Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

MUDr. Hana Klamová, CSc.

Myeloproliferativní onemocnění
» Odborné kolegium je tu PRO VÁS! » MUDr. Hana Klamová, CSc.
MUDr. Hana Klamová, CSc.

MUDr. Hana Klamová, CSc.

Ústav hematologie a krevní transfuze, Ústav klinické a experimentální hematologie 1. LF UK, Praha

Členství: Česká hematologická společnost ČLS JEP, Česká společnost pro trombózu a hemostázu ČLS JEP, Česká internistická společnost, Spolek českých lékařů v Praze, Spolek Diagnóza leukemie.

V současné době pracuji jako přednostka klinického úseku Ústavu hematologie a krevní transfuze. Více než 25 let se věnuji problematice chronické myeloidní leukemie, diagnostice a léčbě. Výsledky práce přednáším a publikuji v odborných časopisech. Podílím se též na pregraduální výuce mediků a v rámci akreditovaného pracoviště také na postgraduální výuce lékařů v oboru hematologie a transfuzní služba.

Co pro mne znamená projekt HEMATOonkologie.cz?

Zajímavý a velmi prospěšný projekt s možností rychlé konzultace případů různých pacientů, včetně terapeutických postupů, možností nezávislého pohledu několika odborníků, následně pak s volbou optimálního postupu léčby pro každého pacienta. 

Odebírejte
novinky
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.