Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

Z oboru pro lékaře

Co se děje v hematologii a hematoonkologii? Sledujte novinky!

» Z oboru
Cílená terapie u difuzního velkobuněčného B lymfomu

Cílená terapie u difuzního velkobuněčného B lymfomu

2. 11. 2023

MUDr. Prokop Vodička | prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., I. interní klinika – klinika hematologie, 1. LF UK a VFN, Praha

Difuzní velkobuněčný B lymfom (DLBCL) je nejčastějším typem nehodgkinských lymfomů, jejichž incidence má v České republice mírně rostoucí trend s přibližně 1 500 novými případy ročně. Medián věku při diagnóze DLBCL se pohybuje kolem 65 let. Jde o léčitelné onemocnění s 60–70% šancí na vyléčení v první linii léčby. Jaké jsou nové přístupy v léčbě a budoucnost této terapie?

Nabídka webových stránek věnovaných paliativní medicíně je široká

Nabídka webových stránek věnovaných paliativní medicíně je široká

29. 10. 2023

Časopis Paliativní medicína (s webovými stránkami) je oficiální recenzované periodikum České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP. Hlavním cílem časopisu je reflektovat aktuální dění v oboru se zaměřením na multidisciplinární přístup, a tak vycházet vstříc rozdílným potřebám odborníků, ať už pracují ve velké nebo malé nemocnici, v hospici, v zařízení sociálních služeb, nebo se věnují výuce či výzkumu ve vztahu k paliativní péči.

Podaří se mnohočetný myelom s vysokým rizikem vyléčit CAR T-buněčnou terapií?

Podaří se mnohočetný myelom s vysokým rizikem vyléčit CAR T-buněčnou terapií?

29. 10. 2023

Autor: MUDr. Vlasta Raušová

Mnohočetný myelom (MM) je záludná nemoc. Navzdory obrovskému pokroku v jeho léčbě je vyléčení vzácné. Ještě nedávno se zdálo, že někteří z nejvýznamnějších vědců v oboru by byli rádi, kdyby se z něj podařilo udělat chronické onemocnění. Jiní si šli za vyléčením. První pokusy o vyléčení této nemoci zahrnovaly autologní a alogenní transplantace po vysokodávkované myeloablativní léčbě.

Léčba starších dospělých s akutní myeloidní leukémií s mutací FLT3: nová paradigmata a role inhibitorů FLT3 v první linii léčby

Léčba starších dospělých s akutní myeloidní leukémií s mutací FLT3: nová paradigmata a role inhibitorů FLT3 v první linii léčby

29. 10. 2023
Autor: MUDr. Vlasta Raušová
FLT3 je nejčastěji mutovaný gen u akutní myeloidní leukémie (AML), přičemž mutace FLT3-ITD (internal tandem duplication) je asociována s nepříznivou prognózou a vysokým rizikem relapsu.
Říjen 2023 - přehled aktualit

Říjen 2023 - přehled aktualit

26. 10. 2023

Co je považováno za standard intenzivní léčby dospělých s akutní lymfoblastovou leukémií (ALL)? Nedávno proběhla aktualizace klasifikace AML, jak tedy aktuálně vypadá mezinárodní konsenzuální klasifikace? Jak  BMI u dětí a dospívajících ovlivňuje výsledek terapie ALL? To vše a mnohem více se dozvíte v říjnových aktualitách.

Z brněnského X. výročního kongresu České společnosti pro trombózu a hemostázu

Z brněnského X. výročního kongresu České společnosti pro trombózu a hemostázu

16. 10. 2023

V Brně se ve dnech 5. a 6. října 2023 konal již X. národní kongres České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP. Velký prostor byl věnován mezioborové diskusi nad problémovými okruhy, jejichž společným jmenovatelem je porucha krevního srážení.

V krátkých komentářích se dozvíte, co z odborného programu přišlo našim odborníkům nejzajímavější, jaká témata byla v centru zájmu a kde došlo k výraznému posunu znalostí či postupů.

Nejnovější případy

Hematolog

Sticky platelet syndrom - gravidita

26letá pacientka, nyní 1. gravidita, aktuálně 11. týden, nekomplikovaná. Pacientka odeslána gynekologem k vyloučení sticky platelet syndromu vzhledem k pozitivní rodinné anamnéze. Sestra této pacientky prodělala ve 27 letech idiopatickou distální tro...

