Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

Z oboru pro lékaře

Co se děje v hematologii a hematoonkologii? Sledujte novinky!

» Z oboru
Jak umělá inteligence změní medicínu?

Jak umělá inteligence změní medicínu?

28. 5. 2024

V medicíně už se umělá inteligence neboli AI (artificial intelligence) v některých oborech běžně využívá a její role dále roste. Lékařské fakulty čelí jednak výzvě naučit studenty používat AI pro jejich budoucí praxi a jednak ji začlenit do výukových metod.

Kurz Péče v závěru života v ordinacích praktických lékařů má za cíl zvýšit dostupnost paliativní péče

Kurz Péče v závěru života v ordinacích praktických lékařů má za cíl zvýšit dostupnost paliativní péče

30. 4. 2024

Zvýšit dostupnost paliativní péče v regionech má za cíl uzavřený grantový program Péče v závěru života v ordinacích praktických lékařů. Vybraných 15 ambasadorů bude v průběhu 2 let mapovat péči v závěru života v regionech. Součástí je vzdělávací program, postavený praktickým lékařům na míru, který startoval 22. dubna 2024.

Vakcinační imunita a imunitní rekonstituce u dětí po transplantaci krvetvorných kmenových buněk

Vakcinační imunita a imunitní rekonstituce u dětí po transplantaci krvetvorných kmenových buněk

30. 4. 2024

Autor: MUDr. Vlasta Raušová

Infekce nemocemi, kterým lze předcházet očkováním, ohrožují děti po transplantaci krvetvorných kmenových buněk (HSCT) z důvodu ztráty specifické imunity. Důležitou strategií pro zlepšení přežití této populace je proto revakcinace.  Současná doporučení Evropské konference o infekcích u leukémie, Americké společnosti pro infekční choroby a ve Švýcarsku Federálního úřadu pro veřejné zdraví doporučují očkování ve stanovených časových intervalech od 3 do 6 měsíců po HSCT.

15. celostátní konference paliativní medicíny

15. celostátní konference paliativní medicíny

30. 4. 2024

Rádi bychom vás informovali o konání 15. celostátní konference paliativní medicíny, která proběhne ve dnech 4. - 5. října 2024 v hotelu Clarion v Olomouci. V rámci letošního ročníku konference přinese jako tradičně odborné prezentace, workshopy, a poskytne prostor pro sebe i setkávání. 

Aktualizace: Červená kniha. Léčebné postupy v hematologii

Aktualizace: Červená kniha. Léčebné postupy v hematologii

17. 4. 2024

Do Červené knihy České hematologické společnosti v novém formátu zveřejňovaném po částech byla přidána kapitola 06 – Chronická myeloidní leukemie (verze 01-2024).

V kapitole byly aktualizovány stati o diagnostice nemoci a informace o ponatinibu, nově je uveden asciminib. Zároveň proběhly aktualizace citací.

1. konference o paroxysmální noční hemoglobinurii

1. konference o paroxysmální noční hemoglobinurii

11. 4. 2024

Ve dnech 23.–24. února 2024 se v hotelu Linder v Praze konala první konference věnovaná novinkám v patogenezi, diagnostice a léčbě paroxysmální noční hemoglobinurie (PNH).

Odborné setkání hematologů se konalo pod záštitou IPIC a České hematologické společnosti. Jednalo se o první akci tohoto druhu soustředěnou na země střední a východní Evropy. 

Nejnovější případy

Hematolog

Sticky platelet syndrom - gravidita

26letá pacientka, nyní 1. gravidita, aktuálně 11. týden, nekomplikovaná. Pacientka odeslána gynekologem k vyloučení sticky platelet syndromu vzhledem k pozitivní rodinné anamnéze. Sestra této pacientky prodělala ve 27 letech idiopatickou distální tro...

3 11. 7. 2024 Číst více
Praktik

Leukocytoza

Dobrý den, prosím o konzultaci. Pacient muž, 64 ročník náhodně zjištěna mírná leukocytoza 12,51, strojový dif. - neutrofily abs. 7,98 , eosinof. abs. 5,52, ostatní norma - pac. udával, že je možná po lehkém nachlazení. Provedena kontrola s odstupem v...

