Z oboru pro lékaře

Co se děje v hematologii a hematoonkologii? Sledujte novinky!

» Z oboru
XVIII. Brněnské hematologické dny

XVIII. Brněnské hematologické dny

20. 9. 2023

Dovolte, abychom Vás informovali o XVIII. Brněnských hematologických dnech, které se budou konat ve dnech 7.–8. 11. 2023 v Brně. Hlavními tématy letošního ročníku jsou mikroangiopatické hemolytické syndromy a porucha krevního srážení a dále také chronická lymfatická leukémie a některé další lymfoidní malignity.

Červená kniha. Léčebné postupy v hematologii 2023

Červená kniha. Léčebné postupy v hematologii 2023

20. 9. 2023

Stav poznání a léčby se u některých nemocí mění rychle. Proto přinášíme přehled aktualizací Červené knihy od ledna 2023. Na webu České hematologické společnosti ČLS JEP je nyní Červená kniha v novém formátu a jednotlivé kapitoly jsou s uvedením měsíce a roku jejich aktualizace. Do Červené knihy v novém formátu zveřejňovaném po částech byla přidána kapitola 05 – Akutní lymfoblastová leukemie.

Září 2023 - přehled aktualit

Září 2023 - přehled aktualit

19. 9. 2023

Jaký je potenciální dopad potransplantační MRD u pacientů s AML, kteří podstoupili transplantaci hematopoetických kmenových buněk? Co zásadního přinesla studie POLARIX? A jak na léčebnou strategii esenciální trombocytémie u dospělých ≥ 60 let věku? Nenechte si ujít zářijové aktuality.

Novinky v oblasti lymfoproliferací – lymfomů a CLL

Novinky v oblasti lymfoproliferací – lymfomů a CLL

18. 9. 2023

Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat k účasti na odborném semináři Novinky v oblasti lymfoproliferací – lymfomů a CLL, který se koná dne 11. října 2023 v EA Hotelu Tereziánský dvůr v Hradci Králové. Připraveny jsou zajímavé přednášky a bude také prostor pro sdílení zkušeností a kontaktů.

Relabující primární lymfom centrální nervové soustavy léčený checkpoint inhibitorem

Relabující primární lymfom centrální nervové soustavy léčený checkpoint inhibitorem

18. 9. 2023

MUDr. Samuel Hricko, doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D.

Primární CNS lymfom (PCNSL) je vzácnou formou B‐non‐hodgkinského lymfomu s výskytem v řádu jednotek procent mezi nově diagnostikovanými lymfomy i nádory CNS. Onemocnění je klinicky agresivní, s mediánem přežití bez zahájení léčby 3–7 měsíců, v případě efektivní a relativně intenzivní chemoimunoterapie lze ale vyléčit polovinu pacientů. 

Smrt nesmí být tabu a s pacienty se musí mluvit

Smrt nesmí být tabu a s pacienty se musí mluvit

14. 9. 2023

Doc. MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D.
Rozhovor s JUDr. Jaromírem Jirsou, soudcem Ústavního soudu

Pozvání k rozhovoru přijal soudce Ústavního soudu JUDr. Jaromír Jirsa, který byl soudcem zpravodajem v nálezu k odpovědnosti nemocnice za smrt dlouhodobě nemocné pacientky při jednostranném vydání pokynu Do Not Resuscitate (DNR, „neresuscitovat“).

Nejnovější případy

Hematolog

AITL - léčba

Dobrý den, rád bych se zeptal kolegia, jak přistupují k terapii pacientů s AITL (nově T-lymfom s helper fenotypem)? Podáváte režim s brentuximab vedotinem typu BV-CHP nebo klasický CHOP (CHOEP)? Z diskusí na internetu je patrné, že většina zahraniční...

