Second opinion pro lékaře

FCL v souběhu s jaterní cirhozou po redukované léčbě v PR požadováno vyjádření stran transplantace jater

Lymfomy a CLL
1. 11. 2023
» Přehled případů » Lymfomy a CLL » FCL v souběhu s jaterní cirhozou po redukované léčbě v PR požadováno vyjádření stran transplantace jater

Folikulární lymfom low grade, KS IVB, (retroperitoneum mseneterium oboje 12cm, axily bilat, PNJ bilat mesiastinunm, panev bilat, kostní dřen, periferní krev) (pocení horečky hubnutí) FLIPP 5 - 27.1.20 CT hrudník břicho (EUC CB) - výrazná abdominální lymfadenopatie - pakety uzlin mesenteria a retroperitonea jednotlivě do 35mm - trepanobiopsie: Lehká peritrabekulární nodulární infiltrace dřeně nonHodgkinským malobuněčným B-lymfomem.

2. čtení - infiltrrace FCL low grade - CFM Závěr: Daným imunofenotypizačním panelem byla zjištěna přítomnost celkově asi 57 % monoklonálních CD19+ B lymfocytů, které odpovídají buňkám B lymfoproliferace - Ci hepatis na podkladě chron. virové hepatitidy B (potransfuzní etiolog.) portální hypertenze sek. splenomegalie s hypersplenismem a pancytopenií městnavá gastropatie,st. p. resekci žaludku BII na inf. odd t.č. na léčbě, lamivudinem (Zefix) od r. 2004, 4/2018 jícn. varixy 1-2. st., v ansatomose polypoidní léze - dlouhodobě v remisi infekce pod kontrolou bez detekovatelné replikace viru, částečná serokonverze na anti HBe pozitivitu - vstupně před léčbou leu 3 neu 1,2 hgb 112 trombo 97 -10.7. 1. CHOP, pancytopenie, 30.7. 2. CHOP 75% dále chemo nešla podat ani s podporou pegfilgrastimu s enedostal nad 1,0 neu trombo 50.. podáno celkem 5x rituximab a dle PE T CT dobrá PR... komorbidity dekomp ci, covid pneumonie, ligace jícnových varixů - dále podávána udržovací Mabthera a 2 měsíce 12 aplikací do 7.2. 23 - 20.4. 2023 PET CT Nález - porovnání s min. vyš. 11/2022: Nad bránicí stacionárně bez lymfadenopatie. Plíce bez maligních změn. Sledované mesenteriální a retroperitoneální uzliny jsou bez vývoje - nezvětšené, s nízkou akumulací.Slezina se v mezičase zvětšila, dnes délky 18,6cm, nadále normometabolická. Játra cirhotická, bez fokusů patolog. aktivity. Pankreas bez expanzí, chabě akumulující. Ascites objemově bez výraznějších změn. Nově dnes hyperakumulující fokus v levém laloku prostaty (SUVmax 4,8), bez CT korelátu.Skelet intaktní, bez fokusů patolog. aktivity.

Závěr: V komparaci s předchozím vyš. z 11/2022 strukturální progrese normometabolické splenomegalie. Jinak stran hematoonkol. onemocnění identický nález (nízkometabolické uzliny v retroperitoneu a mezenteriu, Deauville skóre 2). Nově patrný hypermetabolický fokus v prostatě je nejasného významu, zvážit urolog. dovyšetření. 23.1.23 infekce poradna - Odeznívající dekompenzace jater, která byla způsobena covidem. Viremie nadále negativní. 3/23 byl na kontrole v IKEMU, konstatován částečný ústup jaterní insuficience, k medikaci přidána diuretika nemá otoky končetin, ale pocit plnosti v břiše se opakuje pacient přichází po hosp v IKEM 10/2023 se závěrem - pacient s jaterní ci B Child Pugh A-B MELD 13 po 2 ascitických dekompenzacích přijat ke zvážení zahájení protokolárních předtransplantačních vyšetření před zařazením na waiting list - vzhledem k hraniční indikaci je nutné provést hematologický restaging spolu s hematologickým závěrem stran prognozy hematol onemocnění včetně prognozy 5 letého přežití pacienta.

Samozřejmě pacientovi provedeme CT, má smysl provádět trepanobiopsii, řekne to něco o prognoze? a jak byste formulovali vyjádření, očekávám, že při PET 4/23 nebude teď situace jiná a bude trvat parc. remise. Pacienta nejspíš budu odesílat po restagingu na nějaké fakultní pracoviště mám pocit že to přesahuje rámec možností onkologa. Děkuji za názor.

Sdílet

Reakce kolegia: 2

Dobrý večer,

jedná se o poměrně složitý případ, každopádně stran hematologického onemocnění nejsou v současné době přítomny žádné významně negativní prognostické faktory. Nemocný jistě nebude POD-24 pozitivní, protože po léčbě 1. linie je 5 let v parc.remisi. Pokud bude dle aktuálního CT trvat parciální remise a nebudou známky progrese, je prognóza lymfomu spíše příznivá. I když u nemocného mohou být omezené možnosti další terapie z důvodu jaterní cirhózy, prognóza lymfomu se nejeví jako nepříznivá. Trepanobiopsii bych aktuálně nedělal, pokud má pacient relativně normální krevní obraz, neočekával bych přínos stran vyjádření o prognóze.

s pozdravem,

David Belada

Zdravím,
rovněž bych nedělala trepanobiopsii, pouze doplnila FCM periferní krve a CT. Pokud nebudou na CT známky progrese, tak prognóza dobrá (progrese splenomegalie je v rámci dekompenzované cirhozy jater s hypersplenismem, PET bez ložisek).

Další případy

Onkolog

3. relaps FCL pozdní

2010Folikulární lymfom grade 3a, KS IIIA (krk vlevo 5x3cm, PNJ 18mm med (10cm) plicní hily bilat, mesent 1cm, retroper 2,5cm pánev bilat 2,3cm) LDH 3,0 (N 3,75) FLIPI 2 - 5x COP, 8x Mabthera, dosaženo dobré PR, podána 1 udržovací Mabthera, centrem do...

1 20. 2. 2024 Číst více
Hematolog

Rezistentní indolentní B-lymfom

Dobrý den, rád bych se poradil, jak dále léčit nemocnou, u které byl před 2 let dg. indolentní, CD20- B lymfom, viz. nález z uzliny: vstupní histologie: Mikroskopicky se jedná o fragmentem lymfatické uzliny se zcela ojedinělými reziduálními zárodečný...

6 1. 2. 2024 Číst více
Onkolog

DLBCL pozdní relaps nutnost verifikace

Prosím o váš názor na nutnost histol. verifikace pozdního relapsu DLBCL - po 6 letech od primoléčby, nicméně masa je v místě původního postižení, to obtížně dostupné, nelze punkčně. Pacient ročník 1950 v celkově slušném stavu Difuzní velkobuněčný B l...

2 23. 1. 2024 Číst více
Odebírejte
novinky
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.