Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

doc. MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D.

Myeloproliferativní onemocnění
» Odborné kolegium je tu PRO VÁS! » doc. MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D.
doc. MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D.

doc. MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D.

Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a LF MU 

Lékařskou fakultu nynější Masarykovy univerzity (dříve Univerzity Jana Evangelisty Purkyně) ve svém rodném Brně jsem absolvovala v roce 1995 a od té doby až doposud pracuji na Interní hematologické a onkologické klinice FN Brno a LF MU. V roce 2005 jsem atestovala v oboru hematologie a transfúzní služba a od téhož roku zastávám na klinice funkci vedoucí lékařky jednoho ze dvou standardních lůžkových oddělení. Mým odborným a vědeckým zájmem je především chronická myeloidní leukemie, které byla věnována jak moje disertační práce s následným ziskem titulu Ph.D. v roce 2014, tak i habilitační řízení, úspěšně završené v roce 2021. Kromě své role vedoucí oddělení působím na klinice jako ambulantní specialista dominantně pro CML, ale i další myeloidní malignity, a jsem vedoucí klinicko-laboratorní pracovní skupiny pro CML. Jako vysokoškolský pedagog se věnuji pregraduální i postgraduální výuce na LF MU a vedu též studenty v rámci doktorského studijního programu.

V rámci národní spolupráce jsem dlouholetou spoluzakládající členkou České leukemické skupiny – pro život (The CzEch Leukemia Study Group – for Life, CELL), pod jejíž záštitou garantuji a koordinuji činnost registru pacientů s CML zvaného INFINITY a zejména pak působím jako hlavní zkoušející celonárodní akademické studie HALF, v rámci níž jsou kontrolovaně vysazovány inhibitory tyrozinkináz pacientům s CML v hluboké molekulární remisi. Od roku 2022 jsem předsedkyní revizní komise České hematologické společnosti ČLS JEP, do které jsem byla poprvé zvolena v roce 2018. Působím také v Poradní radě pacientské podpůrné organizace Diagnóza leukemie, se kterou aktivně spolupracuji již od roku 2007.

Na mezinárodním poli jsem členkou The European LeukemiaNet (ELN), Evropské hematologické asociace (EHA), hodnotitelkou abstraktů na kongresech EHA včetně předsedání oborné přednáškové sekci v roce 2021 a koordinátorkou řady mezinárodních projektů na poli CML v ČR. Jsem autorkou a spoluautorkou více než sta odborných časopiseckých publikací, a také odborných knih a učebních textů. Na svém kontě mám desítky vyzvaných přednášek, včetně významných zahraničních pozvání, jako např. na Světovém summitu představitelů pacientských organizací CML Horizons v roce 2016 v Ljubljani a 2024 ve Vilniusu, na edukační konferenci pořádané the European School of Hematology (ESH) ESHCMLMPN2023 v roce 2023 v Berlíně, na 25th Annual John Goldman ESH/iCMLf  Conference on CML: Biology and Therapy v roce 2023 v Mandelieu-La Napoule ve Francii, a dalších.

Pozváním do odborného kolegia portálu HEMATOLOGIE-online.cz jsem velmi poctěna a těším se na spolupráci jak při konzultacích nevšedních klinických případů, tak při širší odborné diskusi napříč oborem, který je mi nejen profesí, ale především životním posláním a velkou zálibou.

Odebírejte
novinky
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.