Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

prof. MUDr. Ivan Špička, CSc.

Myelom
» Odborné kolegium je tu PRO VÁS! » prof. MUDr. Ivan Špička, CSc.
prof. MUDr. Ivan Špička, CSc.

prof. MUDr. Ivan Špička, CSc.

I. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Jsem profesorem 1. LF UK v Praze. Od roku jsem 1985 zaměstnán na I. interní klinice 1. LF UK a VFN v Praze. Absolvoval jsem studijní pobyt v Univerzitní nemocnici v Utrechtu v Nizozemí (1993). Působím v oboru interního lékařství. Hlavní specializace: hematologie, hematologická onkologie. V rámci fakulty jsem byl jmenován garantem výuky klinických oborů bakalářských studií. Jsem vedoucím myelomové skupiny na svém pracovišti a jedním ze zakládajících členů České myelomové skupiny (CMG), kde působím od doby založení v jejím předsednictvu. Jsem hlavním autorem biografie Mnohočetný myelom a další monoklonální gamapatie, vydané v roce 2005, a spoluautorem dalších publikací (Cytokiny ve vnitřním lékařství, Klinická neurologie, Klinická onkologie). Publikoval jsem mnoho prací v domácí a zahraniční odborné literatuře, za jednu z nich jsem v roce 1994 obdržel cenu České hematologické společnosti ČLS JEP. Jsem hlavním řešitelem a spoluřešitelem řady výzkumných grantů (převážně IGA).

Co pro Vás znamená projekt HEMATOonkologie.cz?

Od projektu očekávám, že přinese další zlepšení již tak výborné spolupráce center s ostatními pracovišti a kolegy. A samozřejmě hlavně oboustranný přínos pro naši péči o pacienty s mnohočetným myelomem.

Odebírejte
novinky
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.