Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

doc. MUDr. Mgr. Cyril Šálek, Ph.D.

Akutní leukémie Myelodysplastický syndrom
» Odborné kolegium je tu PRO VÁS! » doc. MUDr. Mgr. Cyril Šálek, Ph.D.
doc. MUDr. Mgr. Cyril Šálek, Ph.D.

doc. MUDr. Mgr. Cyril Šálek, Ph.D.

Ústav hematologie a krevní transfuze

Od roku 2007 pracuji v Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze, kde se specializuji na léčbu akutních leukémií dospělých. V centru mého zájmu je problematika akutní lymfoblastové leukémie (ALL) jak na klinické, tak i výzkumné úrovni. Jsem členem výkonného výboru České leukemické skupiny – pro život (CELL), pod jejíž patronací se podílím na přípravě léčebných standardů ALL v České republice i akademických studií, které zpřístupňují pacientům nové cílené léky již v první linii léčby. Aktivně se podílím na činnosti Evropské pracovní skupiny pro ALL dospělých (EWALL). Jsem členem výboru studijní skupiny pro ALL dospělých při Evropské hematologické společnosti.

Co pro Vás znamená projekt HEMATOonkologie.cz?

Možnost podílet se na řešení komplikovaných situací, které léčba ALL přináší, také mimo své domovské pracoviště. Příležitost k odborné diskusi s širší komunitou hematologů a onkologů, kteří se rutinně léčbě akutních leukémií nevěnují.

Odebírejte
novinky
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.