Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.

Trombóza a hemostáza
» Odborné kolegium je tu PRO VÁS! » doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.
doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.

Fakultní nemocnice Brno a Masarykova Univerzita

Vystudoval jsem Lékařskou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně v roce 1994. Jsem registrován jako atestovaný hematolog a pediatr v rámci České lékařské komory a jako hematolog v registrech Irish Medical Council a General Medical Council of United Kingdom. V UK a Irsku jsem strávil několik let na pozici Consultant Haematologist.

V současné době jsem primářem Oddělení dětské hematologie a biochemie Dětské nemocnice FN Brno, kde vedu i Komplexní hemofilické centrum certifikované jak ČNHP (www.cnhp.cz), tak EUHANET (www.euhanet.org), a Centrum pro trombózu a hemostázu. Jsem rovněž docentem a předsedou Oborové rady Pediatrie na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Působím nyní i jako poradce ministra zdravotnictví ČR.

Mezi mé odborné klinické a výzkumné zájmy vždy patřila hematologie se zaměřením především (ale nejen) na trombózu a hemostázu, včetně jejich vrozených a získaných poruch, a život ohrožujících krvácení. I když většina mých pacientů bývají děti, věnuji se dané problematice i u dospělých.

Jsem členem řady národních i mezinárodních odborných společností, institucí a pracovních skupin. Zmíním zejména Český národní hemofilický program (koordinátor), EAHAD (viceprezident), EHC (člen Medical Advisory Group), PedNet, ale i ISTH (člen pracovní skupiny pro farmakokinetiku podvýboru pro FVIII, FIX a vzácné poruchy krevního srážení, spolupracující člen pediatrického podvýboru).

Od listopadu 2020 do dubna 2021 jsem byl ministrem zdravotnictví České republiky.

Jsem autorem či spoluautorem více než 100 publikací a můj H index v rámci WoS byl minulý rok 12.

 

Odebírejte
novinky
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.