Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

Second opinion pro lékaře

Zkušenosti s paliativními týmy na hematoonkologických pracovištích

Akutní leukémie Myelodysplastický syndrom, Anémie, cytopenie a vzácné choroby, Lymfomy a CLL, Myelom, Myeloproliferativní onemocnění, Podpůrná terapie a paliativní péče, Trombóza a hemostáza
24. 2. 2023
» Přehled případů » Akutní leukémie Myelodysplastický syndrom » Zkušenosti s paliativními týmy na hematoonkologických pracovištích

V mnoha nemocnicích pracují nemocniční paliativní týmy, jaké je jejich místo a účel, jaké jsou s nimi zkušenosti na hematoonkologických pracovištích? Děkuji za odpověď.

Sdílet

Reakce: 9

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

V roce 2023 pracuje v českých nemocnicích více než 25 konziliárních paliativních týmů, jejich personální složení je dáno věstníkem Ministerstva zdravotnictví (lékaři, sestry, psychologové, sociální pracovníci, často navíc kaplan a další odbornosti) a jsou částečně financované z veřejného zdravotního pojištění. Máme k dispozici silná data o tom, že tato konziliární služba vede díky expertní komunikaci (mezioborové, s pacientem a jeho blízkými) k zlepšení trajektorie pacienta zdravotním systémem. Myslím tím to, že se snižuje četnost rehospitalizací, četnost neindikovaného pobytu na JIP, více pacientů profituje z domácí péče a také ze zařízení paliativní péče. Z pilotních dat vyplývá, že za "cenu" dvou hodin času věnovaného (konziliárním týmem) komunikaci lze uvedeného dosáhnout a je velmi pravděpodobné, že to znamená také finanční úsporu pro zdravotní systém.
V hematoonkologii je situace poněkud specifická - významnější zapojení konziliárních paliativních týmů je v prostředí JIP a některá pracoviště (hematologická centra v Olomouci, ÚHKT Praha, možná i další) mají vlastní konziliární multidisciplinární paliativní týmy ("pouze pro sebe - v domě"). Myslím, že bude vhodné brzy zhodnotit spolupráci hematologů a konziliárních týmů, vyměnit si zkušenosti z českých center , poučit se v zahraničí a takto chápanou podpůrnou péči v hematologii rozvíjet a možná standardizovat pro určité typy pacientů a diagnóz.
Nemohu zde přinést zkušenost hematologů, protože jak na ÚHKT, tak na 1. Interní klinice VFN jsem členem konziliárního týmu - zkušenost z mé perspektiv je taková, že za vzájemného respektu primárního a podpůrného týmu je možná spolupráce, z které profituje pacient a jeho blízcí i hematologické centrum.

Před 15 lety jsme zorganizovali na I.interní klinice Všeobecné nemocnice kaplanskou službu, následně na to navázala spolupráce s paliativním týmem Všeobecné nemocnice. Péče o naše pacienty je komplexní a kvalita naší péče vzrůstá s co nejširším rozšířením prostoru participace pacienta samotného i jeho rodiny. Pacient na naše pracoviště přichází s představou, že ho vyléčíme nebo alespoň dosáhneme dlouhodobého zlepšení stavu. Někteří tito pacienti, i když jich není mnoho, potřebují intervenci paliativního týmu již v této fázi. Tato potřeba však narůstá u pacientů, u nichž se musí měnit léčebné plány včetně změny přístupu z kurativního na paliativní. Intervenci paliativního týmu vnímám jako velmi důležitou. Dle mého soudu se však nejedná o model, kdy jedna odbornost (hemato-onkologická) je nahrazována odborností druhou (paliativní). Klíčovým partnerem pacienta zůstává ošetřující lékař, naše schopnost komunikace s pacientem a vnímání jeho potřeb, obav, plánů a cílů patří mezi základní atributy lékařské péče. Stejně tak sem ale patří rozpoznání situace, kdo a kdy může profitovat z intervence paliativního týmu, obzvláště, když je kvalitně sestaven.
Nezbývá než zopakovat, že spolupráci s paliativním týmem považuji za velmi přínosnou, pro pacienta i pro ošetřující tým.

Dobrý den,

na našem pracovišti v rámci FN Hradec Králové využíváme služeb paliativního týmu fakultní nemocnice, samostatný tým nemáme, ač bychom o to v budoucnu stáli, zatím je spolupráce z našeho pohledu dostačující. Není cílem "předat" nemocného z jedné odbornosti (hematolog) do druhé (paliatr), ale vzájemně spolupracovat, protože ukončení péče v rámci hematologie by mohlo být vnímáno nemocným negativně. Každopádně se ale domnívám, že paliativní péče by měla být standardní součástí všech center intenzivní hematologické péče.

Snad jen doplňujících pár vět.
Paliativní tým se postupně stává součástí péče o hematologické pacienty. Přístup se na jednotlivých pracovištích liší, obvykle nemáme vlastní paliativní tým. V Hradci Králové je, jak již napsal pan Doc. Belada, funkční paliativní tým v rámci nemocnice, který s naší klinikou spolupracuje. Současně máme našeho kmenového lékaře, který se touto problematikou intenzivně zabývá.
Určitý problém vidím v chápání této problematiky některými kolegy v rámci FN. V obecné rovině souhlasí, ale k vyčlenění úvazku nebo přidělení místnosti či navýšení finanční podpory je potřeba dosti velké úsilí.

