Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

Second opinion pro lékaře

FCL v souběhu s jaterní cirhozou po redukované léčbě v PR požadováno vyjádření stran transplantace jater

Lymfomy a CLL
1. 11. 2023
» Přehled případů » Lymfomy a CLL » FCL v souběhu s jaterní cirhozou po redukované léčbě v PR požadováno vyjádření stran transplantace jater

Folikulární lymfom low grade, KS IVB, (retroperitoneum mseneterium oboje 12cm, axily bilat, PNJ bilat mesiastinunm, panev bilat, kostní dřen, periferní krev) (pocení horečky hubnutí) FLIPP 5 - 27.1.20 CT hrudník břicho (EUC CB) - výrazná abdominální lymfadenopatie - pakety uzlin mesenteria a retroperitonea jednotlivě do 35mm - trepanobiopsie: Lehká peritrabekulární nodulární infiltrace dřeně nonHodgkinským malobuněčným B-lymfomem.

2. čtení - infiltrrace FCL low grade - CFM Závěr: Daným imunofenotypizačním panelem byla zjištěna přítomnost celkově asi 57 % monoklonálních CD19+ B lymfocytů, které odpovídají buňkám B lymfoproliferace - Ci hepatis na podkladě chron. virové hepatitidy B (potransfuzní etiolog.) portální hypertenze sek. splenomegalie s hypersplenismem a pancytopenií městnavá gastropatie,st. p. resekci žaludku BII na inf. odd t.č. na léčbě, lamivudinem (Zefix) od r. 2004, 4/2018 jícn. varixy 1-2. st., v ansatomose polypoidní léze - dlouhodobě v remisi infekce pod kontrolou bez detekovatelné replikace viru, částečná serokonverze na anti HBe pozitivitu - vstupně před léčbou leu 3 neu 1,2 hgb 112 trombo 97 -10.7. 1. CHOP, pancytopenie, 30.7. 2. CHOP 75% dále chemo nešla podat ani s podporou pegfilgrastimu s enedostal nad 1,0 neu trombo 50.. podáno celkem 5x rituximab a dle PE T CT dobrá PR... komorbidity dekomp ci, covid pneumonie, ligace jícnových varixů - dále podávána udržovací Mabthera a 2 měsíce 12 aplikací do 7.2. 23 - 20.4. 2023 PET CT Nález - porovnání s min. vyš. 11/2022: Nad bránicí stacionárně bez lymfadenopatie. Plíce bez maligních změn. Sledované mesenteriální a retroperitoneální uzliny jsou bez vývoje - nezvětšené, s nízkou akumulací.Slezina se v mezičase zvětšila, dnes délky 18,6cm, nadále normometabolická. Játra cirhotická, bez fokusů patolog. aktivity. Pankreas bez expanzí, chabě akumulující. Ascites objemově bez výraznějších změn. Nově dnes hyperakumulující fokus v levém laloku prostaty (SUVmax 4,8), bez CT korelátu.Skelet intaktní, bez fokusů patolog. aktivity.

Závěr: V komparaci s předchozím vyš. z 11/2022 strukturální progrese normometabolické splenomegalie. Jinak stran hematoonkol. onemocnění identický nález (nízkometabolické uzliny v retroperitoneu a mezenteriu, Deauville skóre 2). Nově patrný hypermetabolický fokus v prostatě je nejasného významu, zvážit urolog. dovyšetření. 23.1.23 infekce poradna - Odeznívající dekompenzace jater, která byla způsobena covidem. Viremie nadále negativní. 3/23 byl na kontrole v IKEMU, konstatován částečný ústup jaterní insuficience, k medikaci přidána diuretika nemá otoky končetin, ale pocit plnosti v břiše se opakuje pacient přichází po hosp v IKEM 10/2023 se závěrem - pacient s jaterní ci B Child Pugh A-B MELD 13 po 2 ascitických dekompenzacích přijat ke zvážení zahájení protokolárních předtransplantačních vyšetření před zařazením na waiting list - vzhledem k hraniční indikaci je nutné provést hematologický restaging spolu s hematologickým závěrem stran prognozy hematol onemocnění včetně prognozy 5 letého přežití pacienta.

Samozřejmě pacientovi provedeme CT, má smysl provádět trepanobiopsii, řekne to něco o prognoze? a jak byste formulovali vyjádření, očekávám, že při PET 4/23 nebude teď situace jiná a bude trvat parc. remise. Pacienta nejspíš budu odesílat po restagingu na nějaké fakultní pracoviště mám pocit že to přesahuje rámec možností onkologa. Děkuji za názor.

Sdílet

Reakce: 2

Dobrý večer,

jedná se o poměrně složitý případ, každopádně stran hematologického onemocnění nejsou v současné době přítomny žádné významně negativní prognostické faktory. Nemocný jistě nebude POD-24 pozitivní, protože po léčbě 1. linie je 5 let v parc.remisi. Pokud bude dle aktuálního CT trvat parciální remise a nebudou známky progrese, je prognóza lymfomu spíše příznivá. I když u nemocného mohou být omezené možnosti další terapie z důvodu jaterní cirhózy, prognóza lymfomu se nejeví jako nepříznivá. Trepanobiopsii bych aktuálně nedělal, pokud má pacient relativně normální krevní obraz, neočekával bych přínos stran vyjádření o prognóze.

s pozdravem,

David Belada

Zdravím,
rovněž bych nedělala trepanobiopsii, pouze doplnila FCM periferní krve a CT. Pokud nebudou na CT známky progrese, tak prognóza dobrá (progrese splenomegalie je v rámci dekompenzované cirhozy jater s hypersplenismem, PET bez ložisek).

Další případy

Praktik

Leukocytoza

Dobrý den, prosím o konzultaci. Pacient muž, 64 ročník náhodně zjištěna mírná leukocytoza 12,51, strojový dif. - neutrofily abs. 7,98 , eosinof. abs. 5,52, ostatní norma - pac. udával, že je možná po lehkém nachlazení. Provedena kontrola s odstupem v...

2 10. 7. 2024 Číst více
Onkolog

Mo. Hodgkin intermed stadium 52 let výběr alternativy

Prosím o Váš názor. Pacientka 52letá bez komorbidit krom deprese vzdělaná, 2024 Mo Hodgkin, nodulární skleroza KS II B (LNJ, PNJ, mediastinum 5cm) pocení, FW 95/hod - 13.6.24 PET CT Symetricky vyšší metabolická aktivita obou patrových tonsil - nespec...

2 18. 6. 2024 Číst více
Hematolog

AIHA u nemocného s T-LGL

Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o konzultaci ohledně dalšího postupu v léčbě mého pacienta s autoimunitní hemolytickou anémií (AIHA) a leukémií z velkých granulárních T-lymfocytů. Představuji Vám stručný souhrn jeho stavu a léčebné historie. Z...

4 30. 5. 2024 Číst více
Odebírejte
novinky
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.