Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

MUDr. Pavel Jindra, Ph.D.

Akutní leukémie Myelodysplastický syndrom
» Odborné kolegium je tu PRO VÁS! » MUDr. Pavel Jindra, Ph.D.
MUDr. Pavel Jindra, Ph.D.

MUDr. Pavel Jindra, Ph.D.

primář Hematologicko-onkologického oddělení FN Plzeň

V letech 1984–1990 jsem studoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni se specializací vnitřní lékařství, dále také se specializací na hematologii a transfuzi krve. V letech 2008–2011 jsem se věnoval postgraduálnímu studiu v Šiklově ústavu patologie LF UK v Plzni. Pracoval jsem na Hematologicko-onkologickém oddělení Fakultní nemocnice v Plzni, stal jsem se vedoucím laboratorní části a poté i primářem tohoto oddělení. V letech 2001–2012 jsem působil jako vedoucí laboratoře HLA, Českého národního registru dárců dřeně (ČNRDD), v roce 2012 jsem se stal lékařským ředitelem ČNRDD a výzkumným pracovníkem v Biomedicínském centru UK v Plzni.  Jsem řešitelem a spoluřešitelem mnoha grantů. Specializuji se, kromě „běžné“ hematoonkologie, na alogenní transplantace kostní dřeně a transplantační imunogenetiku. 

Jsem členem v odborných společnostech: 

Česká hematologická společnost ČLS JEP (od roku 1996), Česká onkologická společnost ČLS JEP (od roku 1999), Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP (od roku 1996), Evropská federace imunogenetiky (EFI, od roku 1997; inspektor od roku 2003), dále jsem členem Evropské skupiny pro transplantaci krve a kostní dřeně (1994) a také členem Světové asociace dárců dřeně. 

Aktivně se účastním workshopů a studií:

·       EBMT-CML Working Party Study on HA-1 and GvH/L (1999)

·       13th-17th IHWG workshop (CZEJIN laboratory code) – Haematopoietic Stem Cell Transplantation (HSCT) Component (leader E. Pettersdorf), HLA, NK/KIR and microsatellites component

Odebírejte
novinky
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.