Second opinion pro lékaře

45letá pacientka s chronickou trombózou

Trombóza a hemostáza
12. 1. 2023
» Přehled případů » Trombóza a hemostáza » 45letá pacientka s chronickou trombózou

Dobrý den, prosím o laskavou radu stran indikace dlouhodobé antikoagulační terapie.
45letá pacientka s 1,5 roku trvající chronickou trombózou femorální žíly začínající od vstupu do Hunterova kanálu směrem periferně, kde přetrvává i tromboza popliteální a zadních bércových žil, nyní na recentním sonu prakticky nález stejný, jako od poslední kontroly - pouze částečná rekanalizace všech žil ve výše popisovaných oblastech. Trombóza vznikla v souvislosti s užíváním HAK cca 14 dní po očkování proti COVID vakcinou AZ, pacientka však nešla k lékaři ač měla bolesti lýtka, ale za cca 6 týdnů si nechlala aplikovat druhou dávku vakcinace a k lékaři šla až cca za 2 měsíce od začátku potíží, co se k bolestem ještě připojil i otok. Zaléčena Xareltem, pro nelepšící se nález na sonu následně LMWH v terap. dávce a warfarin. U nás nezjištěšn vrozený trombofilní stav, pouze zvýš. FVIII na hodnotu 2,56 / norma do 1,5/ RA stran trombofilních stavu negativní, základní onkologický screening také. Pacientka se trvale léči jen pro hypotyreosu dlouhodobě komp. s malou dávkou Letroxu 50 ug, je mírně obesní, postižená končetina ji nebolí, otéká mírně jen ke konci dne a při větší zátěži, nosí punčochu. Při plné antikoagulační dávce warfarinu / INR 2,9/ měla jako něž. učinek protrahované gyn. krvácení mimo cyklus, které si vyžádalo provedení kyretáže a převedení na profyl. LMWH., plánuje hysterektomii pro prolaps dělohy.

Je taková pacientka indikována k dlouhodobé antikoagulaci pokud se jedná o první ataku trombózy, nebo je možno pouze např. Vessel due, pravidelné kontroly klin. stavu a Ddimerů a antikoagulaci jen při jejich vzestupu nebo k zajištění např. operace. Mnohokrát děkuji za odpověď, názor na danou situaci.

Sdílet

Reakce kolegia: 6

Pěkný den, pakliže se jedná o rok a pul starý stav, bude trombus již organisován, vyvinutá koletaralisace a s ohledem na popis dosavadní léčby je již nepravděpodobné, že by došlo ke změně. Ze by se objevily nové trombotické změny v dané DK nepopisujete. Je to podle Vašeho popisu první ataka trombosy, nebyla nikdy ani jiná trombembolická příhoda a léčba trvá již déle, než rok. Pravděpodobně lze tedy léčbu ukončit, pacientku ponechat ve sledování a v risikových situacích dočasně zajistit antikoagulací.

Dobrý den,
Jednoznačně ukončit, není důvod terapii prolongovat. Ke změně ve smyslu zlepšení rekanalizace nedojde. Je to důsledek toho, že terapie trombózy začala bohužel pozdě. Jinak nerozumím změně Xarelta na LMWH a VKA, ale to je v tomto případě sekundární. Vhodné jsou kontroly angiologické, užívání Detralexu.

Dobrý den, není jasné, zda bylo provedeno vyšetření všech trombofilních stavů. Jejich výsledek by měl být vzat v potaz při rozhodování o ukončení antikoagulační léčby při vzniklé rozsáhlé trombotizaci. Např. antifosfolipidový sy, mutace FII protrombinu a Leidenské mutace genu faktoru 5, PC a PS.

Přeji rovněž dobrý den, přikláním se ke kolegům - v daném případě se jedná o posttrombotický sy a spíše o indikaci péče angiologa, ordinaci venotonik a dalšího dle vývoje stavu. Jak jsem pochopil, trombofilní dispozice v této době nebyly prokázány, dále je tedy vhodné věnovat pozornost jen skríningu chorob, které by k nim mohly vést, především onkologickým preventivním programům. Rizikové okolnosti je třeba zajišťovat dle doporučených postupů.

Dobrý den. Nemám nic zásadního co bych dodal ke komentářům kolegů. Pro Vessel Dne F nejsou podle mých informací žádná validní data o účinnosti v podobných případech.

MUDr. Jaromír Gumulec
MUDr. Jaromír Gumulec 16. 1. 2023 10:02

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Jsem za jedno s kolegy, k jejich názoru jsem přihlédla.

Tazatel byl s doporučeními spokojen

Další případy

Praktik

Trombofilní stav

Dobrý den, ráda bych zkonzultovala pacientku r. 1990, t.č. kojící. V osobní anamnéze st.p. splenektomii pro objemnou cystu 2016, Leidenská mutace - st.p. 2x abort. FA: HAK s progesteronem. Alergie nemá. V rodinné anamnéze Leidenská mutace u matky. K...

2 15. 4. 2024 Číst více
Hematolog

Prodloužený APTT s nejednoznačným výsledkem vyšetření LA

Vážené kolegium, prosím o laskavé stanovisko: jak dále dg. postupovat u muže nar. 1989, normostenika, nekuřáka, v osobní ani rodin. anamnéze nejsou žádné údaje o suspektních krvácivých projevech, do hematologické amb. odeslán praktikem pro prodloužen...

3 3. 4. 2024 Číst více
Hematolog

DAPT

Dobrý deň, prosím láskavo o Vaše usmernenie ohľadne duálne antiagregačnej (DAPT) liečby pri riziku iNCMP pre trvajucu anatomickú (neoperovatelnu) stenozu mozgovej arterie Popis: 59 ročný muž, silne pozit RA pre predcasne iNCMP, v OA: 3Xbypass dg:ICH...

4 18. 3. 2024 Číst více
Odebírejte
novinky
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.