3 11. 7. 2024 Číst více
Praktik

Leukocytoza

Dobrý den, prosím o konzultaci. Pacient muž, 64 ročník náhodně zjištěna mírná leukocytoza 12,51, strojový dif. - neutrofily abs. 7,98 , eosinof. abs. 5,52, ostatní norma - pac. udával, že je možná po lehkém nachlazení. Provedena kontrola s odstupem v...

2 10. 7. 2024 Číst více
Internista

Pokračování antikoagulační léčby

25letý muž minulé léto po návratu z dovolené z Chorvatska (autem) resuscitován pro oběhovou zástavu při masivní plicní embolii. Trombofilní stav Leiden u jeho sestry, u samotného pacienta trombofilní stav neprokázán. Po oběhové zástavě pomalá rekonsv...

2 1. 7. 2024 Číst více
Zásadní výsledky prací prezentovaných na 17. Mezinárodní konferenci o maligních lymfomech v Luganu

Zásadní výsledky prací prezentovaných na 17. Mezinárodní konferenci o maligních lymfomech v Luganu

7. 10. 2023

Za Vaši pozornost stojí článek MUDr. Heidi Mócikové, Ph.D., který shrnuje zásadní výsledky klinických studií věnovaných lymfomům. Jak velký je potenciál checkpoint inhibitorů u pokročilých stadií Hodgkinova lymfomu, kde je trendem sekvenční podání checkpoint inhibitoru s redukovanou chemoterapií?

Podávání kyseliny tranexamové a výskyt tromboembolismu při nekardiálních chirurgických operacích

Podávání kyseliny tranexamové a výskyt tromboembolismu při nekardiálních chirurgických operacích

2. 10. 2023

Autor: MUDr. Vlasta Raušová

V databázích MEDLINE, EMBASE a Cochrane Central Register of Controlled Trials byly vyhledávány randomizované kontrolované studie srovnávající podání kyseliny tranexamové s placebem/bez léčby u pacientů podstupujících nekardiální operace. Do systematického přehledu bylo zahrnuto 191 randomizovaných kontrolovaných studií (n = 40 621 pacientů).

Konsenzuální doporučení panelu odborníků pro monitorování, profylaxi a léčbu infekcí u pacientů s mnohočetným myelomem léčených bispecifickými protilátkami

Konsenzuální doporučení panelu odborníků pro monitorování, profylaxi a léčbu infekcí u pacientů s mnohočetným myelomem léčených bispecifickými protilátkami

2. 10. 2023

Autor: MUDr. Vlasta Raušová

Tento přehled, který byl recentně publikován v časopise Blood Cancer Journal, shrnuje diskuse panelu třinácti světových odborníků a poskytuje konsenzuální doporučení založená na dostupných klinických důkazech a klinických zkušenostech, která informují o riziku infekcí, profylaxi a léčbě pacientů s mnohočetným myelomem (MM), podstupujících monoterapii bispecifickou protilátkou nebo kombinovanou léčbu.

Září 2023 - přehled aktualit

Září 2023 - přehled aktualit

19. 9. 2023

Jaký je potenciální dopad potransplantační MRD u pacientů s AML, kteří podstoupili transplantaci hematopoetických kmenových buněk? Co zásadního přinesla studie POLARIX? A jak na léčebnou strategii esenciální trombocytémie u dospělých ≥ 60 let věku? Nenechte si ujít zářijové aktuality.

Relabující primární lymfom centrální nervové soustavy léčený checkpoint inhibitorem

Relabující primární lymfom centrální nervové soustavy léčený checkpoint inhibitorem

18. 9. 2023

MUDr. Samuel Hricko, doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D.

Primární CNS lymfom (PCNSL) je vzácnou formou B‐non‐hodgkinského lymfomu s výskytem v řádu jednotek procent mezi nově diagnostikovanými lymfomy i nádory CNS. Onemocnění je klinicky agresivní, s mediánem přežití bez zahájení léčby 3–7 měsíců, v případě efektivní a relativně intenzivní chemoimunoterapie lze ale vyléčit polovinu pacientů. 

Smrt nesmí být tabu a s pacienty se musí mluvit

Smrt nesmí být tabu a s pacienty se musí mluvit

14. 9. 2023

Doc. MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D.
Rozhovor s JUDr. Jaromírem Jirsou, soudcem Ústavního soudu

Pozvání k rozhovoru přijal soudce Ústavního soudu JUDr. Jaromír Jirsa, který byl soudcem zpravodajem v nálezu k odpovědnosti nemocnice za smrt dlouhodobě nemocné pacientky při jednostranném vydání pokynu Do Not Resuscitate (DNR, „neresuscitovat“).

Odebírejte
novinky
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.