Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

Second opinion pro lékaře

Prodloužený APTT s nejednoznačným výsledkem vyšetření LA

Trombóza a hemostáza
3. 4. 2024
» Přehled případů » Trombóza a hemostáza » Prodloužený APTT s nejednoznačným výsledkem vyšetření LA

Vážené kolegium, prosím o laskavé stanovisko: jak dále dg. postupovat u muže nar. 1989, normostenika, nekuřáka, v osobní ani rodin. anamnéze nejsou žádné údaje o suspektních krvácivých projevech, do hematologické amb. odeslán praktikem pro prodloužený aptt - zjištěno při předoperač. vyšetření před inguinální hernioplastikou (odloženo), t.č. ale potíže s kýlou zhoršeny, pac. nechce operaci již odkládat.

Lab.: zákl.biochem. parametry, B2MG,TSH, PSA, met.Fe, B9,B12, iELFO, M+S, KO, Coombsy, FW, PT, TT, AT, fbg, d-dimery...vše zcela v normě %lymfocytů 58 % při WBC 5,0, aptt pac. 47,6s, poměr 1,59 ACLA, APLA, AbxB2GPI IgG i IgM: vše negativní aptt citl. na LA: porucha vnitřní cesty aktivace přeměny protrombinu na trombin-prodloužený APTT i APTT citlivý na LA ředěný test s jedem Russelovy zmije normální nález, směsné testy s normální plazmou v poměru 1:1 v čase 0 a po 1 hod inkubaci nedošlo ke korekci žádného z testů prodloužených ve screeningu, pozitvní konfirmační test s hexagonálními fosfolipidy, vzhledem k nejednoznačné povaze doporučeno vyšetření zopakovat.

Dg. souhrn: Prodloužený aptt - není suspekce na deficit koagul. faktorů; testování lupus antikoagulans s nejednoznačným výsledkem * cca před 5lety epizosa epistaxí anamn.možná při infektu, t.č. však krvácivé projevy negovány Relativní lymfocytosa ke kontrole Tinnitus auris l.dx. od jara 2022 - ORL i neurol.vyš., ad RHB, MR mozku LBBB 4/2022 náhodně zachycený, nižší EF LK dle TTE 5/22 (2/23 neuvedeno), Holter nespec. porucha vedení Subklinická hypothyreoa - bez autoim.etiol., dle UZ nespec. přestavbovézměny, ad observ., t.č. bez medikace St.p. extipraci lipomu v obla.axily l.dx. v celk.anestezii 2/2017 St.p. hopsit. pro iritaci apendixu - r. 2015, Praha, konzeravtivně Hernia inguinalis l.dx. indirecta - ad oper. řešení

Můj plán: s odstupem 12týdnů kontrolní vyš. aptt, LA, ACLA, APLA, AbxB2GPI, FACS z perif.krve, KO+dif.M.

OTÁZKY:
1. co vše u pacienta dovyšetřit, zkontrolovat?
2. je třeba pacientka k operaci nějak s ohledem na hodnotu aptt zajistit?

VELICE děkuji.

Sdílet

Reakce: 3

Dobrý den, i když se v daném případě (stručně řečeno) jeví být pravděpodobná souvislost prodloužení APTT s pozitivitou hexagonálního testu svědčícího pro přítomnost lupus antikoagulans, což potvrzuje i absence korekce testů s normální plazmou, bylo by vhodné vyšetření doplnit ještě o stanovení APTT s actinem FS (necitlivého k LA) a dále pro jistotu i vyš. aktivity FVIII, příp. FIX. V případě potvrzení daného podezření, pak je vhodné zajistit operační výkon adekvátní antitrombotickou profylaxí.

Pěkný den, souhlasím s panem profesorem, že se nejpíše jedná o nespecifický inhibitor typu Lupus antikoagulans v aPTT. Operaci bych neodkládal, zejména je li zcela negativní osobní i rodinná anamnesa stran krvácení. Striktně řečeno, je li dosud anamnesa negativní, nebyl ani jednoznačný duvod pro koagulační vyšetření před tímto typem operace u mladého muže. Potíže související s možným uskřinutím kýly mohou být větší, než potenciální risiko koagulopatie v daném případě. Koagulační vyšetření se zaměřením na nejčastějí vrozené či získané koagulopatie je nejspíše odložitelné, bude li aPTT trvat i po operaci. Cekat 12 týdnu, horší li se stav s kýlou, asi není třeba, ale vycházím jen z Vašeho popisu, pacienta nevidím. Antikoagulaci po operaci bych volil standardní

Dobrý den,
V rozvinutých zemích by se před tímto typem operace nedělalo žádné koagulační vyšetření, jedná se o 35 l. muže s negativní osobní (jedna epizoda epistaxe.. jednostranné, oboustranné, ORL?) i rodinnou anamnézou
krvácivé diatézy. Pokud bych se ev. něco obával, tak lze rychle provést vyšetření F VIII a FIX, lze očekávat normální výsledek a pak operovat.
PS.: Ne zcela jsem pochopil nutnost takového rozsáhlého povšechného laboratorního vyšetření

Další případy

Hematolog

Vrozený trombofilní stav, st.p.PE a příprava před IVF

Dobrý den, prosím o konzultaci. 30letá pacientka, v roce 2013 prodělala hemodynamicky významnou sukcesivní plicní embolii při HAK / antikoncepci užívala 1 rok, cca 14 dní před příhodou byla změna preparátu/, následně prokázána tromboflebitida VSM a V...

3 15. 5. 2024 Číst více
Praktik

Volba kontracepce

Dobrý den, ráda bych se na Vás, prosím, obrátila s následujícím dotazem. Jedná se o pacientku, žena, 41let, BMI 22, které v 1/2024 byla dg. povrchová žilní trombóza VSM středního rizika, v nevarikózně změněné žíle. Před dg. povrchové žilní trombózy v...

4 14. 5. 2024 Číst více
Praktik

Trombofilní stav

Dobrý den, ráda bych zkonzultovala pacientku r. 1990, t.č. kojící. V osobní anamnéze st.p. splenektomii pro objemnou cystu 2016, Leidenská mutace - st.p. 2x abort. FA: HAK s progesteronem. Alergie nemá. V rodinné anamnéze Leidenská mutace u matky. K...

2 15. 4. 2024 Číst více
Odebírejte
novinky
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.