Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

„Kombinace Isa+Pd je efektivní i u velice předléčených pacientů” - kazuistiky z reálné klinické praxe

Partnerská sdělení společnosti Sanofi
18. 10. 2023
» Partnerská sdělení » „Kombinace Isa+Pd je efektivní i u velice předléčených pacientů” - kazuistiky z reálné klinické praxe
„Kombinace Isa+Pd je efektivní i u velice předléčených pacientů” - kazuistiky z reálné klinické praxe

prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D.
Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno

Zkušenosti z praxe v léčbě mnohočetného myelomu jsou nenahraditelné. Nenechte si proto ujít komentář k výsledkům studie ICARIA-MM, která porovnávala léčbu isatuximabu +Pd vs. Pd u velmi předléčených refrakterních pacientů s mnohočetným myelomem. 

Celková léčebná odpověď s isatuximabem byla téměr dvojnásobná. Jak se to projevilo v době do progrese a v celkovém přežití?  Nenechte si ujít nejzajímavější závěry, prezentované na sedmi případech pacientů z klinické praxe, které představí prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D.

 

Odebírejte
novinky
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.