Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

doc. MUDr. Jakub Radocha, Ph.D.

Myelom
» Odborné kolegium je tu PRO VÁS! » doc. MUDr. Jakub Radocha, Ph.D.
doc. MUDr. Jakub Radocha, Ph.D.

doc. MUDr. Jakub Radocha, Ph.D.

Studium na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové jsem ukončil v roce 2005 a téhož roku obdržel cenu Josefa Hlávky. OD promoce pracuji na II. interní klinice (později transformované na IV. interní hematologickou kliniku). V roce 2013 jsem obhájil disertační práci s názvem Stanovení volných lehkých řetězců jako pomocného markeru v hodnocení prognózy a odpovědi na léčbu u nemocných s mnohočetným myelomem a monoklonální gamapatií nejasného významu a získal jsem titul Ph.D. Od srpna 2019 jsem docentem UK pro obor Vnitřní nemoci. V současné době pracuji jako vedoucí lékař Transplantačního oddělení. Nosnými tématy mé práce je mnohočetný myelom a podpůrná terapie u transplantace kmenových buněk. Účastnil jsem se řešení více grantových projektů IGA, nyní AZV. Nyní jsem spoluřešitelem jednoho grantu AZV, projektu Excelence FNHK 2019-2022. Od roku 2016 jsem držitelem licence ČLK pro výkon lektora a vedoucího lékaře v oboru hematologie a transfuzní lékařství. Trvale od nástupu na kliniku se věnuji i výuce pregraduálních a nyní i postgraduálních studentů. Již dvě volební období jsem členem výkonného výboru České Myelomové Skupiny, jsem řádným členem EBMT (European Society for Blood and Marrow Transplantation) a ASH (American Society of Hematology). Od roku 2019 jsem členem výboru European Myeloma Network – young board member.

Co pro Vás znamená projekt HEMATOonkologie.cz?

Projekt je bezpochyby příležitostí k rychlému sdílení názorů a informací potřebných k rozhodování při péči o pacienty. Současně má také nesporný edukační charakter.

Odebírejte
novinky
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.