Dobrý den,
také ve FN Plzeň nemáme "vlastní" paliativní tým, ale spolupracujeme s celonemocničním týmem, který byl formálně ustanoven před 2 lety. Nutno říci, že spolupráce je excelentní a jednoznačně z n profitují jak pacienti, tak ale i personál hematoonkologie.J obohacující vidět pohled na daného hematologického pacienta "zvenčí", bez neobjektivního zkreslení, které nutně (obvykle) dlouhodobá léčba těchto pacientů našimi lékaři a vytvoření určitého vztahu přináší.
V současnosti si bez funkční a profesionální paliativní péče neumím naši práci představit.

MUDr. Pavel Jindra, Ph.D.
MUDr. Pavel Jindra, Ph.D. 27. 2. 2023 10:11

Ve FN Brno máme celonemocniční paliativní tým, se kterým spolupracujeme. V týmu pracují především lékaři a sestry z naší kliniky, kteří ale zajišťují péči pro celou FN Brno. Starají se především o nemocné se solidními tumory, ale i o řadu pacientů s krevními malignitami. Naše spolupráce je výborná.

Přínos paliativních týmů a jejich intervencí je robustně doložen mezinárodní literaturou v posledních 20 letech. Data pocházejí převážně z USA, ale v ČR proběhl unikátní multicentrický projekt vedený MZ, který monitoroval efekt paliativní intervence a sledoval dlouhodobý outcome pacientů, a mezinárodní zkušenosti POTVRZUJE i v českém kontextu. Z 3200 zařazených pacientů byla více než polovina onkologických (rozdělení pro hematoonkologii nemáme zatím k dispozici, analýza dat probíhá v ÚZIS) a mezi hlavními přínosy je: zkrácení doby hospitalizace pacientů, zkrácení pobytu na JIP, snížení počtu neplánovaných hospitalizací, v závěru života pak zvýšení referencí do hospicové péče (domácí nebo institucionální). Byla prokázána také významná finanční úspora. Ten hlavní výsledek je pro mne však LEPŠÍ POROZUMĚNÍ SITUACI a VĚTŠÍ SPOKOJENOST PACIENTŮ I JEJICH BLÍZKÝCH, TO VŠE PŘI STEJNÉ DÉLCE PŘEŽITÍ jako u pacientů bez paliativní intervence (propensity matching). To v praxi znamená, že správně/včasně indikovaná paliativní intervence je smysluplným podpůrným nástrojem, který při stejné délce přežití pomáhá lépe naplňovat individuální potřeby, hodnoty a preference pacienta.

Ve FN Brno začal před řadou let pracovat paliativní tým primárně v dětské nemocnici, kde se zaměřoval zprvu na onkologické a hematoonkologické dětské pacienty. V letech 20 - 22 byla jeho působnost rozšířena na celou dětskou nemocnici a byl restrukturalisován. V té době vznikl i nemocniční paliativní tým pro dospělou medicinu, který zmiňuje i prof Doubek (byt dospělá hematoonkologie tuto péči zajistovala pro své pacienty již před tím). Paliativní týmy navíc velmi dobře kombinují svou péči s centrem provázení. Je tak zajištěna péče o chronicky nemocné (nejen) onkologické pacienty často s nevyléčitelným onemocněním. Paliativní péče se netýká pouze terminálního stádia. Má své místo jak před terminální fází nemoci, tak po ni (provázení i pro pozůstalé). Kromě řady klinických odborníků v týmu (onkolog, hematolog, internista/pediatr, anestesiolog/intensivista, léčba bolesti, psycholog, paliativní specialista a pod) jsou členy týmů v FN Brno i duchovní (kaplan a řádová sestra), protože i tato část péče o lidskou bytost by měla být zejména v těchto složitých situacích součástí péče komplexní.

Od roku 2016 působí ve FN Královské Vinohrady Oddělení podpůrné a paliativní péče se 2 lékaři a 2 NLZP. Naše pracoviště s týmem tohoto oddělení úzce spolupracuje, zkušenosti z této spolupráce jsou velmi dobré.

Další případy

Praktik

Mikrocytární anemie

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda mohou mít pacienti z Indie výrazné mikrocyty dané etnikem? Mám pacienta, ročník 1972, zcela asymptomatický, v rámci vstupní prohlídky nabírán KO, kde má pac. pouze mírnou anemii, avšak výrazný mirkocyt, v kontrol...

1 13. 6. 2024 Číst více
Hematolog

49letá pac. s MPN s trombocytou,CALR+, na ANG, s metroragií

Vážené kolegium, prosím o laskavou radu, jak dále pomoci 49leté pacientce, od 12/23 vyšetřována pro trombocytozu: dle trepanu: možnost inicální fáze chron.Ph-neg.MPN s trombocytozou,na 1.m.zvažována PV(červený KO v normě,ale menstruuje),nízká hladina...

3 11. 6. 2024 Číst více
Praktik

Jedná se primárně o hematologické onemocnění?

Nemocný, muž, ročník 1966 zde vyšetřen v rámci preventivní prohlídky. OA: 2021 covid 19 bez nutnosti hospitalizace - poté intolerance zátěže, ztížení dýchání, doplněno plicní vyšetření se závěrem long-covid, kardiologické vč. CT-koronarografie, bpn,...

4 7. 6. 2024 Číst více
Odebírejte
novinky
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.