Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

Second opinion pro lékaře

FCL KS II velká masa indikace rituximab

Lymfomy a CLL
20. 12. 2023
» Přehled případů » Lymfomy a CLL » FCL KS II velká masa indikace rituximab

Pacientka ročník 1945 ve velmi dobrém stavu bez větších komorbidit Folikulární lymfom KS II A (retroperitoeneum 10cm bulk, ilicky bilat) FLIPP 2 FLIPI-2 3 CT -- Objemná měkkotkáňová expanze charakteru paketu uzlin (homogenní denzity, která se v arteriální fázi lehce sytí), obklopující abdominální aortu. Expanze se propaguje retrokrurálně, kde částečně zasahuje do mediastina, dále kaudálně pod úroveň bifurkace aorty. Další formace stejného charakteru dorzálně a kaudálně od těla pankreatu. Masa mírně zužuje D4 duodenum, bez poruchy pasáže, bez gastrektázie. Expanzí obestavěné tepny a žíly bez viditelného zúžení lumen. Okolní struktury jsou masou odtlačeny, neprokazují jejich infiltraci. Na okraj masy navazují ložiska charakteru zvětšených lymfatických uzlin. Zvětšené lymfazické uzliny podél společných ilických cév. Zachycený skelet bez čerstvého traumatu či maligní destrukce, pouze s degenerativními změnami korelujícími s věkem pacientky.

Závěr: Objemná měkkotkáňová expanze charakteru paketu uzlin obklopující abdominální aortu, další formace stejného charakteru dorzálně a kaudálně od těla pankreatu, nejspíše se jedná o lymfom.

- 22.11. 23 EUS biopsie. Okolo aorty objemné patologické pakety uzlin, FNB transgastrickyRE: patologické pakety uzlin paraaortálně, FNB transgastricky

Závěr: Velmi malé diagnostickém množství materiálu, nález nevylučuje možnost B-lymfoproliferace. Pokusíme se ještě provést molekulárně genetické vyšetření a výsledek zašleme dodatečně.

Závěr: výsledky molekulárně genetického vyšetření podporují dg B-lymfoproliferace, a to nejspíše folikulárního lymfomu asymptomatická pacientka náhodný nález při záchytu FIS, PS WHO 1 hmatná rezistence v epigastriu, dle UZ a CT 10cm dotaz - rituximab jak iv. tak s.c. nemá úhradu u stadia I a II FCL, dle protokolu KLS by měla vzhledem k velikosti postupováno jako u pokročilého onemocnění - žádáte na par 16 o rituximab či to na klinikách neřešíte? V naší a.s. musíme žádat.... - je možné dle vás ještě pacientku dále jen sledovat ? - jiný postup, ozáření vzhledem k velkému rozsahu by mi přišlo hodně obsolentní a rizikové z pohledu dalších možností v budoucnu. Děkuji.

Sdílet

Reakce: 2

Dobrý den,

- pacientka je již indikována k terapii, splňuje GELF kritérium masy >7cm
- je indikována imunochemoterapie, pokud je tam kardiální anamnéza FiS, volil bych bendamustinový režim
- otázka volby protilátky: při FLIPI-1 skóre 2 by mohl být podán obinutuzumab, tedy kombinace BG
- pokud byste volili rituximab, máte pravdu, že pro st.I a II nemá úhradu a měl by se žádat, raději bych tak učinil.

s pozdravem,

David Belada

Děkuji za dotaz,
- souhlasím s panem docentem Beladou
- osobně bych zvažoval vzhledem k velkému rozsahu - bulky - na prvním místě Bendamustin a obinutuzumab, byly-li by obavy z toxicity bendamustinu u této pacientky pak obitunuzumab - CVP (obinutuzmab do jisté míry srovnává rozdíly v účinnosti cytostatik)

S pozdravem a přáním všeho dobrého
Marek Trněný

Další případy

Praktik

Leukocytoza

Dobrý den, prosím o konzultaci. Pacient muž, 64 ročník náhodně zjištěna mírná leukocytoza 12,51, strojový dif. - neutrofily abs. 7,98 , eosinof. abs. 5,52, ostatní norma - pac. udával, že je možná po lehkém nachlazení. Provedena kontrola s odstupem v...

2 10. 7. 2024 Číst více
Onkolog

Mo. Hodgkin intermed stadium 52 let výběr alternativy

Prosím o Váš názor. Pacientka 52letá bez komorbidit krom deprese vzdělaná, 2024 Mo Hodgkin, nodulární skleroza KS II B (LNJ, PNJ, mediastinum 5cm) pocení, FW 95/hod - 13.6.24 PET CT Symetricky vyšší metabolická aktivita obou patrových tonsil - nespec...

2 18. 6. 2024 Číst více
Hematolog

AIHA u nemocného s T-LGL

Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o konzultaci ohledně dalšího postupu v léčbě mého pacienta s autoimunitní hemolytickou anémií (AIHA) a leukémií z velkých granulárních T-lymfocytů. Představuji Vám stručný souhrn jeho stavu a léčebné historie. Z...

4 30. 5. 2024 Číst více
Odebírejte
novinky
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.