Crohnova choroba a ulcerózní kolitida – jaké je riziko incidence lymfomu?

Odborné články, Výtahy
3. 6. 2023
» Z oboru » Crohnova choroba a ulcerózní kolitida – jaké je riziko incidence lymfomu?
Crohnova choroba a ulcerózní kolitida – jaké je riziko incidence lymfomu?

Autor: MUDr. Vlasta Raušová

Předchozí studie upozorňují na zvýšené riziko vzniku lymfomů u dospělých jedinců se zánětlivým střevním onemocněním (IBD). Jejich výsledky však často limituje zkreslení sledování/detekce během prvního roku následného hodnocení, chybná klasifikace a malá velikost vzorku. Tyto studie také zřídkakdy reflektují na moderní léčbu IBD.

Autoři provedli kohortovou studii založenou na registru ve Švédsku a Dánsku a hodnotili data z období od roku 1969 do roku 2019. Celkem 164 716 pacientů s IBD bylo porovnáno s 1 639 027 referenčních jedinců obecné populace. Pomocí Coxovy regresní analýzy byly odhadnuty poměry rizik pro incidenci lymfomu podle subtypů, s výjimkou prvního roku následného hodnocení.

Výsledky

V definovaném období (1969–2019) byl lymfom diagnostikován u 258 pacientů s Crohnovou chorobou, u 479 pacientů s ulcerózní kolitidou a u 6 675 referenčních jedinců. To odpovídalo incidenci 35 lymfomů u pacientů s Crohnovou chorobou a 34 lymfomů u pacientů s ulcerózní kolitidou na 100 000 osoboroků u pacientů s IBD ve srovnání s 28 a 33 lymfomů na 100 000 osoboroků u referenčních jedinců. Přestože jak Crohnova choroba (HR, 1,32; 95% CI, 1,16–1,50), tak i ulcerózní kolitida (HR, 1,09; 95% CI, 1,00–1,20) byly spojeny se zvýšeným počtem lymfomů, desetiletý kumulativní rozdíl v incidenci byl nízký, dokonce i u pacientů s Crohnovou chorobou (0,08 %; 95% CI, 0,02–0,13). Poměry rizik pro lymfom se v posledních dvou dekádách zvýšily, což odpovídá rostoucímu používání imunomodulátorů a biologických látek během stejného časového období. Pacienti s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou měli vyšší poměry rizik pro agresivní non-Hodgkinův lymfom z B-lymfocytů, pacienti s Crohnovou chorobou pak pro non-Hodgkinův lymfom z T-lymfocytů. Ačkoli nejvyšší poměry rizik byly pozorovány u pacientů vystavených kombinované terapii imunomodulátory a biologickými léky nebo léčbě biologickými léky ve druhé linii, byly zjištěny také zvýšené poměry rizik u pacientů, kteří takové léky dosud neužívali.

Závěr
 
Při zohlednění zkreslení sledování/detekce během prvního roku následného hodnocení bylo relativní riziko lymfomu u IBD nižší, než bylo zjištěno dříve. Během posledních dvaceti let byly poměry rizik pro lymfom u pacientů s ulcerózní kolitidou stabilní, ale zvýšily se u pacientů s Crohnovou chorobou. Nejčastěji se vyskytovaly lymfomy z T-lymfocytů a agresivní lymfomy z B-lymfocytů.
 

Literatura: Olén O, Smedby KE, Erichsen R, et al. Increasing risk of lymphoma over time in Crohn’s disease but not in ulcerative colitis: A Scandinavian cohort study. Clin Gastroenterol Hepatol 2023. DOI:https://doi.org/10.1016/j.cgh.2023.04.001

Sdílet
Odebírejte
novinky
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.