Second opinion pro lékaře

Léčba CNS postižení v rámci Histiocytózy z Langerhansenových buněk

Anémie, cytopenie a vzácné choroby
10. 10. 2023
» Přehled případů » Anémie, cytopenie a vzácné choroby » Léčba CNS postižení v rámci Histiocytózy z Langerhansenových buněk

Pacient ročník 1991. Od prosince 2019 hubnutí (za rok z "obvyklých" 50 kg na 42 kg) a progredující porucha chůze, pro kterou vyšetřován ve spádové nemocnici. První MRI mozku prokázalo symetrické difuzní změny signálu v obou mozečkových hemisférách, mozkovém kmeni a v globus pallidus. Neurologická symptomatologie hodnocena jako kvarupyramidový syndrom s mozečkovou lézí a postižením zadních provazců s difuzními změnami na MRI v mozečkových hemisférách, nucleus dentatus a globus pallidus nejasné etiologie. Pro patologii na RTG plic doplněno HRCT plic s nálezem vícečetných cyst a nodulací převážně v horních plicních lalocích, hlavně vpravo. Na základě uvedeného vyslovena suspekce na histiocytózu z Langerhansových buněk, což připouštěl i charakter postižení CNS. K dokončení diagnostiky předán 11.5.2020 do naší nemocnice. Pro histologickou verifikaci diagnózy provedena 2x bronchoskopie s biopsií a vyšetřením BAL. Bohužel vyšetření byla diagnosticky nepřínosná. Doporučena parciální resekce horního laloku pravé plíce, kterou rodina odmítla pro rizikovost výkonu, stejně jako biopsii mozku. Dg. nakonec uzavřena jako susp. Histiocytóza z Langerhansových buněk s multifokálním postižením CNS a plic:

1. CNS: dle MRI difuzní změny v mozečkových hemisférách, v nucleus dentatus a globus pallidus, v prodloužené míše a postižení infundibula hypofýzy. Neurologický nález hodnocen jako progredující spastická kvadruparéza s ataxií, plus exekutivní dysfunkce. Pacient byl schopen ujít pár kroků s oporu chodítka a jištěním druhé osoby.

2. Plíce: vícečetné cysty a nodulace převážně v horních plicních lalocích, hlavně vpravo, které byly FDG avidní (SUVmax 9,5). Plicní nález byl klinicky asymptomatický. Vyšetření mutace genu BRAF z krve bylo negativní, což ale nevylučuje pozitivitu v buňkách nádoru. Nemocný byl indikován k léčbě Cladribinem v dávce 5 mg/m2 s.c. v den 1.-5. á 28 dnů. Od 25.1. do 21.6.2021 podstoupil 6 cyklů léčby s přijatelnou hematologickou toxicitou. Po ukončení léčby provedeno MRI mozku se závěrem: již neprokazujeme známky patol. infiltrace v oblasti hypof. infundibula. Taktéž je patrná částečná regrese co do četnosti i celkového rozsahu lož. změn v bílé hmotě supra- i infra-tentoriálně. Ostatní stabilizováno. Dle PET/CT nález na plicích hodnocen jako PET+ parciální remise. Ústup plicního postižení byl nepochybně ovlivněn zákazem kouření, který nemocný dodržoval. Po ukončení léčby byl v lázních a v dalším rehabilitačním zařízení s celkově dobrým efektem. Spasticita DKK na ústupu, byl již schopen chůze s oporou berlí, ev. i jen holí, a žít sám v bytě. Díky podpůrné léčbě přibral na váze, na 58 kg. Při kontrole 27.3.2023 udával zhoršování chůze a svalové síly, proto zajištěna domácí rehabilitace, která ale již zásadněji hybnost nezlepšila. V červenci 2023 si při pádu na obličej přivodil velkou tržnou ránu nad pravým obočím. Ošetření na spádové chirurgické ambulanci vyloučilo frakturu či krvácení do CNS. Pro obavy z dalšího pádu byl doma již převážně ležící s progresí poruchy motoriky DKK, celkovou zpomaleností a mírnou poruchou výbavnosti slov.

