Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

Účinnost režimu POLIVY-R-CHP u dříve neléčených pacientů s difuzním velkobuněčným B-lymfomem potvrzena i v navazujících analýzách studie Polarix1-6

Partnerská sdělení společnosti Roche
13. 11. 2023
» Partnerská sdělení » Účinnost režimu POLIVY-R-CHP u dříve neléčených pacientů s difuzním velkobuněčným B-lymfomem potvrzena i v navazujících analýzách studie Polarix
Účinnost režimu POLIVY-R-CHP u dříve neléčených pacientů s difuzním velkobuněčným B-lymfomem potvrzena i v navazujících analýzách studie Polarix

Na nedávných hematologických konferencích (ICML a EHA 2023)* byly prezentovány analýzy, jejichž závěry potvrdily přínos léčebného režimu POLIVY-R-CHP pro různé věkové kategorie pacientů i těch s vysokým rizikem relapsu či refrakterity.1-6

Specifické skupiny pacientů

Výsledky deskriptivní analýzy dat ze studie Polarix zaměřené na příčiny úmrtí během sledování a na prognózu pacientů s primární refrakterní formou onemocnění a těch, kteří dosáhli PFS24, potvrdily 25% snížení rizika progrese, relapsu nebo úmrtí v období 2 let od zahájení léčby a 90,3% pacientů bylo stále bez známek progrese i po 18 měsících od dosažení PFS24.2

Retrospektivní analýza, porovnávající výsledky léčby pacientů ze studie Polarix léčených režimem POLIVY-R-CHP a pacientů sledovaných ve studii R-MegaCHOEP užívajících terapeutický režim R-CHOEP, byla zaměžená na podskupinu mladších pacientů do 60 let se středním a vyšším rizikem (aaIPI 2-3). V souhrnu autoři uvádí režim POLIVY-R-CHP jako preferovaný léčebný přístup, s možností uvažovat o alternativním režimu R-CHOEP v případech, kde režim POLIVY-R-CHP není snadno dostupný.3

Analýza dat od 284 pacientů ve věku 70-80 let přinesla zjištění, že skupina léčená POLIVY-R-CHP (n=141) dosáhla redukce rizika progrese onemocnění, relapsu nebo úmrtí o 36%.4

Biomarkery a individualizace léčby

Analýzy se také zaměřily na identifikaci biomarkerů a individualizaci léčby. Stanovení hladin cirkulující nádorové DNA ukázuje na prognostický potenciál pro stratifikaci rizika pacientů léčených POLIVY-R-CHP.5 A také, že lepší odpověď na POLIVY-R-CHP může být spojena s nižší závislostí režimu na nádorovém mikroprostředí.6

*ICML = International Conference on Malignant Lymphoma; EHA – European Hematology Association

Vysvětlivky:
aaIPI = mezinárodní prognostický index upravený podle věku, PFS = přežití bez progrese, PFS24 = bez příhody PFS během 24 měsíců po zahájení léčby, R = rituximab, C = cyklofosfamid, H = doxorubicin, O = vinkristin, P = prednison, E = etoposid.

Reference:
1. Tilly H, et al. Polatuzumab Vedotin in Previously Untreated Diffuse Large B-Cell Lymphoma. N Engl J Med. 2022 Jan 27;386(4):351-363. doi: 10.1056/NEJMoa2115304. Epub 2021 Dec 14. PMID: 34904799. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34904799/
2. Herbaux CH, et al. Cause of death and prognosis of patients with primary refractory disease, and prognosis of patients reaching PFS24: Descriptive analysis of POLARIX [poster P318]. In: 17th International Conference on Malignant Lymphoma – ICML 2023, 13.- 17. 6. 2023. https://medically.gene.com/global/en/unrestricted/oncology/ICML-2023/icml-2023-poster-herbaux-cause-of-death-and-prognosis-o.html
3. Lenz G, et al. Pola-R-CHP vs R-CHOEP in young patients with high risk diffuse large B-cell lymphoma [poster P308]. In: 17th International Conference on Malignant Lymphoma – ICML 2023, 13,- 17. 6. 2023. https://medically.gene.com/global/en/unrestricted/oncology/ICML-2023/icml-2023-poster-lenz-pola-r-chp-vs-r-choep.html
4. Hu B, et al. Subgroup analysis of elderly patients with diffuse large B cell lymphoma (DLBCL) in the Phase 3 POLARIX study [poster P306]. In: 17th International Conference on Malignant Lymphoma – ICML 2023, 13.- 17. 6. 2023. https://medically.gene.com/global/en/unrestricted/oncology/ICML-2023/icml-2023-poster-hu-subgroup-analysis-of-elderly-patien.html
5. Herrera AF, et al. Circulating tumor DNA (ctDNA) status and clinical outcomes in patients (pts) with previously untreated diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) in the POLARIX study [oral presentation].  Lugano, 17th International Conference on Malignant Lymphoma – ICML 2023, 13.- 17. 6. 2023. https://medically.gene.com/global/en/unrestricted/oncology/annual-meeting-2023/oncology-annual-meeting-2023-poster-herrera-circulating.html
6. Morschhauser F, et al. Immune contexture analysis in POLARIX suggests response to Pola-R-CHP treatment reduces tumor microenvironment dependency [oral presentation].  Lugano, 17th International Conference on Malignant Lymphoma – ICML 2023, 13.- 17. 6. 2023. https://medically.gene.com/global/en/unrestricted/oncology/ICML-2023/icml-2023-presentation-morschhauser-immune-contexture-a.html

▼ Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky na https://nezadouciucinky.sukl.cz/. Tato informace může být také hlášena společnosti Roche na czech_republic.pa_susar@roche.com nebo +420 602 298 181.

M-CZ-00003548

Odebírejte
novinky
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.