Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

doc. MUDr. David Belada, Ph.D.

Lymfomy a CLL
» Odborné kolegium je tu PRO VÁS! » doc. MUDr. David Belada, Ph.D.
doc. MUDr. David Belada, Ph.D.

doc. MUDr. David Belada, Ph.D.

Zástupce přednosty pro lékařskou péči, IV. interní hematologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Od roku 2002 se věnuji problematice lymfomů a chronické lymfatické leukémie. Jsem místopředsedou Kooperativní lymfomové skupiny, spoluautorem doporučení pro diagnostiku a léčbu lymfomů v České republice. Podílel jsem se na celé řadě grantových výzkumů a klinických hodnoceních v oblasti lymfomů a CLL.

Co pro Vás znamená projekt HEMATOonkologie.cz?

Projekt pro mne představuje unikátní příležitost sdílení zkušeností s ostatními kolegy a možnost poradit s diagnostikou či léčbou. V současné době již funguje systém konzultací, většinou telefonicky nebo e-mailem. Možnost konzultovat složité klinické případy v oblasti diagnostiky a léčby lymfomů umožní rychle získat názor lékařů, kteří mají s terapií lymfomů zkušenosti, a věřím tomu, že pomůže při léčbě mnoha pacientů v ČR. Navíc má celý projekt do jisté míry i edukační význam.

Odebírejte
novinky
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.