Partnerská sdělení

 Tato sekce obsahuje komerční sdělení poskytnuté od partnerů webu

» Partnerská sdělení
Rozšíření indikací léku HEMLIBRA®

Rozšíření indikací léku HEMLIBRA®

14. 4. 2023

Evropská léková komise schválila použití profylaxe HEMLIBRA® u pacientů se středně těžkou formou hemofilie A a závažným krvácivým fenotypem.1,2  Schválení proběhlo na základě výsledků studie HAVEN 6 prezentovaných na konferenci Mezinárodní společnosti pro trombózu a hemostázu (ISTH) 2022.4  

ZIP Hemlibra

Partnerská sdělení společnosti Roche
Více zde
Komunikace lékaře v jeho pracovním prostředí - kazuistický seminář o folikulárním lymfomu 1. 12. 2022

Komunikace lékaře v jeho pracovním prostředí - kazuistický seminář o folikulárním lymfomu 1. 12. 2022

3. 4. 2023

Komunikace lékaře v jeho pracovním prostředí a psychohygiena zdravotnických profesí byla témata, která jsme zařadili do programu Kazuistického semináře o folikulárním lymfomu v prosinci 2022. Reagovali jsme na požadavek lékařů, kteří se účastnili předchozího květnového semináře. Připravili jsme pro vás záznam přednášek specialistů v oboru klinické psychologie.

Partnerská sdělení společnosti Roche
Více zde
Kazuistický seminář o folikulárním lymfomu 1. 12. 2022

Kazuistický seminář o folikulárním lymfomu 1. 12. 2022

10. 1. 2023

Na začátku prosince minulého roku společnost Roche uspořádala Kazuistický seminář o folikulárním lymfomu. Pokud jste se nemohli zúčastnit, ani sledovat online přenos, nebo si jen chcete připomenout, co na semináři zaznělo, připravili jsme pro Vás záznam. Nyní z části týkající se léčby folikulárního lymfomu. Záznam z části věnované komunikaci lékaře v jeho pracovním prostředí bude následovat. Co zde najdete nyní?

Partnerská sdělení společnosti Roche
Více zde
Inovativní léčba chronické lymfocytární leukémie v kazuistikách

Inovativní léčba chronické lymfocytární leukémie v kazuistikách

10. 10. 2022

Vaší pozornosti by neměly ujít zajímavé kazuistiky zaměřené na použití ibrutinibu v terapii chronické lymfocytární leukémie. Představíme si použití ibrutinibu na několika konkrétních případech z klinické praxe. O zvládnutí krvácivé komplikace u pacienta léčeného ibrutinibem, postupu terapie u předléčeného komorbiditního pacienta s CLL a nemutovaným stavem IGHV nebo detailech o léčbě nemocné s nepříznivými cytogenetickými aberacemi se dozvíte ve videokazuistikách.

Partnerská sdělení společnosti Janssen
Více zde
Léčba nemocné s chronickou lymfocytární leukémií bez chemoterapie MUDr. Martin Šimkovič, Ph.D.

Léčba nemocné s chronickou lymfocytární leukémií bez chemoterapie MUDr. Martin Šimkovič, Ph.D.

30. 9. 2022

V posledních 10 letech došlo k obrovskému rozvoji možností léčby chronické lymfocytární leukémie (CLL). V 1. linii léčby CLL hrají čím dál více klíčovou roli režimy bez chemoterapie. Dostupnost cílených léků zlepšila prognózu pacientů zejména u podskupiny nemocných, kteří mají nepříznivé prognostické faktory. Problematiku léčebných možností v 1. linii chronické lymfocytární leukémie (CLL) dokumentuje kazuistika 66leté pacientky, které byla stanovena dg. CLL v roce 2017 ve stadiu II dle Raie. Co vzít v úvahu při výběru léčby 1. linie? Jakou roli hrají prognostické faktory? A co víme o studii CLL14? To si poslechněte ve videokazuistice, kterou jsme připravili ve spolupráci s MUDr. Martinem Šimkovičem, Ph.D.