3 19. 9. 2023 Číst více
Hematolog

62letý muž, dg Lymfom z buněk pláště (MCL)

Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o názor, zda u biologicky dobře vypadajícího 62letého nemocného s MCL provádět konzolidaci autologní tranpslantací s ohledem na těžkou hematologickou toxicitu během podávání indukční terapie ve světle rozvoje nových...

4 15. 9. 2023 Číst více
Hematolog

DLBCL případ

Dobrý den, zajímalo by mne doporučení u mé pacientky, jak postupovat. 65-letá pacientka s DLBCL, v úvodu masivní bulk 200x140mm v dutině břišní, st.IIB, IPI 2. Po 6xR-CHOP přítomno reziduum v dutině břišní, a to: Několik reziduálních LU s akumulací F...

4 8. 9. 2023 Číst více
Mezinárodní standardy pro dětskou paliativní péči: Od projektu IMPaCCT k projektu GO-PPaCS

Mezinárodní standardy pro dětskou paliativní péči: Od projektu IMPaCCT k projektu GO-PPaCS

13. 9. 2023

Franca Benini, MD et al.
Mezinárodní skupina odborníků v oblasti DPP revidovala v projektu GO-PPaCS (Global Overview – PPC Standards) standardy dětské paliativní péče. Vydání českého překladu těchto revidovaných mezinárodních standardů pro dětskou paliativní péči má potenciál stát se jednou z formujících událostí dalšího vývoje dětské paliativní péče u nás.

XXXII. Konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky

XXXII. Konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky

13. 9. 2023

V rámci podpory meziooborové spolupráce bychom Vás rádi informovali o XXXII. Konferenci českých a slovenských dětských hematologů a onkologů, která proběhne v příjemném prostředí Quality Hotelu Ostrava City ve dnech 19. – 21. října 2023

Akce Vám nabídne to nejzajímavější, co přinesl uplynulý rok v oblasti dětské hematologie, hematoonkologie a onkologie.

XLII. výroční konference SVL ČLS JEP

XLII. výroční konference SVL ČLS JEP

13. 9. 2023

V rámci podpory meziooborové spolupráce bychom Vás rádi informovali o největší odborné akci pro všeobecné praktické lékaře v České republice v roce 2023, XLII. výroční konferenci Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP. Výroční konference se koná 8.–11. listopadu 2023 v Kongresovém centru Zlín. Akci pořádá Společnost všeobecného lékařství České lékařské společnosti JEP. 

67. konference vojenských internistů - podporujeme mezioborovou spolupráci

67. konference vojenských internistů - podporujeme mezioborovou spolupráci

13. 9. 2023

Dovolujeme si Vás informovat o 67. konferenci vojenských internistů, která se bude konat ve dnech 16.–18. 10. 2023 ve Vojenské nemocnici Brno pod záštitou Společnosti vojenské medicíny ČLS JEP. Hlavními tématy odborného programu bude hematologický blok, kardiologie, gastroenterologie, hepatologie, metabolismus, intenzivní péče, a další.

13. Zimní setkání Czech MDS Group

13. Zimní setkání Czech MDS Group

13. 9. 2023

Jménem spolku Czech MDS Group z.s. bychom Vás rádi informovali o konání vzdělávací odborné akce 13. Zimního setkání Czech MDS Group, spolu s výročním zasedáním spolku. Setkání proběhne ve dnech 24. - 25. 11. 2023, místo konání bude upřesněno.

Světový den lymfomu a setkání pacientů

Světový den lymfomu a setkání pacientů

12. 9. 2023

Dne 15. září si připomínáme Světový den lymfomu. V této souvislosti bychom chtěli informovat o celostátním SETKÁNÍ PACIENTŮ S LYMFOMEM, které proběhne dne 30. 11. 2023 od 11 do 17 hodin v hotelu Castle Residence Praha. Informujte své pacienty s lymfomem o tomto setkání včas. Připraveny jsou pro ně přednášky a také prostor pro sdílení zkušeností a kontaktů.

Odebírejte
novinky
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.