Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

Second opinion pro lékaře

Odklad zahájení dalšího cyklu chemoterapie při leukocytoze indukované růstovým faktorem

Akutní leukémie Myelodysplastický syndrom, Lymfomy a CLL, Podpůrná terapie a paliativní péče
29. 12. 2021
» Přehled případů » Akutní leukémie Myelodysplastický syndrom » Odklad zahájení dalšího cyklu chemoterapie při leukocytoze indukované růstovým faktorem

Jak řešíte situaci, kdy po podání leukocytárních růstových faktorů u pacienta v termínu zahájení dalšího cyklu chemoterapie trvá vysoká hodnota leukocytů. Nemyslím pacienty s nádorovými lymfocyty v periferní krvi samozřejmě. Jaká hodnota leukocytů pro zahájení dalšího cyklu obecně je pro vás již nepřijatelná (samozřejmě s vyloučením infekční etiologie, ale ta sama by KI podání chemo). Pozadí dotazu - u pacienta s nehematologickou malignitou (seminom) a chemoterapií BEP s dopichy 8 a 15 den kde se při první sérii těžko odhaduje hloubka cytopenie a množství podávaných faktorů byla podána chemoterapie při hodnotě leu kolem 60 000. Následně (netvrdím že kauzálně) pacient rozvinul behem toho cyklu fatální plicní fibrozu při bleomycinu. Většinou je udáváno kdy a jak podat/nepodat růstový faktor, opačný pohled - kdy nezahájit chemo jsem prakticky nenašel. Pouze u eskalovaného Beacopp je doporučeno nezahájit další cyklus při leu nad 15. Toto byl jistě trochu extrem, ale hodnoty kolem 18-30 000 nejsou úplně vzácné, alespon v mojí praxi, např pacienti s ABVD se těžko manažují, aby nemuseli být stále odkládáni. Děkuji.

Sdílet

Reakce: 2

Dobrý den,

máte pravdu, že většina doporučení pro zahájení dalšího cyklu chemoterapie je vázána na miminální hodnoty ANC, nikoliv maximální. Sám žádné doporučení neznám, ale obecně se snažíme nezahajovat další chemoterapii krátce po intenzivní stimulaci G-CSF z důvodu rizika poškození mladých prekurzorů bílé řady následně podanou chemoterapií. Limit 15 tis.,jak uvádíte v rámci režimu e-BEACOPP se jeví jako rozumný.

s pozdravem,

David Belada

Dobrý den,
je pravda, že konkomitantní aplikace G-CSF s bleomycinem se uvádí jako potenciální rizikový faktor rozvoje plicní fibrozy, nicméně data jsou kontroverzní a je možné, že větší vliv na rozvoj fibrózy má věk nemocného a nikoliv G-CSF. Rozhodně je třeba se vyvarovat souběžného podání bleomycinu a G-CSF a pak - v případě uvedeného pacienta - eventuálně modifikovat dávku G-CSF (nevím jestli byl podáván krátkodobý nebo dlouhodobý). Jasná horní hranice sice není stanovena, u režimu ABVD je možné se aplikaci G-CSF zcela vyhnout (režim není zas tolik myelotoxický).
S pozdravem
Pavel Jindra

MUDr. Pavel Jindra, Ph.D.
MUDr. Pavel Jindra, Ph.D. 29. 12. 2021 15:53

Další případy

Praktik

Jedná se primárně o hematologické onemocnění?

Nemocný, muž, ročník 1966 zde vyšetřen v rámci preventivní prohlídky. OA: 2021 covid 19 bez nutnosti hospitalizace - poté intolerance zátěže, ztížení dýchání, doplněno plicní vyšetření se závěrem long-covid, kardiologické vč. CT-koronarografie, bpn,...

4 7. 6. 2024 Číst více
Hematolog

AIHA u nemocného s T-LGL

Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o konzultaci ohledně dalšího postupu v léčbě mého pacienta s autoimunitní hemolytickou anémií (AIHA) a leukémií z velkých granulárních T-lymfocytů. Představuji Vám stručný souhrn jeho stavu a léčebné historie. Z...

4 30. 5. 2024 Číst více
Hematolog

Relaps lymfomu

Dobrý den, zajímal by mne názor, jak postupovat u tohoto případu. 42letá pacientka s dg.: viz níže. Závěr: Anaplastický velkobuněčný T-lymfom, ALK pozitivní dg. 2/2020 - dg. z levé nadklíčkové uzliny - biopsie 10.2.2020 - dle PET/CT 28.2.2020 mnoho...

1 14. 5. 2024 Číst více
Odebírejte
novinky
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.