Partnerská sdělení společnosti Roche
Více zde
Folikulární lymfom – kazuistický seminář společnosti ROCHE

Folikulární lymfom – kazuistický seminář společnosti ROCHE

22. 9. 2022

V květnu 2022 proběhl v Praze kazuistický seminář k problematice folikulárního lymfomu (FL) uspořádaný společností Roche. Osm přednesených kazuistik bylo doprovázeno bohatou diskusí nad jednotlivými případy. Velmi zajímavý byl i přesah léčby pacientů s FL do období pandemie covidu-19, problematiky očkování a prevence závažného průběhu covidu-19. Pro mnohé lékaře je to velmi zajímavá inspirace pro jejich běžnou klinickou praxi.

Partnerská sdělení společnosti Roche
Více zde
Podpora zdravotníků v edukaci pacientů s dg. lymfom

Podpora zdravotníků v edukaci pacientů s dg. lymfom

21. 9. 2022

Světový den povědomí o lymfomu 15. září
Pacienti s diagnózou lymfom významným procentem zaplňují kapacitu hematoonkologických pracovišť. U příležitosti Světového dne povědomí o lymfomu (15. září) zveřejňujeme rozhovor s MUDr. Prokopem Vodičkou z I. interní kliniky - hematologie, VFN v Praze, který můžete sdílet se svými pacienty. Dozvíte se ve stručnosti, jak probíhá léčba, kam dospěl výzkum v této oblasti a jaké inovativní metody můžete dnes pacientům nabídnout. Pokud jste z pracoviště, kde působí edukační sestra, pak jakou roli zde hraje a jak jim může být nápomocná. MUDr. Vodička směřuje pacienty ke kontaktu pacientské organizace LymfomHelp, kde mohou Vaši pacienti sdílet své příběhy, zkušenosti a hlavně si být vzájemně oporou v těžké životní situaci.

 

Partnerská sdělení společnosti Roche
Více zde
Kazuistika pacientky s atypickým průběhem folikulárního lymfomu

Kazuistika pacientky s atypickým průběhem folikulárního lymfomu

12. 9. 2022

Kazuistika představuje 58letou pacientku, které byl nově diagnostikován folikulární lymfom. Vyšetření potvrdilo mnohočetná rozsáhlá ložiska, vyskytla se pneumonie COVID-19 a další komorbidity. Jak probíhala terapie?

V době stanovení diagnózy bylo pacientce 58 let. Nemocné byl diagnostikován folikulární lymfom a dále pneumonie na podkladě COVID-19. Vyšetření potvrdilo mnohočetná rozsáhlá ložiska. Seznamte se se všemi komorbiditami, prognostickým indexem této nemocné i rozvahou při volbě terapie. Léčba byla zvolena s ohledem na myelofibrózu a obavu z hematologické toxicity. Jaký byl léčebný efekt? Detaily si poslechněte ve videokazuistice.

Partnerská sdělení společnosti Roche
Více zde
Přednášky myelomové sekce na konferenci v Mikulově 5.–7. 5. 2022

Přednášky myelomové sekce na konferenci v Mikulově 5.–7. 5. 2022

27. 8. 2022

Poslechněte si přednášky prezentované na satelitním sympoziu na XX. Národním workshopu na téma mnohočetný myelom v Mikulově. Dozvíte se vše podstatné o používání léčebných režimů u pacientů s mnohočetným myelomem nebo jak léčit pacienty refrakterní k lenalidomidu. Autory přednášek jsou doc. MUDr. Mgr. Jiří Minařík, Ph.D., a Fredrik Schjesvold, MD, PhD. Poslechněte si, co je nového.

Partnerská sdělení společnosti BMS
Více zde
Odebírejte
novinky
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.