Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

Lymfomy a CLL
» Odborné kolegium je tu PRO VÁS! » prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

Jsem přednostou I. interní kliniky VFN a 1. LF UK, zakládajícím členem a předsedou Kooperativní lymfomové skupiny, členem výkonného výboru Lymphoma Hub, členem výkonného výboru Evropského lymfomového institutu a členem řady mezinárodních vědeckých organizací a výzkumných konsorcií.

Zaměřuji se na biologii lymfomu a terapii chronické lymfocytární leukémie, na cílenou terapii a transplantaci kmenových buněk. Hlavní odborný zájem je soustředěn na klinický a translační výzkum v oblasti lymfomů a chronické lymfocytární leukémie spojený se zaváděním nových léčebných postupů. Jsem řešitelem několika mezinárodních klinických studií realizovaných v rámci Evropské sítě lymfomů z plášťových buněk a Evropské společnosti pro transplantaci krve a dřeně, pracovní skupiny pro lymfomy (EBMT LWP). Publikoval jsem více než 200 prací v časopisech s impakt faktorem, které byly citovány více než 11 000krát.

Odebírejte
novinky
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.