Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

Z oboru pro lékaře

Co se děje v hematologii a hematoonkologii? Sledujte novinky!

» Z oboru
Faktory ovlivňující přežívání pacientů a vývoj reakce štěpu proti hostiteli po alogenní transplantaci krvetvorných buněk od HLA-identických sourozenců

Faktory ovlivňující přežívání pacientů a vývoj reakce štěpu proti hostiteli po alogenní transplantaci krvetvorných buněk od HLA-identických sourozenců

21. 6. 2024

Autor: MUDr. Vlasta Raušová

Alogenní transplantace krvetvorných buněk (allogeneic hematopoietic stem cell transplantation – alloHSCT) představuje důležitý terapeutický výkon pro léčbu celého spektra závažných chorob. Pokroky v léčbě a podpůrné péči zlepšily celkové přežití, přesto se alloHSCT i nadále vyznačuje vysokou mortalitou, nejčastěji zapříčiněnou nemocí z reakce štěpu proti hostiteli (graft-versus-host disease – GvHD).

Jaká je souvislost mezi tetováním a maligním lymfomem?

Jaká je souvislost mezi tetováním a maligním lymfomem?

29. 5. 2024

Autor: MUDr. Vlasta Raušová

Popularita tetování v posledních několika desetiletích dramaticky vzrostla. Tetovací inkousty jsou koktejly organických a anorganických barevných pigmentů spolu s prekurzory a vedlejšími produkty syntézy pigmentů a přísadami. Barevné inkousty mohou obsahovat primární aromatické aminy, černé inkousty často obsahují polycyklické aromatické uhlovodíky a kovy (tj. arsen, chrom, kobalt, olovo a nikl).

Květen 2024 - přehled aktualit

Květen 2024 - přehled aktualit

28. 5. 2024

Přehled hematoonkologických novinek je tu. Nenechte si ujít problematiku nivolumabu s CAR T-buněčnou terapií u progresivního DLBCL a závěrečnou analýzu studie fáze II. Neméně zajímavá je strategie zvládání toxicity u CAR T-buněčné terapie nebo problémy spojené s léčbou CAR T-buňkami u pacientů s AML. Květnové aktuality stojí za Vaši pozornost.

Vakcinační imunita a imunitní rekonstituce u dětí po transplantaci krvetvorných kmenových buněk

Vakcinační imunita a imunitní rekonstituce u dětí po transplantaci krvetvorných kmenových buněk

30. 4. 2024

Autor: MUDr. Vlasta Raušová

Infekce nemocemi, kterým lze předcházet očkováním, ohrožují děti po transplantaci krvetvorných kmenových buněk (HSCT) z důvodu ztráty specifické imunity. Důležitou strategií pro zlepšení přežití této populace je proto revakcinace.  Současná doporučení Evropské konference o infekcích u leukémie, Americké společnosti pro infekční choroby a ve Švýcarsku Federálního úřadu pro veřejné zdraví doporučují očkování ve stanovených časových intervalech od 3 do 6 měsíců po HSCT.

Koncept tzv. Kairos efektu: léčba starších pacientů s Hodgkinovou chorobou

Koncept tzv. Kairos efektu: léčba starších pacientů s Hodgkinovou chorobou

24. 3. 2024

Autor: MUDr. Vlasta Raušová

Autoři této studie dospěli k závěru, že režim PVAB (prednison, vinblastin, doxorubicin, bendamustin), který postrádá jakékoli nové léky, by mohl být cenným režimem bez bleomycinu pro starší pacienty s klasickým Hodgkinovým lymfomem (cHL). Poznamenávají také, že výsledek u starších pacientů s cHL léčených chemoterapií zůstává tristní, bez ohledu na použitý režim chemoterapie.

Březen 2024 - přehled aktualit

Březen 2024 - přehled aktualit

19. 3. 2024

Víte, že krevní kmenové buňky využívají chromatin-remodelační faktory ve specifických procesech? Přečtěte si příběh o Smarca5. Jak dopadly výsledky kohorty A a B studie CARTITUDE-2? Seznamte se s aktualizovanými výsledky účinnosti a bezpečnosti. Co je nového v udržovací léčbě AML? Bližší informace přinášíme v březnových novinkách.

Nejnovější případy

Hematolog

Sticky platelet syndrom - gravidita

26letá pacientka, nyní 1. gravidita, aktuálně 11. týden, nekomplikovaná. Pacientka odeslána gynekologem k vyloučení sticky platelet syndromu vzhledem k pozitivní rodinné anamnéze. Sestra této pacientky prodělala ve 27 letech idiopatickou distální tro...

