Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

Second opinion pro lékaře

Hodgkin - současná indikace ozáření vstupního bulk při objemném PET negat reziduu po léčbě

Lymfomy a CLL
3. 10. 2023
» Přehled případů » Lymfomy a CLL » Hodgkin - současná indikace ozáření vstupního bulk při objemném PET negat reziduu po léčbě

Muž 1979 ročník, zdravý, Mo. Hodgkin, nodulární skleroza KS IIE B (mediastinum bulk 13x9 cm, bilat krk, NJ P axila, plicní hily, sternum fokus - ne prorůstání), hubnutí RF 4regiony, MMT - 2x Beacopp eskalovaný - PET2 PET2 23.6. - Komparuji s PET/CT vyš. ze dne 31.3.2023.

Minule popisovaná hypermetabolická lymfadenopatie po obou stranách krku, v pravé axile, v mediastinu a v obou plicních hilech výrazně strukturálně ustoupila, jednotlivé uzliny dnes vel. do 9mm, akumulují chabě (SUVmax 1,5). Částečně se zmenšila objemná lymfatická masa vyplňující mezihrudí, vel. v úrovni kariny dnes 11x8,5cm (minule 13x9), dnešní reziduální tkáň však akumuluje chabě, SUVmax 1,7 (minule 11,5), cca na úrovni mediastina. Vyhasla aktivita hyperakumulujícího fokusu v manubriu sterna.Výrazně ubylo tekutiny v pravé pohrudniční dutině, dnes šíře 25mm (minule 10cm). Levá pohrudniční dutina a perkard bez výpotku. Plíce bez nodulárních ložiskových změn. Dutina břišní bez volné tekutiny. Játra, slezina, nadledviny a pankreas bez hyperakumulujících ložiskových změn. Kličky střevní bez distenze. Pod bránicí bez lymfadenopatie. Difúzně mírně aktivovaná kostní dřeň při chemoterapii.

Závěr: Příznivý efekt terapie. Kompletní regrese lymfadenopatie po obou stranách krku a v pravé axile. Objemná masa v mediastinu a plicních hilech se částečně zmenšila, významně však ustoupila aktivita, Deauville skore 2. Vyhasla aktivita hyperakumulujícího fokusu v manubriu sterna. Významná regrese fluidothoraxu vpravo. - další 2x Beacopp eskal - PET4 - -20.9.2023 PET CT

Nález: Komparace s min. PET/CT z 6/2023. Residuální uzliny bilat. v dolní části krku velikosti do 8 mm, s chabou akumulací (SUV max 1,9). Lymfatická masa v mediasitnu a plic. hilech je morfologicky stacionární, s chabou akumulací (SUV max. 2,2). Dnes patrna progrese fluidothoraxu vpravo, šíře dnes 4cm, původně 2cm. Vlevo bez fluidothoraxu. Plíce bez ložisekových změn. Parenchymové orgány dutiny břišní bez patologicky hyperakumulujících ložisek. Slezina nezvětšená, s normální distribucí FDG. Retroperitoneum, pánev i inguiny bez lymfadenopatie. Skelet bez ložiskových změn, bez destrukce. Odstraněn PICC.

Závěr: Oproti min. vyš. z 6/2023 je nález nízkometabolické masy mediastina a plicních hilů stacionární (Deuville sk 2). Došlo k progresi fluidothoraxu vpravo. Tedy PET negativní reziduum v mediastinu 11cm, Deauville skore 2. Indikovali byste radioterapii či spíše kontrolní PET v odstupu třeba 4 měsíců? Jiný postup? Fluidothorax máme v plánu pokud bude při kontrole rtg přítomen evakuovat a poslat na vyšetření. Děkuji.

Sdílet

Reakce: 2

Dobrý den,

DS 2 značí kompletní metabolickou odpověď, RT bych v této situaci neindikoval.

Nejasná je etiologie výpotku, jistě je nezbytné jej komplexně vyšetřit.

Kontrolní CT/PET by byl jistě na místě za předpokladu, že by bylo podezření na časné selhání terapie, včetně event.určení místa pro rebiopsii k verifikaci relapsu.

s pozdravem,

David Belada

Zdravím,
v tomhle případě bych pokračovala do celkového počtu 6 cyklů BEACOPPesk. a doplnila PET/CT po 6 cyklech BEACOPP esk. Evakuace fluidothoraxu je jistě vhodná.
Heidi Mociková

Další případy

Praktik

Leukocytoza

Dobrý den, prosím o konzultaci. Pacient muž, 64 ročník náhodně zjištěna mírná leukocytoza 12,51, strojový dif. - neutrofily abs. 7,98 , eosinof. abs. 5,52, ostatní norma - pac. udával, že je možná po lehkém nachlazení. Provedena kontrola s odstupem v...

2 10. 7. 2024 Číst více
Onkolog

Mo. Hodgkin intermed stadium 52 let výběr alternativy

Prosím o Váš názor. Pacientka 52letá bez komorbidit krom deprese vzdělaná, 2024 Mo Hodgkin, nodulární skleroza KS II B (LNJ, PNJ, mediastinum 5cm) pocení, FW 95/hod - 13.6.24 PET CT Symetricky vyšší metabolická aktivita obou patrových tonsil - nespec...

2 18. 6. 2024 Číst více
Hematolog

AIHA u nemocného s T-LGL

Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o konzultaci ohledně dalšího postupu v léčbě mého pacienta s autoimunitní hemolytickou anémií (AIHA) a leukémií z velkých granulárních T-lymfocytů. Představuji Vám stručný souhrn jeho stavu a léčebné historie. Z...

4 30. 5. 2024 Číst více
Odebírejte
novinky
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.