Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

Z oboru pro lékaře

Co se děje v hematologii a hematoonkologii? Sledujte novinky!

» Z oboru
Březen 2024 - přehled aktualit

Březen 2024 - přehled aktualit

19. 3. 2024

Víte, že krevní kmenové buňky využívají chromatin-remodelační faktory ve specifických procesech? Přečtěte si příběh o Smarca5. Jak dopadly výsledky kohorty A a B studie CARTITUDE-2? Seznamte se s aktualizovanými výsledky účinnosti a bezpečnosti. Co je nového v udržovací léčbě AML? Bližší informace přinášíme v březnových novinkách.

Zpráva ze 49. angiologických dnů - multioborová akce s mezinárodním přesahem

Zpráva ze 49. angiologických dnů - multioborová akce s mezinárodním přesahem

7. 3. 2024

49. angiologické dny se konaly ve dnech 29. 2. – 2. 3. 2024 v hotelu Vienna House Diplomat v Praze. Jde o prestižní multioborovou akci s mezinárodním přesahem.

GFH009: Silný a vysoce selektivní inhibitor CDK9 pro léčbu hematologických malignit

GFH009: Silný a vysoce selektivní inhibitor CDK9 pro léčbu hematologických malignit

4. 3. 2024

Autor: MUDr. Vlasta Raušová

GFH009, silný, vysoce selektivní inhibitor CDK9 s malou molekulou, prokázal antiproliferační aktivitu u různých buněčných linií odvozených od lidských hematologických malignit (HHM), přičemž indukoval apoptózu při hodnotách IC50 nižších než 0,2 μM v 7/10 testovaných liniích. GFH009 inhiboval růst nádoru ve všech dávkách ve srovnání s kontrolami a indukoval apoptózu způsobem závislým na dávce.

Záznam přednášek ze slavnostního zahájení konference HEMATOLOGIE 2024

Záznam přednášek ze slavnostního zahájení konference HEMATOLOGIE 2024

22. 2. 2024

V rámci slavnostního zahájení konference HEMATOLOGIE 2024 zazněly skvělé přednášky. První z nich bylo sdělení prezidenta Evropské hematologické společnosti (EHA) Antónia Almeidy, který kromě náplně a aktivit EHA hovořil o pokrocích v diagnostice a léčbě chronické myelomonocytární leukémie.

Záznam přednášek zahraničních speakerů z kongresu HEMATOLOGIE 2024

Záznam přednášek zahraničních speakerů z kongresu HEMATOLOGIE 2024

22. 2. 2024

Konference HEMATOLOGIE 2024 se zúčastnili také významní zahraničí hosté, kteří sdíleli nejzajímavější novinky ze světového hematologického kongresu ASH 2023 v San Diegu.

Diskuse odborníků o budoucnosti léčby pacientů s R/R DLBCL

Diskuse odborníků o budoucnosti léčby pacientů s R/R DLBCL

6. 2. 2024

Během zasedání řídicího výboru Lymfomového centra vedl Marek Trněný diskusi na téma "Jak bychom měli léčit pacienty s R/R DLBCL v budoucnosti?" Poslechněte si celou debatu.

Nejnovější případy

Hematolog

Sticky platelet syndrom - gravidita

26letá pacientka, nyní 1. gravidita, aktuálně 11. týden, nekomplikovaná. Pacientka odeslána gynekologem k vyloučení sticky platelet syndromu vzhledem k pozitivní rodinné anamnéze. Sestra této pacientky prodělala ve 27 letech idiopatickou distální tro...

3 11. 7. 2024 Číst více
Praktik

Leukocytoza

Dobrý den, prosím o konzultaci. Pacient muž, 64 ročník náhodně zjištěna mírná leukocytoza 12,51, strojový dif. - neutrofily abs. 7,98 , eosinof. abs. 5,52, ostatní norma - pac. udával, že je možná po lehkém nachlazení. Provedena kontrola s odstupem v...

