Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

Second opinion pro lékaře

Parciální remise s lokalizovaným reziduem u nově léčeného DLBCL po léčbě Pola-R-CHP

Lymfomy a CLL
22. 12. 2023
» Přehled případů » Lymfomy a CLL » Parciální remise s lokalizovaným reziduem u nově léčeného DLBCL po léčbě Pola-R-CHP

Doposud zdravá 55letá žena byla 05/2023 diagnostikovaná difuzním velkobuněčným B lymfomem GCB subtyp podle IHC s masou v horním a středním laloku pravé plíce 129x88x138mm široce nasedá na pleuru a cévní struktury mediastina, pl.hilu (SUVmax >30) a 1 LU paratracheálně vpravo. Kostní dřeň a likvor negativní. KSIIEB,R-IPI: 3,aaIPI:2,CNS-IPI3 Proběhla léčba 1xR-CHOP, 5x Pola-R-CHP, 1x-Pola-R, 1xR. Tolerance léčby výborná při posílené prevenci infekcí včetně prevence IFI. Po cyklu 3/4 v interim CT dosažená PR (5-PS:4). Po léčbě podle PET/CT 12/2023 akumulace FDG v malém reziduu 33x26mm (SUVmax-bw 8,1) v lokalitě tumorózní masy, která regreduje i ve srovnání s interim CT. Konzultován radiační onkolog, oblast lze bezpečně ozářit do 40Gy. Aktuálně ECOG 1 (dáno pozdním rozvojem senzorické PNP dolních končetin nejprve gr.1 po 5.cyklu se zhoršením na gr.2 po dokončené léčbě). Očekáváme zlepšování PNP. Bez komorbidit. Zvažujeme bridging radioterapii a CART-cell nebo samotnou radioterapii s kurativní intencí. Dotaz zní bridging RT+CART nebo RT samotná? Děkujeme. S úctou.

Sdílet

Reakce: 3

Dobrý den,

tyto nemocné aktuálně většinou indikujeme ke CAR-T axicelem jako konsolidace parciální remise. Bridging RT na oblast rezidua v nižší dávce je pak jistě možností.

Ale ani Vámi zmiňovaná alternativa podání kurativní RT na oblast rezidua s následnou kontrolou aktivity onemocnění a ponecháním CAR-T až pro případ event.dalšího relapsu není špatné řešení.

Je nutné s pacientkou probrat podrobně oba tyto postupy, všechna rizika a potenciální benefity a i dle toho se následně rozhodnout. Podání CAR-T není bez rizik, kromě akutní toxicity, která bývá zvladatelná dobře, je častým problém dlouhodobá závažná imunosuprese s recidivujícími infekcemi, které mohou významně snížit kvalitu života. Všechny tyto aspekty je třeba brát v potaz při diskusi s nemocnou.

s pozdravem,

David Belada

Zdravím,
vzhledem k dobré toleranci 1.linie léčby bez závažných infekcí bych doporučila bridging RT na reziduum a následně CAR T cells (Axicel).

MUDr. Heidi Móciková, Ph.D.
MUDr. Heidi Móciková, Ph.D. 22. 12. 2023 21:56

Děkuji za dotaz,
– Souhlasím s docentem Beladou
– Osobně bych preferoval na prvním místě axicel
– Ale i druhou možnost samotné Radioterapie Je možné zvážit
– Zásadní je rozhovor s pacientkou, s tím, že bych jí řekl i své pořadí

Marek Trněný

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Váženému kolegiu děkujeme. Názory kolegů nás ujistili ve zvažovaném léčebném postupu - CART cell s bridging radioterapií. S úctou

Tazatel byl s doporučeními spokojen

Další případy

Hematolog

Relaps lymfomu

Dobrý den, zajímal by mne názor, jak postupovat u tohoto případu. 42letá pacientka s dg.: viz níže. Závěr: Anaplastický velkobuněčný T-lymfom, ALK pozitivní dg. 2/2020 - dg. z levé nadklíčkové uzliny - biopsie 10.2.2020 - dle PET/CT 28.2.2020 mnoho...

1 14. 5. 2024 Číst více
Hematolog

Mantle cell lymfom - relaps

Dobrý den, rád bych se poradil, jak postupovat u pacienta s pozdním relapsem MCL. 55letý nemocný, bez komorbidit, léčený v roce 2011 pro MCL, st.IVA, MIPI 5,9 (střední riziko), Nordickým protokolem + následně rituximab maintenance, dosaženo 12/2011 C...

3 25. 4. 2024 Číst více
Praktik

Nejasné pocení

Pacientka *1962, zdravotní sestra, poměrně vyčerpaná, denní+noční služby, často souběžně (2 zaměstnavatelé), poslední dobou udává stav cca 5x denně trvající stav úplného zpocení těla, jako když poleje, váhu si drží, je úplně bez energie. Somatický ná...

3 16. 4. 2024 Číst více
Odebírejte
novinky
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.