Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

Partnerská sdělení

 Tato sekce obsahuje komerční sdělení poskytnuté od partnerů webu

» Partnerská sdělení
Přípravek SARCLISA® (isatuximab) je v ČR hrazen v léčebné kombinaci IsaKd od 1.3.2024

Přípravek SARCLISA® (isatuximab) je v ČR hrazen v léčebné kombinaci IsaKd od 1.3.2024

27. 2. 2024

Přinášíme nové informace zaměřené na léčivý přípravek SARCLISA, který  je indikován:

  • V kombinaci s pomalidomidem a dexamethasonem k léčbě dospělých pacientů s relabujícím a refrakterním mnohočetným myelomem, kteří absolvovali alespoň dvě předchozí terapie, včetně léčby lenalidomidem a inhibitorem proteazomu, a u nichž došlo k progresi onemocnění během poslední terapie.1

ZIP SARCLISA

„Kombinace Isa+Pd je efektivní i u velice předléčených pacientů” - kazuistiky z reálné klinické praxe

„Kombinace Isa+Pd je efektivní i u velice předléčených pacientů” - kazuistiky z reálné klinické praxe

18. 10. 2023

prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D.
Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno

Zkušenosti z praxe v léčbě mnohočetného myelomu jsou nenahraditelné. Nenechte si proto ujít komentář k výsledkům studie ICARIA-MM, která porovnávala léčbu isatuximabu +Pd vs. Pd u velmi předléčených refrakterních pacientů s mnohočetným myelomem. 

Odebírejte
novinky
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.