2 10. 7. 2024 Číst více
Internista

Pokračování antikoagulační léčby

25letý muž minulé léto po návratu z dovolené z Chorvatska (autem) resuscitován pro oběhovou zástavu při masivní plicní embolii. Trombofilní stav Leiden u jeho sestry, u samotného pacienta trombofilní stav neprokázán. Po oběhové zástavě pomalá rekonsv...

2 1. 7. 2024 Číst více
Mnohočetný myelom – neznámé, a přitom druhé nejčastější zhoubné onemocnění krve

Mnohočetný myelom – neznámé, a přitom druhé nejčastější zhoubné onemocnění krve

4. 4. 2024

Léčba v ČR je na špičkové úrovni, přesto existují regiony, ve kterých se pacienti k léčbě dostávají obtížně. Mnohočetný myelom je méně známá, ale závažná forma zhoubného onemocnění krve – jedná se dokonce o druhé nejčastější nádorové onemocnění krvetvorby u nás.

CAR-T buněčná terapie jako horká novinka v revmatologii - podcast

CAR-T buněčná terapie jako horká novinka v revmatologii - podcast

3. 4. 2024

prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.

Imunoterapie s chimerickými antigenními receptory, tedy CAR-T buněčná terapie, se využívá zejména v onkologii. Velmi zajímavou novinkou je ale využití CAR-T buněčné terapie také u pacientů se systémovým revmatologickým onemocněním. 

Zásadní pokroky v léčbě mnohočetného myelomu s naším předním odborníkem

Zásadní pokroky v léčbě mnohočetného myelomu s naším předním odborníkem

3. 4. 2024

Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., v krátkém vstupu z letošních již XXX. Pařízkových dnů, shrnuje novinky v léčbě mnohočetného myelomu. Došlo k mimořádnému pokroku.

Převratné výsledky v terapii nově diagnostikovaných pacientů přinesly dvě recentně publikované studie PERSEUS a IsKia

XXX. Pařízkovy dny a projekt THunder35

XXX. Pařízkovy dny a projekt THunder35

2. 4. 2024

Již XXX. Pařízkovy dny, které se konaly 20.-22. března 2024 v Ostravě, přinesly zajímavý odborný program a také 1. konferenci THunder35. Tato pracovní skupina pod záštitou České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP sdružuje mladé lékaře i nelékaře a má mezioborový přesah. Nosným tématem prvního setkání byla Trombocytopenie napříč obory.

Podpůrná a paliativní péče - dotazník

Podpůrná a paliativní péče - dotazník

1. 4. 2024

Prosíme o vyjádření názoru a zkušeností z využívání spolupráce s týmy podpůrné a/nebo paliativní léčby a péče, ambulancemi paliativní medicíny, resp. paliatry.

Vyplnění zabere 5-10 minut. Dotazník je určen pro lékaře a lékařky oborů klinická onkologie, hemato-onkologie, radiační onkologie. Byl připraven ve spolupráci se zástupci Sekce podpůrné léčby a péče ČOS, Psychoonkologické sekce ČOS a České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP.

S díky za Váš čas a ochotu.

Za zpracovatelský tým prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

Koncept tzv. Kairos efektu: léčba starších pacientů s Hodgkinovou chorobou

Koncept tzv. Kairos efektu: léčba starších pacientů s Hodgkinovou chorobou

24. 3. 2024

Autor: MUDr. Vlasta Raušová

Autoři této studie dospěli k závěru, že režim PVAB (prednison, vinblastin, doxorubicin, bendamustin), který postrádá jakékoli nové léky, by mohl být cenným režimem bez bleomycinu pro starší pacienty s klasickým Hodgkinovým lymfomem (cHL). Poznamenávají také, že výsledek u starších pacientů s cHL léčených chemoterapií zůstává tristní, bez ohledu na použitý režim chemoterapie.

Odebírejte
novinky
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.