Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

Zpravodajství ze XVII. Brněnských hematologických dnů

Kongresy, Videa
9. 11. 2022
» Z oboru » Zpravodajství ze XVII. Brněnských hematologických dnů
Zpravodajství ze XVII. Brněnských hematologických dnů

Ve dnech 1.–2. listopadu 2022 proběhly tradiční XVII. Brněnské hematologické dny. Sešlo se mnoho odborníků se skutečným zájmem o probíranou problematiku. Nosným tématem letos byla plicní embolie a myeloidní leukémie. Je nám ctí, že Vám můžeme v krátkých komentářích zprostředkovat postřehy účastníků konference. Poslechněte si sdělení, která jsme pro Vás natočili.

prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
Portál HEMATOLOGIE-online.cz jsme rozšířili o neonkologickou problematiku. Věřím, že komplexní pojetí tohoto portálu přinese praktický užitek. 

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. 
Na konferenci zaznělo téma plicní embolie u dětských pacientů. Jde o extrémně vzácné onemocnění, na které bychom v rámci diferenciální diagnostiky neměli zapomínat.

MUDr. Jaromír Gumulec, Ph.D.
V rámci sekce trombózy a hemostázy bylo detailně probráno téma plicní embolizace napříč medicínskými odbornostmi. 

MUDr. Pavel Jindra, Ph.D. 
Přínosem bylo sdílení zkušeností s léčbou akutních i chronických leukémií. Zazněly současné trendy v transplantacích krvetvorných buněk u akutních myeloidních leukémií. 

Děkujeme všem, kteří poskytli vstupy, pořadatelům za umožnění účasti na konferenci a organizátorovi akce.

Organizační zajištění: Nadační fond „Pomoc lidem s leukémií“ při Interní hematologické a onkologické klinice FN Brno a LF MU, Jihlavská 20, Brno 625 00
 

Sdílet
Odebírejte
novinky
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.