3 11. 7. 2024 Číst více
Praktik

Leukocytoza

Dobrý den, prosím o konzultaci. Pacient muž, 64 ročník náhodně zjištěna mírná leukocytoza 12,51, strojový dif. - neutrofily abs. 7,98 , eosinof. abs. 5,52, ostatní norma - pac. udával, že je možná po lehkém nachlazení. Provedena kontrola s odstupem v...

2 10. 7. 2024 Číst více
Internista

Pokračování antikoagulační léčby

25letý muž minulé léto po návratu z dovolené z Chorvatska (autem) resuscitován pro oběhovou zástavu při masivní plicní embolii. Trombofilní stav Leiden u jeho sestry, u samotného pacienta trombofilní stav neprokázán. Po oběhové zástavě pomalá rekonsv...

2 1. 7. 2024 Číst více
GFH009: Silný a vysoce selektivní inhibitor CDK9 pro léčbu hematologických malignit

GFH009: Silný a vysoce selektivní inhibitor CDK9 pro léčbu hematologických malignit

4. 3. 2024

Autor: MUDr. Vlasta Raušová

GFH009, silný, vysoce selektivní inhibitor CDK9 s malou molekulou, prokázal antiproliferační aktivitu u různých buněčných linií odvozených od lidských hematologických malignit (HHM), přičemž indukoval apoptózu při hodnotách IC50 nižších než 0,2 μM v 7/10 testovaných liniích. GFH009 inhiboval růst nádoru ve všech dávkách ve srovnání s kontrolami a indukoval apoptózu způsobem závislým na dávce.

Léčba dospělých pacientů s akutní lymfoblastovou leukémií v České republice v letech 2007–2020

Léčba dospělých pacientů s akutní lymfoblastovou leukémií v České republice v letech 2007–2020

28. 1. 2024

doc. MUDr. Mgr. Cyril Šálek, Ph.D., a kolektiv autorů

Za standard intenzivní léčby dospělých s akutní lymfoblastovou leukémií (ALL) jsou považovány protokoly pediatrického typu s prospektivním sledováním minimální reziduální nemoci (MRN). V ČR jsou používány od roku 2007. Mezi lety 2007–2020 bylo v pěti hematologických centrech léčeno 297 dospělých ve věku 18–65 let podle protokolu GMALL 07/2003, resp. ALL CELL 2012 Junior. 

Koncentrát protrombinového komplexu pro léčbu traumatem indukované koagulopatie: systematický přehled a meta analýza

Koncentrát protrombinového komplexu pro léčbu traumatem indukované koagulopatie: systematický přehled a meta analýza

19. 1. 2024

Autor: MUDr. Vlasta Raušová

Rozšířená resuscitace u traumatu s protokoly pro závažné krvácení, balancovaná transfuze a empirické použití kyseliny tranexamové zlepšily časné přežití zraněných pacientů s krvácením. Úmrtnost spojená s krvácením však zůstává vysoká, zejména v případech nekontrolovaného krvácení a traumatem indukované koagulopatie (TIC).

Leden 2024 – přehled aktualit

Leden 2024 – přehled aktualit

18. 1. 2024

Jaké faktory souvisejí s dlouhodobými výsledky léčby R/R CLL pomocí CD19 CAR T-buněk? Mohou modifikované režimy chemoterapie zlepšit výsledky u dětských pacientů s Downovým syndromem a vysoce rizikovou B-ALL? Jak vypadá aktualizovaná riziková stratifikace 2022 ELN u dospělých pacientů s AML? A může ruxolitinib nahradit hydroxyureu v první linii léčby polycythaemia vera? Vše zodpovíme v přehledu lednových aktualit. 

Spolupráce hemato-onkologa s paliatrem: kazuistické sdělení

Spolupráce hemato-onkologa s paliatrem: kazuistické sdělení

10. 1. 2024

Článek přináší kazuistiku mladé pacientky s terapeuticky refrakterním difúzním velkobuněčným B-lymfomem s důrazem na spolupráci mezi hemato-onkology a lékaři paliativního týmu ve Všeobecné fakultní nemocnici (VFN) v Praze. 

Familiární trombocytopenie s predispozicí k myeloidním malignitám

Familiární trombocytopenie s predispozicí k myeloidním malignitám

1. 1. 2024

Autor: MUDr. Vlasta Raušová

Zjištění z první systematické, komplexní, longitudinální studie u pacientů se zárodečnými variantami v genu RUNX1 mají částečně za cíl podnítit širší povědomí pacientů a rodin predisponovaných k autozomálně dominantnímu onemocnění, kterým je familiární trombocytopenie s predispozicí k myeloidním malignitám (FPDMM). Výsledky studie byly uvedeny v časopise Blood.

Odebírejte
novinky
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.