Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

Komentáře z EHA v Madridu a očekávané výsledky studií

Kongresy, Videa
1. 7. 2024
» Z oboru » Komentáře z EHA v Madridu a očekávané výsledky studií

Ve dnech 13.‑16. června 2024 se konal v Madridu dlouho očekávaný a velmi důležitý světový kongres Evropské hematologické společnosti EHA 2024. Šlo o jedno z největších setkání odborníků na poli světové hematologie.

Vědecký program byl zaměřen na aktuální témata moderní hematologie včetně hemostázy a trombózy, hematologických malignit, transfuzní medicíny a transplantace kmenových buněk. Kongres EHA byl jedinečnou příležitostí získat aktuální informace o nejnovějším vývoji v oboru. Je nám ctí, že Vám můžeme v krátkých komentářích zprostředkovat nabídku z bohatého programu, který běžel paralelně v několika sálech. Poslechněte si komentáře účastníků kongresu.

doc. MUDr. David Belada, Ph.D.
Zaujaly mě novinky z oblasti terapie lymfomu
Zazněly zásadní závěry ze studie ECHO, na kterých se podílelo i brněnské pracoviště. Byla prezentována data u podskupiny pacientů s transformovaným velkobuněčným lymfomem léčených CAR‑T cell terapií. Poslechněte si novinky.

doc. MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D.
Novinky na poli chronické myeloidní leukemie
Měla jsem tu čest přednést úvodní přednášku na satelitním sympoziu na téma nevyřešených otázek v managementu pacientů s chronickou myeloidní leukemií. Zajímavá byla také prezentace výsledků léčby asciminibem v první linii ve srovnání inhibitory tyrozinkináz. Co je nového?

prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Nejvýznamnější evropský kongres EHA přinesl mnoho novinek
Tématem byla podpůrná léčba, řešení infekčních komplikací, CAR‑T terapie, bispecifické protilátky. Cílem je snižování nežádoucích účinků terapie hematologických pacientů. Kdy je namístě okamžitá substituce imunoglobulinů?

prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.
Dojmy a postřehy z EHA
Účast českých hematologů na kongresu byla hojná. Dochází k zásadním změnám v terapeutických přístupech v oblasti myelomů a lymfomů. Biologická léčba bude zásadním tématem budoucnosti.

prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.
Letošní kongres EHA se velmi vydařil
Kongres letos zkombinoval nejen přehledné edukační přednášky z mnoha oborů hematologie, ale přinesl také poznatky o celé řadě nových léčiv jak z oblasti onkologické, tak neonkologické hematologie.

MUDr. Prokop Vodička
CAR‑T terapie a bispecifické protilátky u nemocných s DLBCL
Byla představena aktuální data v podobě posteru, jehož cílem bylo prokázat efektivitu CAR‑T cell terapie ve třetí linii léčby pacientů s difuzním velkobuněčným B lymfomem (DLBCL). Jak konkrétně nemocní profitují z této inovativní terapie?

prof. MUDr. Vít Procházka, Ph.D.
Bispecifické protilátky v kombinaci s novými chemoterapeutickými režimy
Trendem je překonat rezistenci nemocných v úvodní léčbě nebo při relapsu s využitím mechanismu adaptivní imunity pacienta. Jaký je potenciál bispecifických protilátek a jejich prostor v budoucích indikacích?

Další zajímavé informace, reportáže a přednášky naleznete v letním vydání bulletinu Hematozpravodaj.cz.

Sdílet
Odebírejte
novinky
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.