Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.

Akutní leukémie Myelodysplastický syndrom, Anémie, cytopenie a vzácné choroby
» Odborné kolegium je tu PRO VÁS! » prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.
prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.

prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.

Ústav hematologie a krevní transfuze v Praze

Studoval jsem patogenezi, diagnostiku a léčbu myelodysplastického syndromu a paroxysmální noční hemoglobinurie. Dále jsem se věnoval studiu patogeneze, diagnostiky a léčby vzácných onemocnění červené krevní řady a stavů se změnami zásob železa. 

Od roku 1982 působím na klinickém oddělení Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze.

V současnosti ve funkci náměstka pro vzdělávání a rozvoj. V roce 1992 jsem získal výroční cenu American Society for Clinical Research v oboru molekulární onkologie za práci „Role intracelulárního železa a feritinu v mechanismech rezistence na chemoterapii u nádorových buněk“. Od roku 2002 působím jako vědecký sekretář ÚHKT. Od roku 2006 jsem také předsedou České hematologické společnosti ČLS JEP. V roce 2006 jsem se habilitoval, s prací na téma „Nové přístupy k diagnostice a léčbě MDS“. V letech 1991 až 1992 jsem působil na hematologickém a transplantačním oddělení Univerzity v Minnesotě v Minneapolis, USA.

Jsem členem komise European Hematology, ASH (American Society of Hematology), zástupce ÚHKT v EORTC (European Organization for Research and Treatment of Cancer), člen vedení pracovní skupiny pro MDS v European LeukemiaNet a vedoucí MDS Center of Excellence v rámci celosvětové Myelodysplastic Syndrome Foundation, dále jsem členem Mezinárodní pracovní skupiny (IWG) v rámci MDS Foundation.

Od roku 2012 jsem školitelem na 1. LF UK v oboru Biologie a patologie buňky. Dále v IPVZ v rámci postgraduálního vzdělávání v oborech Vnitřní lékařství a Hematologie a transfuzní lékařství, od roku 2005 jsem vedoucí subkatedry Hematologie a transfuzního lékařství IPVZ. Působím v Ústavu klinické a experimentální hematolopgie 1. LF UK (v rámci ÚHKT).  Mým odborným zájmem je diagnostika a léčba myelodysplastického syndromu. 

Odebírejte
novinky
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.