Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

Kongres ASH 2022 je sice minulostí, my Vám ale jeho jedinečnost a atmosféru přinášíme zpět ve videokomentářích!

Kongresy, Videa
16. 1. 2023
» Z oboru » Kongres ASH 2022 je sice minulostí, my Vám ale jeho jedinečnost a atmosféru přinášíme zpět ve videokomentářích!
Kongres ASH 2022 je sice minulostí, my Vám ale jeho jedinečnost a atmosféru přinášíme zpět ve videokomentářích!

Ve dnech 10.–13. prosince 2022 se konalo již 64. výroční setkání Americké hematologické společnosti (ASH – AMERICAN SOCIETY OF HEMATOLOGY). Tato výjimečná odborná hematologická událost se uskutečnila v rozlehlých kongresových prostorách Ernest N. Morial Convention Center v New Orleansu, které podpořily nezapomenutelnost této akce.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří nám věnovali svůj čas a podělili se s námi o všechny poznatky a informace, přiblížili nám ve videokomentářích nejen odborný obsah, ale i vlastní dojmy a zážitky. Děkujeme!

prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
Jsem rád, že letošní ASH byl po kovidových letech téměř zcela prezenční formou. Obrovský zájem o tuto formu výjimečného celosvětového setkání potvrzuje i počet lékařů a vědeckých pracovníků, kterých se zde sešlo více než 35 tisíc. Oceňuji také, že se naplnila naše očekávání a kongres přinesl mnoho nových poznatků v oblasti hematologie. Která témata oslovila pana profesora nejvíce a jaký byl jeho přínos v rámci plenárního zasedání si poslechněte ve videu.

prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.
Na tomto kongresu, který je největší světovou akcí věnovanou hematologii a hematoonkologii, byla představena řada výsledků nových studií u akutních chronických leukémií. Konkrétně bych upozornil na dva abstrakty z České republiky, jež se týkají léčby akutní lymfoblastické leukémie dospělých.

prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.
Tento kongres má nyní konečně podobu, na kterou jsme byli zvyklí v minulosti, a přinesl mnoho zajímavých otázek a nových sdělení. Já jsem se zaměřoval hlavně na otázky červené řady anémií a myelodysplastického syndromu, kde je řada novinek, především nových léků.
Poměrně mnoho informací, což v minulosti nebývalo, bylo prezentováno o hemolytických autoimunitních anémiích.

prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA
Kongres ASH přinesl mnoho zajímavých a potěšitelných věcí, jednak poměrně velké zastoupení prací z České republiky a také mě těší i to, že se zde objevily krásné práce, které se týkají imunoterapie, a to i imunoterapie buněčné u myeloidních malignit. Co nejvíce trápí lékaře a jaké první velmi pozitivní výsledky tato léčba zaznamenala, jsme pro Vás natočili.

doc. MUDr. Mgr. Cyril Šálek, Ph.D.
Na letošní konferenci ASH jsme měli příležitost prezentovat výsledky naší investigátorské studie s blinatumomabem v indukční terapii akutní lymfoblastické leukémie. S tím, co je principem této studie, a také s tím, proč se jedná o investigátorskou studii, se můžete podrobně seznámit v tomto videokomentáři.

doc. MUDr. Mgr. Cyril Šálek, Ph.D.
Co se týká akutní lymfoblastické leukémie, nebyla na letošní ASH konferenci představena žádná nová molekula, která by nějakým zásadním způsobem vstoupila do hry u této diagnózy. Nicméně o to zajímavější byly již poměrně pokročilé výsledky léčby, které zde byly prezentovány u dospělých pacientů. A o které konkrétní výsledky šlo? Vše se dozvíte ve videu.

MUDr. Prokop Vodička
Na této konferenci prezentujeme poster na téma, jak relevantní jsou kontrolní kohorty klinických studií u pacientů s nově diagnostikovaným velkobuněčným lymfomem v klinické praxi. Informace o tom, které studie byly vybrány i jaký byl jejich průběh a výsledky, Vám přinášíme ve videu.

MUDr. Prokop Vodička
Agresivním lymfomům bylo na konferenci věnováno několik sekcí. U těchto lymfomů dochází k poměrně významným změnám v léčebných schématech, do kterých stále častěji zasahuje inovativní léčba.

prof. MUDr. Vít Procházka, Ph.D.
V rámci nové klasifikace lymfomů byly prezentovány práce, které ukazovaly, jak odlišná biologie může být u pacientů časně nebo pozdě relabujících. Poslechněte si shrnutí nejsilnějších dojmů z oblasti agresivních lymfomů.

prof. MUDr. Mgr. Tomáš Stopka, Ph.D.
Na konferenci ASH představuji vědeckou práci s názvem Základní výzkum v hematologii, který se týká vzácného onemocnění – Diamondovy–Blackfanovy anémie. Kam pokročil výzkum léčby za posledních 20 let a v čem je tato práce výjimečná?

Další zajímavé informace a reportáže naleznete v zimním vydání bulletinu Hematozpravodaj.cz.

Sdílet
Odebírejte
novinky
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.