Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

doc. MUDr. Anna Jonášová, Ph.D.

Akutní leukémie Myelodysplastický syndrom
» Odborné kolegium je tu PRO VÁS! » doc. MUDr. Anna Jonášová, Ph.D.
doc. MUDr. Anna Jonášová, Ph.D.

doc. MUDr. Anna Jonášová, Ph.D.

I. interní klinika – klinika hematologie 1. LF UK a VFN v Praze
Vedoucí skupiny pro výzkum a terapii myelodysplastického syndromu, akutních myeloidních leukemií u starší populace a vlastních myeloproliferativních onemocnění

V roce 1996 jsem složila atestaci z hematologie a transfuze a zahájila svou odbornou činnost na poli hematologie se zaměřením na myeloproliferativní onemocnění, myelodysplastický syndrom a akutní leukemii. Jako první odborné téma byl vztah poruchy imunity, v tomto případě možné autoagrese u nemocných s myelodysplastickým syndromem, a výsledkem této práce byl článek: Cyclosporin A therapy in hypoplastic MDS patients and certain refractory anaemias without hypoplastic bone marrow (Jonášová A et al., Br J Haematol 1998; 161 citací podle WOS). Krátce po atestaci jsem odjela do Spojených států a v průběhu mého pobytu na Dana Farber Cancer Institute (Boston, USA, 1998–2005) byla moje práce orientována spíše na akutní leukemie. Po návratu do České republiky jsem nastoupila jako hematolog na I. interní kliniku 1. LF UK a VFN v Praze. Od roku 2008 jsem vedoucí skupiny pro myelodysplastický syndrom (MDS), akutní leukémie (AL) a myeloproliferativní onemocnění (MPD) I. interní kliniky.  Roku 2015 jsem obhájila disertační práci se zaměřením na myelodysplastický syndrom (vztah patogeneze a terapie), získala jsem titul Ph.D. Po habilitaci pracuji na pozici docentky 1. LF UK, zahrnující výuku studentů lékařské fakulty a postgraduálních studentů. Vztah patogeneze k terapii MDS je hlavním tématem mých prací. Iniciovala jsem několik výzkumných projektů, některé byly a jsou prováděny v rámci grantů. Jsem členem České hematologické společnosti, s aktivní prací v sekcích MDS a MPD. Stála jsem u zrodu organizace České MDS skupiny a její současné podoby. Pracuji jako místopředsedkyně České MDS skupiny a předsedkyně vědeckého výboru České MDS skupiny. Jsem zodpovědná za rozsáhlý Český registr MDS nemocných včetně analýzy dat z tohoto registru, některé výstupy jsou i podkladem našich publikací. V rámci MDS skupiny pracuji na organizaci kongresů, přednášek, vzdělávacích akcí. Jsem autorkou různých edukačních materiálů a aktivně pracuji pro pacientskou organizaci MDS nemocných (přednášky, edukační akce, tvorba edukačních tisků). Jsem hlavní editorkou časopisu MDS News. Od roku 2018 jde o recenzovaný vědecký časopis.

Prezentace práce: aktivní účast – včetně ústních prezentací na mezinárodních a českých hematologických konferencích. Publikace v českých i zahraničních hematologických časopisech. Každoročně se aktivně účastním mezinárodních kongresů ASH, EHA, MDS, v ČR vždy participuji na konferenci České hematologické společnosti (včetně vyzvaných přednášek).

Účastním se, včetně pozice hlavního investigátora, mezinárodních klinických studií, včetně akademických studií. Organizuji na naší klinice vlastní klinické akademické studie zavádějící nové formy terapie MDS. Jsem spoluřešitelkou či hlavní řešitelkou několika grantů (GAČR, IGA, AZV). Spolupracuji na výzkumných projektech, týkajících se studia MDS, s výzkumnými týmy Biocevu, Ústavu molekulární genetiky AV ČR a na mezinárodní úrovni v rámci EMSCO – mezinárodního týmu spolupracujícího na výzkumu a klinických studiích týkajících se MDS (např. studie EUROPE).

Odebírejte
novinky
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.