Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.

Anémie, cytopenie a vzácné choroby, Myeloproliferativní onemocnění
» Odborné kolegium je tu PRO VÁS! » prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.
prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.

prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.

Hemato-onkologická klinika LF UP a FN Olomouc

Pracuji jako zástupce přednosty pro výuku, vysokoškolský pedagog a ambulantní lékař. Dlouhodobě se věnuji myeloidním onemocněním, zejména chronické myeloidní leukémii. V minulosti jsem pracoval na jednotce intenzivní hematologické péče, kde jsem se věnoval léčbě akutních leukémií a podpůrné péči. Stále se angažuji v transplantačním programu naší kliniky, poslední dobou zejména jako odpovědná osoba tkáňové banky. Věnuji se také mikroskopické morfologii. Od roku 2006 pracuji jako redaktor a od roku 2018 jako šéfredaktor časopisu Transfuze a hematologie dnes. Jsem předseda revizní komise České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Co pro Vás znamená projekt HEMATOLOGIE-online.cz?

Projekt pro mne znamená na jedné straně seznámit se se zajímavými případy z praxe dalších kolegů a na straně druhé přispět k řešení problémů individuálních pacientů.

Odebírejte
novinky
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.