V srpnu námi zajištěno kontrolní MRI mozku se závěrem: Stacionární četnost i celkového rozsahu ložiskových změn signálu v bílé hmotě mozečku i kmeni. V DWI neprokazujeme ložiska restrikce difúze. Nález je kompatibilní s postižením histiocytózou na terapii. Bez známek krvácení intracerebrálně vzhledem k anamnéze úderu do hlavy. Na PET/CT pokračující PET+ parciální remise v horním laloku pravé plíce, jinak bez známek LCH. Laboratorní nálezy byly bez pozoruhodností. Navržené bioptické ověření dg. pacient i jeho rodiče stále odmítají. Nyní stojíme před rozhodnutím co dále s pacientem, jaká léčby by byla pro něho optimální. Aktuální váha pacienta je 57 kg při výšce 175 cm, ECOG PS: 3. V úvahu by přicházela např. terapie Vemurafenibem Je ale velmi pravděpodobné, že lék nebude pojišťovnou povolen, protože dg. není histologicky potvrzena a zejména nemáme potvrzenou mutaci genu BRAF. Důležitou součástí léčby bude i fyzioterapie. Za rady ohledně dalšího terapeutického postupu Vám předem velmi děkuji.

Přílohy:
Sdílet

Reakce kolegia: 3

Dobrý den, doporučuji se obrátit na prof. Kozáka z FNKV, který má v oblasti histiocytoz největší zkušenosti.

MUDr. Eva Konířová
MUDr. Eva Konířová 10. 10. 2023 13:39

Dobrý den, děkuji za zaslání zajímavého případu. Takém mám zkušenost s léčbou pacienta s v.s. LCH bez možnosti histologické diagnózy. Je výborné, že pacient už nekouří, což je, jak víte, základní podmínka úspěchu léčby plicní (ale izolované) formy LCH. Vzhledem k postižení CNS bych primárně v 1. linii inklinoval k cytosin arabinosidu, ale kladribin, nakonec je to i vaše zkušenost, má podobný efekt. V každém případě lze ARA-C v monoterapii i.v. použít v následující linii. Vemorafenib: ten by se alternativně nabízel také, mutace BRAF může být v některých případech zastižena i v perif. krvi, pokud jste tak neučinili, pošlete k analýze perif. krev, při event. pozitivním nálezu by to mohlo podpořit event. jednání se ZP.

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Dobrý den, názor kolegia přispěl k zvolení terapeutického postupu pro mého pacienta. Děkuji.

Tazatel byl s doporučeními spokojen

Další případy

Hematolog

SOS dotaz : 23letý pac. v hemolyt. krizi při deficitu P-5 nukleotidázy

23letý pacient s kongenit. hemolytickou anémií při deficitu pyrimidin 5-nukleotidázy přijat na Interní odd. 8.2.2024 pod obrazem hemolytické krize při infektu nejasného zdroje, vstupně náznak dysurických obtíží. PCR influenza A,B,RSV a Covid negativn...

5 12. 2. 2024 Číst více
Praktik

Autoimunitní granulocytopenie

51letý pacient s dg. granulocytopenie abs. Počet granulocytů 0.5 při terapii Zarziem 48 1x týdně od hematologa a prednison 10mg/den od imunologa, opakující se septicke stavy, resp. Bakteriální pneumonie. Hematologem a imunologem bráno jako v. S. Auto...

3 12. 1. 2024 Číst více
Hematolog

Extrémní kolísání počtu trombocytů u 58letého pacienta s chronickou ITP

Dobrý den, ráda bych zkonzultovala případ 58letého pacienta s chronickou ITP (dg. 9/2020). V minulosti terapie kortikosteroidy bez efektu, IVIG s jen přechodným efektem, cyklosporin A bez efektu. Aktuálně 2 roky na terapii romiplostimem s velmi dobrý...

4 4. 12. 2023 Číst více
Odebírejte
novinky
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.