Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Myelom
» Odborné kolegium je tu PRO VÁS! » prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Přednosta Kliniky hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava

Od roku 2012 jsem přednostou Kliniky hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava a od roku 2015 také vedoucím Blood Cancer Research Group pro výzkum krevních malignit, kterou jsem založil při FN Ostrava a LF OU. Jsem současně prorektorem pro strategii a rozvoj Ostravské univerzity. Svoji akademickou kariéru jsem začal v Brně, kde jsem v letech 1989–2012 pracoval jako lékař a vedoucí myelomového týmu na Interní hematoonkologické klinice FN Brno-Bohunice a na Oddělení klinické hematologie, kde jsem založil Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie. V roce 2010 jsem založil Babákův výzkumný institut na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde jsem v letech 2011–2015.  

V roce 2011 jsem získal specializační atestaci z hematologie a transfúzního lékařství, v roce 2000 specializační atestaci z klinické onkologie a ještě dříve specializační atestaci z vnitřního lékařství. Věnuji se oboru hematoonkologie. Jsem členem několika odborných domácích i zahraničních společností, člen předesednictva European Myeloma Network, expertního boardu IMWG a předseda České myelomové skupiny a jejího nadačního fondu. Byl jsem oceněn za přínos pro rozvoj hematologie vyznamenáním České hematologické společnosti, Slovenské hematologické společnosti a Polské hematologické společnosti.

Mým vědeckým a klinickým zájem je myelom, hematoonkologie, transplantace kostní dřeně, experimentální imunoterapie a zbytková nádorová choroba. Jsem autorem či spoluautorem více než 500 vědeckých článků v domácích i zahraničních časopisech, více než 10 pedagogických publikací (učebnice, skripta) a knihy Multiple Myeloma – A Quick Reflection on the Fast Progress, InTech 2013. Aktivně se účastním domácích i mezinárodních konferencí (více než 220 přednášek). Jsem editorem časopisu European Journal of Haematology. Jsem také hlavním investigátorem a koordinátorem více než 70 multicentrických klinických hodnocení fáze I, II a III. Doposud jsem byl hlavním řešitelem či spoluřešitelem více než 50 grantových a výzkumných projektů.

Odebírejte
novinky
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.