Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

Změna standardu péče v 1. linii léčby DLBCL po 20 letech

Partnerská sdělení společnosti Roche
18. 3. 2024
» Partnerská sdělení » Změna standardu péče v 1. linii léčby DLBCL po 20 letech
Změna standardu péče v 1. linii léčby DLBCL po 20 letech

Z kraje letošního roku jsme se potkali v rámci konference Hematologie 2024 (PHD). Součástí bylo i sympozium firmy ROCHE
Po 20 letech změna SoC v 1L DLBCL je tu!1,2 Aneb když statistika není nuda…

Pojďte si s námi připomenout otázky a následnou diskuzi doc. MUDr. Davida Belady, Ph.D. (klinik) a Mgr. Adama Svobodníka, Ph.D. (statistik), která se věnovala klinickému významu úhrady přípravku ▼POLIVY v 1L DLBCL.3
1. Jak správně interpretovat výsledky primárního end pointu studie POLARIX?1
2. Jak vnímáte sekundární endpoint (OS) ve studii POLARIX?1
3. Kteří pacienti budou profitovat z podání přípravku POLIVY v 1L DLBCL?3
4. Jaký dopad na algoritmus léčby DLBCL očekáváte při zařazení přípravku POLIVY do 1L?3

V závěrečné přednášce se paní prim. MUDr. Václava Adámková, Ph.D. věnovala infekcím u hematoonkologického pacienta jako nejčastější komplikaci léčby. 

Zkratky: DLBCL – difuzní velkobuněčný B-lymfom, OS – celkové přežití, PHD – Pražské hematologické dny, SoC – standardní léčba
Reference:
1. Tilly H, et al. Polatuzumab vedotin in previously untreated diffuse large B-cell lymphoma. N Engl J Med. 2022; 386(4):351-363.
2. Belada D, Trněný M. et al. Diagnostické a léčebné postupy u nemocných s maligními lymfomy. XIII. vydání. Dostupné z:https://www.lymphoma.cz/pro-verejnost/2-lecebna-doporuceni/[citováno 2024-10-17].
3. Souhrn údajů o přípravku Polivy.
▼Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky na www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

M-CZ-00003827

Odebírejte
novinky
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.