Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

Myeloproliferativní onemocnění

» Přehled případů » Myeloproliferativní onemocnění
Hematolog

Četnost vyšetření alelické nálože mutace JAK2 (u nemocných s MPN)

Má smysl u MPN léčených interferonem pravidelně vyšetřovat alelickou nálož mutace JAK2? Jak často? Děkuji za odpověď.

2 14. 12. 2021 Číst více
Hematolog

Chronické myeloproliferativní onemocnění u 40letého muže

Prosím o laskavou konzultaci stran dalšího postupu. 40letý jinak zdravý muž, s nově dg. MPO JAK 2 V617F positivní, histologicky v kostní dřeni na prvním místě obraz polycytémia vera, v KO mírně progredující leukocytosa a mírně progredující trombocy...

3 24. 11. 2021 Číst více
Hematolog

Polyglobulie non-PV

Mám několik pacientů s isolovanou polyglobulií, kteří nesplňují kriteria polycytemie very ni jiné myeloproliferace, mají vyšetřeny všechno možné (zatím jsem jim nedělal NGS), co by mohlo polyglobulii způsobovati. Uzavírám je tedy jako primární eryth...

2 16. 11. 2021 Číst více
Hematolog

Zvýšení krevních destiček a jejich léčba

Je anagrelid využíván k léčbě jakéhokoliv zvýšení krevních destiček? Děkuji moc.

3 16. 11. 2021 Číst více
Hematolog

Pacient s chronickou myeloidní leukemií

Pacient s chronickou myeloidní leukemií na terapii imatinibem 400 mg/den má projevy hematologické toxicity léčby 3.stupně. Je správné pouze redukovat dávku imatinibu nebo léčbu na určitou dobu zcela vysadit?

1 19. 10. 2021 Číst více
Hematolog

56letá pacientka s pozitivní postpolycytemickou myelofibrózou

U 56leté pacientky s JAK2 V617F pozitivní postpolycytemickou myelofibrózou (diagnóza od roku 2014, přechodně léčené anagrelidem, pokus o léčbu interferonem musel být ukončen pro depresi), která aktuálně progreduje na léčbě hydroxyureou (hubnutí, anem...

2 1. 10. 2021 Číst více
Hematolog

Čím lze nahradit INTRON A

Končí výroba INTRON A. Pacientce s pravou polycytémií bez symptomatické splenomegalie kompenzované na th. interferonem neschválena úhrada nekategorozovaného LP Besremi. Dg. stanovena r.2009 z vyšetření KD, předchozí léčbu hyroxyureou pacientka ne...

3 16. 9. 2021 Číst více
Hematolog

Chronická trombóza

Můj dotaz se týká mnoha pacientů, kteří po akutní tromboze na DKK nemají po roce léčení DOAC rekanalizovanou trombozu tj. popisováno při sonograf. vyšetření jako chron. tromboza. Někdo by jistě DOAC již vysadil. My nemáme tu odvahu. Obáváme se, že na...

4 13. 9. 2021 Číst více
Hematolog

60letý pacient s PMF MF-1 (pre-PMF)

60letého pacienta s PMF MF-1 (pre-PMF) léčíme Thromboreductinem a Anopyrinem. Nyní je indikován k plánované cholecystektomii. Bude převeden z ASA na LMW heparin. Jak dlouho před operací máme vysadit Thromboreductin a kdy jej nasadit zpátky?

2 1. 7. 2021 Číst více
Hematolog

Tři základní nemoce MPN a výskyt žilní trombózy?

U kterého ze tří základních nemocí MPN – polycytemia vera, primární myelofibróza a esenciální trombocytémie, je výskyt žilní trombózy nejméně častý?

1 28. 6. 2021 Číst více
Hematolog

Myeloidní blastický zvrat CML u 75letého pacienta

U 75letého pacienta s anamnézou diabetu, kardiomyopatie s EF LK 40 % a mitrální regurgitací byl diagnostikován myeloidní blastický zvrat CML. V karyotypu byly potvrzeny komplexní změny. Jakou léčbu byste pro něj doporučil/a?

2 22. 6. 2021 Číst více
Hematolog

Pacient s nově diagnostikovanou chronickou myeloidní leukemií

Mám pacienta s nově diagnostikovanou chronickou myeloidní leukemií po prodělané akutní pankreatitidě. Je správné zahájit léčbu nilotinibem? Děkuji za odpověď.

2 9. 6. 2021 Číst více
Odebírejte
novinky
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.