Lymfomy a CLL

» Přehled případů » Lymfomy a CLL
Hematolog

B-NHL s intolerancí rituximabu

Dobrý den, potřeboval bych poradit ohledně dalšího terapeutického postupu u 77-leté pac. s B-NHL NOS. Pac. bez významné OA. Pacientka přichází na vyš. pro splenomegalii 220mm + B-sympt. Provedeno dovyš. JAK 2 neg, p53neg, PAT neg. elfo bílkovin s PP...

3 31. 1. 2023 Číst více
Hematolog

Chemorezistentní hepatosplenický T-lymfom

Dobrý den, prosím o radu, doporučení dalšího postupu: 20letý, dříve zcela zdravý muž s hepatosplenickým T-lymfomem, klin.st. IVEB, diagnostikovaným v 10/2022 z biopsie kostní dřeně i biopsie jater, vstupně s masivní splenomegalii sahající až do pánve...

2 24. 1. 2023 Číst více
Onkolog

Reicidiva MALT lymfomu

Dobrý den, prosím o návrh terapie u pacientky (70let) s recidivou lymfomu marginální zóny, patrně primárně extranodální (tzv. MALT lymfom), KS IIE, histologicky verif. z excize z levé parotidy, v terénu Sjögrenova syndromu, st.p. 6x R-CHOP od 10.3. d...

3 15. 1. 2023 Číst více
Onkolog

Relabující FCL a duplicitní neuroendokrinní tu

Dobrý den, prosím o doporučení dalšího postupu u 78leté pacientky s relabujícím FCL, nyní 2. recidiva, histologicky verifikovaná (FCL g 1-2). Pacientka má duplicitní neuroendokrinní tu léčený somatostatinem. Nemocná v dobrém stavu, WHO 0. Bez B přízn...

2 19. 12. 2022 Číst více
Hematolog

Velmi pozdní relaps DLBCL

Dobrý den, rád bych se zeptal jak postupovat u nemocné (64 let) s relapsem DLBCL po 12 letech od dosažení CR po léčbě 6x R-CHOP+2xR. Zatím nemám k dispozici UZ srdce ani PET/CT které by event. proběhli v rámci screeningu do studie, pokud se pro ni ro...

2 1. 12. 2022 Číst více
Hematolog

AITL - transplantace

Dobrý den, rád bych se poradil v otázce transplantace u 62letého pacienta s AITL, st.IVA, IPI 3, PIT 2, v úvodu generalizovaný uzlinový syndrom nad i pod bránicí s uzlinami do 4x3cm maximálně, postižení podkoží, sleziny a dřeně. Pacient je po 3 cykle...

2 29. 11. 2022 Číst více
Hematolog

Kdy opět zahájit udržovací léčbu antiCD20 u nemocných s COVID-19?

Jak přistupujete k nemocným na udržovací léčbě antiCD20, pokud dostanou COVID-19 infekci? Kdy event. znovu zahajujete přerušenou udržovací léčbu? Děkuji.

1 11. 10. 2022 Číst více
Hematolog

Léčba pacientů s relapsem folikulárního lymfomu

V brzké době bude u nás k dispozici pro léčbu pacientů s relapsem folikulárního lymfomu bispecifická protilátka mosunetuzumab a CAR-T produkt tisacel - obojí pro 3. a vyšší linii léčby. Jak byste vybírali vhodného pacienta pro jeden, resp. druhý léče...

2 10. 10. 2022 Číst více
Jiná

Podání Evusheldu na Severní Moravě

Dobrý den, ráda bych se zeptala kam odeslat hematoonkologického pacienta na léčbě Rituximabem k podání Evusheldu. Pacient je ze Severní Moravy. Děkuji.

2 30. 9. 2022 Číst více
Hematolog

ITP s nově zjištěnou CLL s mutací TP53 a karcinomem MM

Dobrý den, ráda bych se zeptala na Váš názor stran léčby CLL s mutací TP53 u komplikované pacientky: Pacientka sledována u nás od roku 2017 pro ITP, v rámci léčby relapsů podávány kortikoidy, Endoxan, IVIG, od r.2019 nasazena léčba TPO mimetiky Revol...

4 26. 9. 2022 Číst více
Hematolog

CMLxCLL

Pacient 69 let, v 11/2019 dgn. CML, na imatinibu dosaženo remise onemocnění. 4/2021 dgn. B-CLL/SLL, kl.st. Rai O,CD20 slabě pozitivní, IgVH nemutovaný status, cytogeneticky delece 20q, 13q, bez průkazu delece TP 53 či ATM, vstupně bez potřeby léčby....

2 19. 8. 2022 Číst více
Hematolog

Velkobuněčný CD30 pozitivní lymfom u 49leté nemocné

49letá nemocná, asi rok unavená, celkově neprospívající, ale bez typických celkových příznaků, bez komorbidit. Periferně izolovaná adenomegalie L třísla, provedená excize s nejednoznačným nálezem (vyšetřována dlouho podrobně imunohistochemicky i mole...

2 8. 7. 2022 Číst více
Odebírejte
novinky
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.