Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.

Akutní leukémie Myelodysplastický syndrom, Podpůrná terapie a paliativní péče
» Odborné kolegium je tu PRO VÁS! » prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.

prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.

Přednosta IV. interní hematologické kliniky LF UK a FN Hradec Králové
Vedoucí Subkatedry hematologie LF UK v Hradci Králové

Vystudoval jsem Lékařskou fakultu UK v Hradci Králové a od roku 1990 až dosud pracuji ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Specializační atestaci v oboru Hematologie a transfuzní služba jsem složil v roce 1996. Nyní jsem přednostou IV. interní hematologické kliniky FN HK a vedoucím Subkatedry hematologie na Katedře interních oborů LF UK HK. V roce 2020 jsem byl jmenován profesorem UK v Praze pro obor vnitřního lékařství.

Věnuji se převážně hematoonkologické problematice, a to především diagnostice a léčbě akutních leukémií, vlasatobuněčné leukémie a transplantaci hematopoetických buněk. Od roku 2007 do roku 2012 jsem pracoval na transplantační jednotce a na jednotce hematologické intenzivní péče, kde byli léčeni pacienti s různými interními komplikacemi, které provázejí hematologická onemocnění a jejich léčbu.

Současně jsem pedagogem, který vyučuje v pregraduální přípravě interní propedeutiku a hematologii. Dále se podílím na přípravě lékařů před specializační atestací. Jsem místopředsedou výboru České hematologické společnosti JEP, členem CELL, EHA a ASH,  spolupracuji na akademických projektech s německou skupinou SAL. Jsem členem redakční rady recenzovaného časopisu Transfúze a hematologie dnes a pravidelným recenzentem pro časopisy Vnitřní lékařství, Leukemia, Leukemia research, Haematologica, Lancet Haematology, Neoplasma, Orphanet Journal of Rare Diseases.

Co pro mne znamená hematoonkologie: Jde o neobyčejně rychle se rozvíjející obor, který za posledních 15 let dokázal významně zlepšit prognózu hematoonkologických pacientů! 

Odebírejte
novinky
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.