Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

Second opinion pro lékaře

DLBCL - ozáření malého rezidua mediastina DS2 (původně bulk) u vstupně rozsáhlé generalizace

Lymfomy a CLL
14. 6. 2023
» Přehled případů » Lymfomy a CLL » DLBCL - ozáření malého rezidua mediastina DS2 (původně bulk) u vstupně rozsáhlé generalizace

Difuzní velkobuněčný B lymfom, možný PMBL KS IVE S B Gx ( LU med (80mm) retroperit a ilicky bilat (18mm) slezina ložiska, skelet sterna, pleura fluidothorax, fluidoperikard) - dušnost, kašel, noční pocení, zhubnutí 15kg - 2 čtení difuzní velkobuněčný B-lymfom, naše výsledky by připouštěly zařazení jako primární mediastinální B-lymfom - nutná korelace s klinickým obrazem a s dalšími výsledky

- dostal 6x R CHOEP -21 od 3 cyklu s redukcí na 75%. Výrazně zlepšen aktuálně ve velmi dobrém stavu, PS WHO 0 restaging PET CT

Závěr: Příznivý efekt terapie. Významná strukturální regrese měkkotkáňové léze v mediastinu (z 8cm na 3.5cm....strukturálně zregredovala měkkotkáňová expanze v předním mediastinu, dnes hůře měřitelné reziduum cca 3,5cm, nadále obkružuje odstupy hlavních cév, vykazuje mírnou akumulaci FDG (SUVmax 2,6)) , residuum vykazuje mírně vyšší metabolickou aktivitu (DS 2). Kompletní regrese lymfadenopatie retroperitoneálně, oboustranně parailicky i maligního postižení sleziny. Kompletní regrese fluidothoraxů, ascitu. Difúzní aktivace kostní dřeně při CHT.

Z našeho pohledu - PET negativní CR, spíše zvažujeme nezářit ač vstupní bulk, při původně rozsáhlé mimouzlinové diseminaci nám přijde benefit minimální u mladého pacienta 1977 ročník

Sdílet

Reakce: 2

U PMBL, Radioterapie pri kompletní metabolické remisi po i-cht ne přináší signifikantní zlepšení Overall survival, z našich dat je mírný trend, statisticky nevýznamný, pro progression free survival, u pacientů léčených intenzifikovaným režimem se rozdíl nebyl. IELSG -37 – Radioterapii možné vynechat. Takže u nás určitě bychom Na prvním místě zvažovali Již pouze sledování, ale konkrétní rozhodnutí je nutné probrat na multioborovém semináři nad výsledky, a také se znalostí postoje pacienta.

Marek Trněný

P.S. omlouvám se Za překlepy, chyby,, diktoval jsem,

Dobrý den,

zcela souhlasím s prof.Trněným, RT není indikována.

s pozdravem,

DBelada

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Děkuji za odpovědi. Kolegium mi potvrdilo můj zamýšlený postup a tedy jsem velmi spokojen.

Tazatel byl s doporučeními spokojen

Další případy

Praktik

Leukocytoza

Dobrý den, prosím o konzultaci. Pacient muž, 64 ročník náhodně zjištěna mírná leukocytoza 12,51, strojový dif. - neutrofily abs. 7,98 , eosinof. abs. 5,52, ostatní norma - pac. udával, že je možná po lehkém nachlazení. Provedena kontrola s odstupem v...

2 10. 7. 2024 Číst více
Onkolog

Mo. Hodgkin intermed stadium 52 let výběr alternativy

Prosím o Váš názor. Pacientka 52letá bez komorbidit krom deprese vzdělaná, 2024 Mo Hodgkin, nodulární skleroza KS II B (LNJ, PNJ, mediastinum 5cm) pocení, FW 95/hod - 13.6.24 PET CT Symetricky vyšší metabolická aktivita obou patrových tonsil - nespec...

2 18. 6. 2024 Číst více
Hematolog

AIHA u nemocného s T-LGL

Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o konzultaci ohledně dalšího postupu v léčbě mého pacienta s autoimunitní hemolytickou anémií (AIHA) a leukémií z velkých granulárních T-lymfocytů. Představuji Vám stručný souhrn jeho stavu a léčebné historie. Z...

4 30. 5. 2024 Číst více
Odebírejte
novinky
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.