2 10. 7. 2024 Číst více
Internista

Pokračování antikoagulační léčby

25letý muž minulé léto po návratu z dovolené z Chorvatska (autem) resuscitován pro oběhovou zástavu při masivní plicní embolii. Trombofilní stav Leiden u jeho sestry, u samotného pacienta trombofilní stav neprokázán. Po oběhové zástavě pomalá rekonsv...

2 1. 7. 2024 Číst více
Poslechněte si videokomentáře z letošní konference HEMATOLOGIE 2024. Co se událo na poli české a světové hematologie?

Poslechněte si videokomentáře z letošní konference HEMATOLOGIE 2024. Co se událo na poli české a světové hematologie?

29. 1. 2024

Ve dnech 17.–19. ledna 2024 se v hotelu Clarion v Praze konalo odborné setkání hematologů pod záštitou České hematologické společnosti ČLS JEP a České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP. Do Prahy se sjeli hematologové z celé České republiky i zahraničí, aby si připomněli a sdíleli největší novinky, které zazněly v tomto oboru v prosinci loňského roku na kongresu ASH 2023 v San Diegu.

Léčba dospělých pacientů s akutní lymfoblastovou leukémií v České republice v letech 2007–2020

Léčba dospělých pacientů s akutní lymfoblastovou leukémií v České republice v letech 2007–2020

28. 1. 2024

doc. MUDr. Mgr. Cyril Šálek, Ph.D., a kolektiv autorů

Za standard intenzivní léčby dospělých s akutní lymfoblastovou leukémií (ALL) jsou považovány protokoly pediatrického typu s prospektivním sledováním minimální reziduální nemoci (MRN). V ČR jsou používány od roku 2007. Mezi lety 2007–2020 bylo v pěti hematologických centrech léčeno 297 dospělých ve věku 18–65 let podle protokolu GMALL 07/2003, resp. ALL CELL 2012 Junior. 

Koncentrát protrombinového komplexu pro léčbu traumatem indukované koagulopatie: systematický přehled a meta analýza

Koncentrát protrombinového komplexu pro léčbu traumatem indukované koagulopatie: systematický přehled a meta analýza

19. 1. 2024

Autor: MUDr. Vlasta Raušová

Rozšířená resuscitace u traumatu s protokoly pro závažné krvácení, balancovaná transfuze a empirické použití kyseliny tranexamové zlepšily časné přežití zraněných pacientů s krvácením. Úmrtnost spojená s krvácením však zůstává vysoká, zejména v případech nekontrolovaného krvácení a traumatem indukované koagulopatie (TIC).

Leden 2024 – přehled aktualit

Leden 2024 – přehled aktualit

18. 1. 2024

Jaké faktory souvisejí s dlouhodobými výsledky léčby R/R CLL pomocí CD19 CAR T-buněk? Mohou modifikované režimy chemoterapie zlepšit výsledky u dětských pacientů s Downovým syndromem a vysoce rizikovou B-ALL? Jak vypadá aktualizovaná riziková stratifikace 2022 ELN u dospělých pacientů s AML? A může ruxolitinib nahradit hydroxyureu v první linii léčby polycythaemia vera? Vše zodpovíme v přehledu lednových aktualit. 

Spolupráce hemato-onkologa s paliatrem: kazuistické sdělení

Spolupráce hemato-onkologa s paliatrem: kazuistické sdělení

10. 1. 2024

Článek přináší kazuistiku mladé pacientky s terapeuticky refrakterním difúzním velkobuněčným B-lymfomem s důrazem na spolupráci mezi hemato-onkology a lékaři paliativního týmu ve Všeobecné fakultní nemocnici (VFN) v Praze. 

Zpravodajství z ASH 2023 v San Diegu v komentářích účastníků

Zpravodajství z ASH 2023 v San Diegu v komentářích účastníků

3. 1. 2024

Nahlédněte pod pokličku nedávno skončeného kongresu ASH v San Diegu! Jaké novinky přinesl tento ročník? Své dojmy a postřehy z této významné hematologické události s námi sdíleli účastníci kongresu. Moc jim za jejich komentáře děkujeme a Vám přejeme příjemný poslech při sledování kongresového zpravodajství.

Odebírejte
novinky
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.