Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

Lymfomy a CLL

» Přehled případů » Lymfomy a CLL
Onkolog

Podání preexpoziční profylaxe COVID

Prosím kolegové, zda máte nějaká doporučení komu podávat tixagevimab a cilgavimab (přípravek Evusheld) jako preexpoziční profylaxi imunokompromitovaných pacientů zejména co se týče lymfomů léčených anticd20 léčbou či jiná doporučení praktická k tomut...

2 16. 3. 2022 Číst více
Hematolog

Primární mediastinální lymfom

Dobrý den, ráda bych se poradila stran terapie u pacientky r. 73 s nově dg. primárním mediastinálním lymfomem dle biopsie z tu masy mediastina. Epikríza: pacientka ( zdravotní sestra) odeslána z interní ambulance od 10/2021 progredující únava a ponám...

3 11. 3. 2022 Číst více
Hematolog

Lymfom marginální zony se sekundární hemolýzou

Vážení kolegové, prosila bych Vás o názor na terapii sekundární AIHA při lymfomu marginální zony. Pacientka je polymorbidní, má 74 let, od roku 2013 byla léčena pro dg B-NHL - lymfom marginální zony CD 20 +, CD5- s IgM paraproteinémií . Prodělala cel...

3 10. 3. 2022 Číst více
Jiná

Paliativní léčba maligního lymfomu

90tiletá pacientka od prosince 2021 pozorovala otok v dutině ústní, potíže s používáním zubní náhrady, otok tváře. Klinicky zjištěn rozsáhlý tumor v dutině ústní, v.s.zasahující do sinus maxill. vlevo, zasahující patro. Provedena dg excize slizničníh...

3 4. 3. 2022 Číst více
Hematolog

Progrese klasického Hodgkinova lymfomu

Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou určení dalšího léčebného postupu u nemocného s cHL v další progresi (ročník narození 1950, PS ECOG 1) 1. Dg cHL 3/2016, nodulární skleróza, pokročilé stadium, , KS IIB ( RF (FW, extranodální postižení, LU: více...

4 13. 2. 2022 Číst více
Hematolog

B chronická lymfatická leukémie u 84leté ženy

Žena 84let B chronická lymfatická leukémie dg od 10/2013 RAI I, Binet A, IgVH nemut, , ostatní sledované markry negat: (del 11, del/mutace TP53, trizomie 12, del 13q14) ve sledování od 10/2013 do 2018 7/2018 progrese do Rai III (Binet C)- cytogenetik...

2 5. 1. 2022 Číst více
Onkolog

Periferní T lymfom s rysy AITL u 65leté ženy

2018 Periferní T lymfom s rysy angioimunoblastického lymfomu, KS IV EB (uzliny pod i nad bránicí, kostní dřen), vyšší LDH, pocení histol Závěr: vzhledem k imunomorfologii a prokázané klonální přestavbě TCR gama bych nález hodnotila jako lymfom z peri...

3 4. 1. 2022 Číst více
Onkolog

Odklad zahájení dalšího cyklu chemoterapie při leukocytoze indukované růstovým faktorem

Jak řešíte situaci, kdy po podání leukocytárních růstových faktorů u pacienta v termínu zahájení dalšího cyklu chemoterapie trvá vysoká hodnota leukocytů. Nemyslím pacienty s nádorovými lymfocyty v periferní krvi samozřejmě. Jaká hodnota leukocytů pr...

2 29. 12. 2021 Číst více
Onkolog

Relaps Hodgkinova lymfomu u 80leté pacientky

Pacientka ročník 1942, z OA: hypertenze, DM II. typu n a PAD operace: st.p. tonzilektomii v dětství, 2011 - hysterektomie s plastikou moč. měchýře, 2/2020 operace cystokély - colpocleisis Chronická medikace: Glucophage XR 500 mg tbl p.o. 0-0-1; Ro...

3 27. 12. 2021 Číst více
Hematolog

Léčba nemocného s MALT lymfomem tlustého střeva

Dobrý den, rád bych znal Váš názor na léčbu nemocného s MALT lymfomem tlustého střeva, dg.náhodně při preventivní koloskopii. Nemocný je jinak zcela asymptomatický, dle CT nejsou nikde zvětšené uzliny, kostní dřeň negativní, jedná se o st.I (polyp v...

3 29. 11. 2021 Číst více
Hematolog

Pac. s v.s. T-lymfomem,AIHA, indikovaný k splenektomii, kterou nechce

Vážení kolegové, od 7/2020 řeším muže nar. 1971 s splenomegalií. OA:r.2011 těžký nefrot.syndrom -fok.-segment.glomeruloskleosa; DM II.typu na PAD+INZ;r.2016 -cca do r.2018 kortikoterapie pro plicní sarkoidosu II.st.(již v té době přítomna splenomega...

1 18. 11. 2021 Číst více
Jiná

Antiemetika u pacientky užívající SSRI a podstupující chemoterapii

Dobrý den! Dotaz se týká mé bývalé kolegyně z ordinace - zdravotní sestřičky, se kterou jsem ještě nedávno spolupracoval. Byl ji zjištěn non-hodgkinský lymfom, pro který je nyní léčena ve VFN, podstupuje chemoterapii, po níž má silnou nauzeu a zvra...

4 12. 11. 2021 Číst více
Odebírejte
novinky
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.