Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

Jaké případy řešil 1. cyklus edukačních kazuistik z hematoonkologické praxe?

Kazuistiky
30. 6. 2024
» Z oboru » Jaké případy řešil 1. cyklus edukačních kazuistik z hematoonkologické praxe?
Jaké případy řešil 1. cyklus edukačních kazuistik z hematoonkologické praxe?

Edukační kazuistiky jsou oblíbenou formou vzdělávání. Díky předloženému případu konkrétního pacienta z klinické praxe máte možnost vidět, jak postupovali v léčbě Vaši kolegové. Připojeno je odůvodnění, proč byl vybrán daný léčebný postup. Cílem edukačních kazuistik je vzdělávání, prezentace zajímavých případů a sdílení zkušeností z praxe.

Možná se s takovým pacientem setkáte i Vy.

Rubriku KAZUISTIK najdete v horním menu webových stránek.

Co se dozvíte?

1/ Zamyslete se s námi nad optimální léčebnou strategií u 81leté pacientky s folikulárním lymfomem (FL). Jaké faktory ovlivňují volbu terapie?

2/ Chronická lymfocytární leukémie (CLL) představuje nejčastější leukémii dospělých. Další případ Vás upozorní na neurologické příznaky, které se u pacienta léčeného pro CLL náhle objevily. Co může být jejich příčinou a jak správně postupovat v diagnostice?

3/ Terapie mnohočetného myelomu je komplikovaná. Možnosti kombinované léčby se rozšiřují, nicméně predikovatelnost efektu léčby je stále obtížná. Jaká možnost léčby v době prudké progrese po první autologní transplantaci byla u naší pacientky vyhodnocena jako nejlepší? A jaký režim připadá v úvahu při dalším relapsu?

4/ Jiný zajímavý případ řeší nemocného s esenciální trombocytémií (ET), u něhož je ještě týž rok diagnostikován i FL. Jak rozdělujeme pacienty s ET dle rizikovosti a které prognostické indexy se u paientů s FL používají?

5/ Poslední kazuistika je zaměřena na FL, druhý nejčastější typ non-hodgkinského lymfomu. Přes obecně dobrou prognózu s mediánem přežití 15-20 let od diagnózy je u části nemocných průběh méně příznivý. O které pacienty se jedná?

Tyto zajímavé případy z praxe jsou koncipovány jako e-learningový projekt. Můžete se „jen“ začíst do zajímavých případů a rozšířit si zkušenosti pro Vaši praxi, nebo také získat 2 kredity do systému celoživotního vzdělávání. Stačí správně odpovědět na 8 z 10 připravených otázek (vždy dvě u každého případu). K jednotlivým případům se můžete vracet.

Nezbytná formalita k otevření kazuistik
Cyklus akreditovaných kazuistik je určen Vám, odborníkům. Pro vstup je nezbytné vyplnit několik políček osobních údajů a zaregistrovat se. Nenechte se tím odradit! Na každou novou zveřejněnou kazuistiku Vás upozorníme e-mailem.

Byly pro Vás prezentované případy přínosné?

Druhý cyklus kazuistik je zveřejněn! Nenechte si ho ujít. 

Spustili jsme již i III. cyklus kazuistik.

 

Sdílet
Odebírejte
novinky
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.