitoru koagulačního faktoru VIII užívajících profylaktickou léčbu HEMLIBRA®, kteří byli zařazeni do klinického výzkumu Haven 3 a Haven 4.1 Dříve prezentovaná souhrnná analýza všech registračních studií přinesla podobné závěry.4
ZIP Hemlibra

SARCLISA (isatuximab) - IsaPd je v ČR hrazen od 1. 6. 2023

SARCLISA (isatuximab) - IsaPd je v ČR hrazen od 1. 6. 2023

6. 6. 2023

SARCLISA (isatuximab)

IsaPd je v ČR hrazen od 1. 6. 2023
K léčbě relabujícího a refrakterního mnohočetného myelomu

ZIP SARCLISA

Rozšíření indikací léku HEMLIBRA®

Rozšíření indikací léku HEMLIBRA®

14. 4. 2023

Evropská léková komise schválila použití profylaxe HEMLIBRA® u pacientů se středně těžkou formou hemofilie A a závažným krvácivým fenotypem.1,2  Schválení proběhlo na základě výsledků studie HAVEN 6 prezentovaných na konferenci Mezinárodní společnosti pro trombózu a hemostázu (ISTH) 2022.4  

ZIP Hemlibra

Komunikace lékaře v jeho pracovním prostředí - kazuistický seminář o folikulárním lymfomu 1. 12. 2022

Komunikace lékaře v jeho pracovním prostředí - kazuistický seminář o folikulárním lymfomu 1. 12. 2022

30. 3. 2023

Komunikace lékaře v jeho pracovním prostředí a psychohygiena zdravotnických profesí byla témata, která jsme zařadili do programu Kazuistického semináře o folikulárním lymfomu v prosinci 2022. Reagovali jsme na požadavek lékařů, kteří se účastnili předchozího květnového semináře. Připravili jsme pro vás záznam přednášek specialistů v oboru klinické psychologie.

Kazuistický seminář o folikulárním lymfomu 1. 12. 2022

Kazuistický seminář o folikulárním lymfomu 1. 12. 2022

10. 1. 2023

Na začátku prosince minulého roku společnost Roche uspořádala Kazuistický seminář o folikulárním lymfomu. Pokud jste se nemohli zúčastnit, ani sledovat online přenos, nebo si jen chcete připomenout, co na semináři zaznělo, připravili jsme pro Vás záznam. Nyní z části týkající se léčby folikulárního lymfomu. Záznam z části věnované komunikaci lékaře v jeho pracovním prostředí bude následovat. Co zde najdete nyní?

Inovativní léčba chronické lymfocytární leukémie v kazuistikách

Inovativní léčba chronické lymfocytární leukémie v kazuistikách

10. 10. 2022

Vaší pozornosti by neměly ujít zajímavé kazuistiky zaměřené na použití ibrutinibu v terapii chronické lymfocytární leukémie. Představíme si použití ibrutinibu na několika konkrétních případech z klinické praxe. O zvládnutí krvácivé komplikace u pacienta léčeného ibrutinibem, postupu terapie u předléčeného komorbiditního pacienta s CLL a nemutovaným stavem IGHV nebo detailech o léčbě nemocné s nepříznivými cytogenetickými aberacemi se dozvíte ve videokazuistikách.

Léčba nemocné s chronickou lymfocytární leukémií bez chemoterapie MUDr. Martin Šimkovič, Ph.D.

Léčba nemocné s chronickou lymfocytární leukémií bez chemoterapie MUDr. Martin Šimkovič, Ph.D.

30. 9. 2022

V posledních 10 letech došlo k obrovskému rozvoji možností léčby chronické lymfocytární leukémie (CLL). V 1. linii léčby CLL hrají čím dál více klíčovou roli režimy bez chemoterapie. Dostupnost cílených léků zlepšila prognózu pacientů zejména u podskupiny nemocných, kteří mají nepříznivé prognostické faktory. Problematiku léčebných možností v 1. linii chronické lymfocytární leukémie (CLL) dokumentuje kazuistika 66leté pacientky, které byla stanovena dg. CLL v roce 2017 ve stadiu II dle Raie. Co vzít v úvahu při výběru léčby 1. linie? Jakou roli hrají prognostické faktory? A co víme o studii CLL14? To si poslechněte ve videokazuistice, kterou jsme připravili ve spolupráci s MUDr. Martinem Šimkovičem, Ph.D.

Odebírejte
novinky
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.