Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

Lymfomy a CLL

» Přehled případů » Lymfomy a CLL
Onkolog

Relaps po 3 letech od udržovací léčby u 67leté ženy s folikulárním lymfomem

Žena nyní 67 let, v dobrém stavu bez větších komorbidit, nadále 2016 Folikulární lymfom grade 1-2, KS IV EA (mediastinum, L ovarium, močový měchýř, retroperit bulk 105mm,. bilat ilicky, bilat ing) FLIPI 4 6x R CHOP, PR s reziduem 55mm dle CT, následo...

2 8. 3. 2023 Číst více
Hematolog

Jaký léčebný režim zvolit u 50leté pacientky s nově diagnostikovaným DLBCL

Dobrý den, jaký léčebný režim byste prosím zvolili pro 50letou pacientku bez komorbidit s nově diagnostikovaným DLBCL, nonGC, CD20 negativní, CD30 silně pozitivní, bez double exprese, KS IV.B, IPI 2, ECOG 1. Jde mi zejména o volbu monoklonální protil...

1 6. 3. 2023 Číst více
Hematolog

NGS u lymfomů

Dobrý den, využíváte NGS testování v rutinní péči o nemocné s lymfomy? Pokud ano, u kterých pacientů, diagnóz a ve které fázi léčby? Nahrazujete pak tím například FISH metody v rámci diagnostiky DHL/THL? Děkuji.

3 3. 3. 2023 Číst více
Hematolog

Pacient na CAR-T v léčbě 2. linie

Dobrý den, CAR-T přípravek Yescarta je v současné době registrován k léčbě agresívních lymfomů, u nichž dojde k selhání primoléčby do 12 měsíců. Rád bych se zeptal, jak by bylo vhodné postupovat v následujícím hraničním případě: 68letý pacient, ECOG...

5 27. 2. 2023 Číst více
Hematolog

Zkušenosti s paliativními týmy na hematoonkologických pracovištích

V mnoha nemocnicích pracují nemocniční paliativní týmy, jaké je jejich místo a účel, jaké jsou s nimi zkušenosti na hematoonkologických pracovištích? Děkuji za odpověď.

9 24. 2. 2023 Číst více
Hematolog

B-NHL s intolerancí rituximabu

Dobrý den, potřeboval bych poradit ohledně dalšího terapeutického postupu u 77-leté pac. s B-NHL NOS. Pac. bez významné OA. Pacientka přichází na vyš. pro splenomegalii 220mm + B-sympt. Provedeno dovyš. JAK 2 neg, p53neg, PAT neg. elfo bílkovin s PP...

3 31. 1. 2023 Číst více
Hematolog

Chemorezistentní hepatosplenický T-lymfom

Dobrý den, prosím o radu, doporučení dalšího postupu: 20letý, dříve zcela zdravý muž s hepatosplenickým T-lymfomem, klin.st. IVEB, diagnostikovaným v 10/2022 z biopsie kostní dřeně i biopsie jater, vstupně s masivní splenomegalii sahající až do pánve...

2 24. 1. 2023 Číst více
Onkolog

Reicidiva MALT lymfomu

Dobrý den, prosím o návrh terapie u pacientky (70let) s recidivou lymfomu marginální zóny, patrně primárně extranodální (tzv. MALT lymfom), KS IIE, histologicky verif. z excize z levé parotidy, v terénu Sjögrenova syndromu, st.p. 6x R-CHOP od 10.3. d...

3 15. 1. 2023 Číst více
Onkolog

Relabující FCL a duplicitní neuroendokrinní tu

Dobrý den, prosím o doporučení dalšího postupu u 78leté pacientky s relabujícím FCL, nyní 2. recidiva, histologicky verifikovaná (FCL g 1-2). Pacientka má duplicitní neuroendokrinní tu léčený somatostatinem. Nemocná v dobrém stavu, WHO 0. Bez B přízn...

2 19. 12. 2022 Číst více
Hematolog

Velmi pozdní relaps DLBCL

Dobrý den, rád bych se zeptal jak postupovat u nemocné (64 let) s relapsem DLBCL po 12 letech od dosažení CR po léčbě 6x R-CHOP+2xR. Zatím nemám k dispozici UZ srdce ani PET/CT které by event. proběhli v rámci screeningu do studie, pokud se pro ni ro...

2 1. 12. 2022 Číst více
Hematolog

AITL - transplantace

Dobrý den, rád bych se poradil v otázce transplantace u 62letého pacienta s AITL, st.IVA, IPI 3, PIT 2, v úvodu generalizovaný uzlinový syndrom nad i pod bránicí s uzlinami do 4x3cm maximálně, postižení podkoží, sleziny a dřeně. Pacient je po 3 cykle...

2 29. 11. 2022 Číst více
Hematolog

Kdy opět zahájit udržovací léčbu antiCD20 u nemocných s COVID-19?

Jak přistupujete k nemocným na udržovací léčbě antiCD20, pokud dostanou COVID-19 infekci? Kdy event. znovu zahajujete přerušenou udržovací léčbu? Děkuji.

1 11. 10. 2022 Číst více
Odebírejte
novinky
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.