Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

Vakcinační imunita a imunitní rekonstituce u dětí po transplantaci krvetvorných kmenových buněk

Odborné články, Výtahy, Aktuality
30. 4. 2024
» Z oboru » Vakcinační imunita a imunitní rekonstituce u dětí po transplantaci krvetvorných kmenových buněk
Vakcinační imunita a imunitní rekonstituce u dětí po transplantaci krvetvorných kmenových buněk

Autor: MUDr. Vlasta Raušová

Infekce nemocemi, kterým lze předcházet očkováním, ohrožují děti po transplantaci krvetvorných kmenových buněk (HSCT) z důvodu ztráty specifické imunity. Důležitou strategií pro zlepšení přežití této populace je proto revakcinace.  Současná doporučení Evropské konference o infekcích u leukémie, Americké společnosti pro infekční choroby a ve Švýcarsku Federálního úřadu pro veřejné zdraví doporučují očkování ve stanovených časových intervalech od 3 do 6 měsíců po HSCT.

Tato studie, která byla provedena v Dětské nemocnici v Ženevě (od ledna 2015 do prosince 2019) retrospektivně hodnotila séroprotekci antigen-specifickou vakcínou a obnovu subpopulací lymfocytů po HSCT s cílem optimalizovat vakcinační schémata po transplantaci. Do studie byly zahrnuty děti ve věku 0 až 18 let v době HSCT.

Na základě švýcarských doporučení vypracovalo centrum provádějící studii protokol revakcinace po HSCT u dětí. Ten zahrnoval očkování proti Streptococcus pneumoniae, záškrtu, tetanu, pertusi, poliomyelitidě, Haemophilus influenzae typu b (Hib) (u dětí mladších 5 let) a hepatitidě B 3 měsíce po HSCT. Následně pak pravidelné (nejméně po 6 a 12 měsících) sérologické vyšetření na pneumokoky, tetanus, záškrt, Hib u dětí mladších 5 let a podle výsledků sérologie posilovací dávky. Vakcinace proti spalničkám a varicelle se má zahájit po 24 měsících od HSCT, pokud neexistuje kontraindikace (např. reakce štěpu proti hostiteli), v případě negativní sérologie a při hladině CD4 buněk >700/μl, následovaná posilovací dávkou o měsíc později. Vakcíny proti meningokokům, lidskému papilomaviru a klíšťové encefalitidě se podávají 12 měsíců po HSCT.

Retrospektivně bylo analyzováno 28 transplantací s mediánem věku 5 let při transplantaci. Predominantním zdrojem kmenových buněk byla kostní dřeň, přičemž většina pacientů dostala alogenní kmenové buňky od HLA shodných nepříbuzných dárců. Většina z nich podstoupila myeloablativní kondicionování, přičemž u významného podílu se vyskytla akutní (32 %) a chronická reakce štěpu proti hostiteli (25 %).

Kinetika imunitní rekonstituce vykazovala různé trendy v závislosti na věku. Všechny děti dosáhly normální hladiny B a T buněk do 12 měsíců po transplantaci. Během prvního roku po HSCT zůstala ochrana vyvolaná vakcínou robustní pro tetanus a Hib. Úroveň ochrany proti pneumokokům však byla nedostatečná, přičemž míra ochrany se pohybovala od 54 % po 3 měsících do 70 % po 12 měsících od HSCT. Studie dále odhalila pokles séroprotekce proti planým neštovicím a spalničkám po 12 měsících od HSCT, kdy míra poklesla na 73 %, resp. 44 %. Tato zjištění naznačují, že současná doporučení pro očkování by bylo třeba revidovat, aby se snížilo riziko invazivního pneumokokového onemocnění a také varicelly a spalniček v roce následujícím po HSCT.

Další studie by měly posoudit bezpečnost a účinnost včasnějšího podání živých atenuovaných vakcín, případně přibližně 12 měsíců po HSCT, pokud neexistují kontraindikace, jako je reakce štěpu proti hostiteli.

Doporučuje se před HSCT provést sérologické vyšetření specifické pro danou vakcínu, v případě potřeby před HSCT podat PCV13 a následně po HSCT systematicky podávat dávky a posilovací dávky na základě sérologického vyšetření. Kombinovaná vakcína DTPa-IPV-Hib-HBV by měla být podána po 6 a 8 měsících od HSCT a další očkování by se mělo řídit výsledky sérologie po 12 měsících.

Je třeba provést rozsáhlejší prospektivní studie, které by vyhodnotily individualizované očkovací programy založené na sérologii vakcíny po HSCT s cílem zvýšit ochranu vakcínou u této rizikové populace.

Reference: Gualtieri R. et al., Vaccine Immunity and Immune Reconstitution in Children After Hematopoietic Stem Cell Transplantation: A Retrospective Single-center Study. Journal of Pediatric Hematology/Oncology 46(3):p 177-178, April 2024, DOI: 10.1097/MPH.0000000000002830 

Sdílet
Odebírejte
novinky
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.