Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

Partnerská sdělení

 Tato sekce obsahuje komerční sdělení poskytnuté od partnerů webu

» Partnerská sdělení
Glofitamab – první bispecifická protilátka s fixním  režimem podání ve ≥ 3. linii léčby DLBCL

Glofitamab – první bispecifická protilátka s fixním režimem podání ve ≥ 3. linii léčby DLBCL

5. 6. 2024

Bispecifické protilátce glofitamabu (Columvi®) pro léčbu dospělých pacientů s relabujícím nebo refrakterním difuzním velkobuněčným B-lymfomem (R/R DLBCL) po nejméně dvou liniích systémové léčby bylo věnováno sympozium společnosti Roche na výročním zasedání Kooperativní lymfomové skupiny (KLS) v březnu 2024. Algoritmus léčby DLBCL dnes vychází z doby do relapsu po ukončení 1. linie léčby (≤ /> 1 rok).
ZIP COLUMVI

1. linie léčby Polycythemia Vera - satelitní sympozium

1. linie léčby Polycythemia Vera - satelitní sympozium

17. 4. 2024

V rámci Ostravské konference XXX. Pařízkovy dny Vás zveme ke zhlédnutí satelitního sympozia společnosti AOP Orphan Pharmaceuticals, které proběhlo v březnu 2024.
ZIP Besremi

Díky moderní léčbě už hemofilie nebrání sportovním výkonům

Díky moderní léčbě už hemofilie nebrání sportovním výkonům

16. 4. 2024

17. dubna je Světový den hemofilie.1 Pokrok v léčbě této vzácné nemoci umožňuje žít pacientům plnohodnotný život včetně možnosti aktivně sportovat.5,6 Přispívá k tomu kombinace moderní profylaktické léčby, individuálního přístupu k pacientům a interdisciplinární spolupráce mezi odborníky.
ZIP HEMLIBRA

Zprávy ze zimních hematologických konferencí o emicizumabu ASH 2023 a EAHAD 2024

Zprávy ze zimních hematologických konferencí o emicizumabu ASH 2023 a EAHAD 2024

25. 3. 2024

Data z nedávných zimních konferencí ASH 2023 a EAHAD 2024 potvrdila dlouhodobou účinnost a příznivý bezpečnostní profil  emicizumabu, naznačila klesající tendenci ve výskytu inhibitoru FVIII u nepředléčených dětí a znovu prokázala pozitivní vliv na kloubní a kostní zdraví podporující používání emicizumabu u aktivních osob.1-10

ZIP HEMLIBRA

Změna standardu péče v 1. linii léčby DLBCL po 20 letech

Změna standardu péče v 1. linii léčby DLBCL po 20 letech

18. 3. 2024

Z kraje letošního roku jsme se potkali v rámci konference Hematologie 2024 (PHD). Součástí bylo i sympozium firmy ROCHE
Po 20 letech změna SoC v 1L DLBCL je tu! 1,2 Aneb když statistika není nuda…

ZIP POLIVY

Přípravek SARCLISA® (isatuximab) je v ČR hrazen v léčebné kombinaci IsaKd od 1.3.2024

Přípravek SARCLISA® (isatuximab) je v ČR hrazen v léčebné kombinaci IsaKd od 1.3.2024

27. 2. 2024

Přinášíme nové informace zaměřené na léčivý přípravek SARCLISA, který  je indikován:

  • V kombinaci s pomalidomidem a dexamethasonem k léčbě dospělých pacientů s relabujícím a refrakterním mnohočetným myelomem, kteří absolvovali alespoň dvě předchozí terapie, včetně léčby lenalidomidem a inhibitorem proteazomu, a u nichž došlo k progresi onemocnění během poslední terapie.1

ZIP SARCLISA

Účinnost režimu POLIVY-R-CHP u dříve neléčených pacientů s difuzním velkobuněčným B-lymfomem potvrzena i v navazujících analýzách studie Polarix

Účinnost režimu POLIVY-R-CHP u dříve neléčených pacientů s difuzním velkobuněčným B-lymfomem potvrzena i v navazujících analýzách studie Polarix

13. 11. 2023

Na nedávných hematologických konferencích (ICML a EHA 2023)* byly prezentovány analýzy, jejichž závěry potvrdily přínos léčebného režimu POLIVY-R-CHP pro různé věkové kategorie pacientů i těch s vysokým rizikem relapsu či refrakterity.1-6
ZIP POLIVY

„Kombinace Isa+Pd je efektivní i u velice předléčených pacientů” - kazuistiky z reálné klinické praxe

„Kombinace Isa+Pd je efektivní i u velice předléčených pacientů” - kazuistiky z reálné klinické praxe

18. 10. 2023

prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D.
Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno

Zkušenosti z praxe v léčbě mnohočetného myelomu jsou nenahraditelné. Nenechte si proto ujít komentář k výsledkům studie ICARIA-MM, která porovnávala léčbu isatuximabu +Pd vs. Pd u velmi předléčených refrakterních pacientů s mnohočetným myelomem. 

Proč je Ropeginterferon lékem první i poslední volby?

Proč je Ropeginterferon lékem první i poslední volby?

24. 8. 2023

Poslechněte si, jaký je aktuální vývoj v nových možnostech léčby polycythemia vera (PV) s příchodem 3. generace interferonů, konkrétně ropeginterferonu. Toto diskutovali přední čeští odborníci na léčbu PV v rámci satelitního sympozia AOP Orphan Pharmaceuticals na XXXV. Olomouckých hematologických dnech. Jedním z hlavních bodů diskuse byl přínos kvantitativního měření mutační nálože JAK2 u pacientů s PV a přínos ropeginterferonu v léčbě pacientů s PV s nízkým rizikem. SPC Besremi

Inovativní léčba chronické lymfocytární leukémie v kazuistikách

Inovativní léčba chronické lymfocytární leukémie v kazuistikách

10. 10. 2022

Vaší pozornosti by neměly ujít zajímavé kazuistiky zaměřené na použití ibrutinibu v terapii chronické lymfocytární leukémie. Představíme si použití ibrutinibu na několika konkrétních případech z klinické praxe. O zvládnutí krvácivé komplikace u pacienta léčeného ibrutinibem, postupu terapie u předléčeného komorbiditního pacienta s CLL a nemutovaným stavem IGHV nebo detailech o léčbě nemocné s nepříznivými cytogenetickými aberacemi se dozvíte ve videokazuistikách.

Přednášky myelomové sekce na konferenci v Mikulově 5.–7. 5. 2022

Přednášky myelomové sekce na konferenci v Mikulově 5.–7. 5. 2022

27. 8. 2022

Poslechněte si přednášky prezentované na satelitním sympoziu na XX. Národním workshopu na téma mnohočetný myelom v Mikulově. Dozvíte se vše podstatné o používání léčebných režimů u pacientů s mnohočetným myelomem nebo jak léčit pacienty refrakterní k lenalidomidu. Autory přednášek jsou doc. MUDr. Mgr. Jiří Minařík, Ph.D., a Fredrik Schjesvold, MD, PhD. Poslechněte si, co je nového.

Odebírejte
novinky
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.