Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

Co zajímavého přinesly XXXVI. Olomoucké hematologické dny

1. 6. 2024
» Z oboru » Co zajímavého přinesly XXXVI. Olomoucké hematologické dny
Co zajímavého přinesly XXXVI. Olomoucké hematologické dny

22.-24. května se uskutečnily Olomoucké hematologické dny 2024, každoroční setkání odborníků se zájmem o oblast hematologie a hematoonkologie.

Letošní ročník byl ale ve své koncepci trochu jiný. Jak na nový interaktivní formát kongresu pohlížejí odborníci, kteří se OHD 2024 zúčastnili? Co je zaujalo v odborném programu? Dozvíte se v krátkých videopříspěvcích, které jsme pro Vás připravili.

Prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc., prezident OHD 2024, v krátkém vstupu hodnotí letošní ročník konference. Kam se posouvá diagnostika a léčba v hematologii a hematoonkologii? A co přinesla nová organizace kongresu?

Prof. MUDr. Vít Procházka, Ph.D. komentuje, jak se posunuly možnosti léčby refrakterního difuzního velkobuněčného lymfomu. A jak mění  klasifikace onemocnění a možnosti léčby na podkladě molekulárních markerů?

Terapii DLBCL se ve svém vstupu podrobněji věnuje MUDr. Prokop Vodička. Jak se v poslední době změnila prognóza relabujících pacientů a jaké léčebné možnosti máme k dispozici?

Prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.  Vás pozve na III. český hematologický a transfuziologický kongres, který se bude konat v září v Hradci Králové. Na co se můžete těšit?

Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. komentuje pokroky v léčebných možnostech, jak byly prezentovány v přednáškách, ale také koncepci letošních olomouckých hematologických dnů. V čem vidí její přínos? A co mu na letošní konferenci naopak chybělo?

Doc. MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D. ve svém příspěvku vyzdvihuje mezioborovou spolupráci. Jak je potřeba na ni pohlížet a jaké trefné motto v souvislosti s ní zaznělo?

Prof. MUDr. Marek Trněný, Ph.D. se zaměřil na „svoji“ oblast zájmu – problematiku lymfomů. Jak hodnotí atmosféru kongresu a proč doporučuje navštívit i příští ročník? Dozvíte se také, jaké další odborné akce jsou na obzoru.

Co z odborného programu vyzdvihl doc. MUDr. David Belada, Ph.D.? Stejně jako jeho kolegy ho zaujalo nové pojetí kongresu. Proč je z jeho pohledu přínosné?

Prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc. ve svém příspěvku zmiňuje dva nové přípravky na nehematologická onemocnění, kterým byl na kongresu věnována pozornost. Které to jsou?

Jak vidí aktuální kongres MUDr. Aleš Obr, Ph.D.? Na co byl zaměřen letošní ročník a jak byl koncipován odborný program?

MUDr. Petra Čičátková přiblížila léčbu CML prostřednictvím kazuistik. Jak vybírat tyrosinkinázový inhibitor pro jednotlivé linie léčby?

Doc. MUDr. Anna Jonášová, Ph.D. ve svém příspěvku komentuje blok přednášek zaměřených na akutní leukémie a posun v léčebných možnostech u pacientů dosud obtížně terapeuticky zvladatelných.

MUDr. Alice Sýkorová, Ph.D. Jaké novinky zazněly v oblasti léčby lymfomu z buněk pláště, Vám poví MUDr. Alice Sýkorová, Ph.D. Znovu také oceňuje formát letošního kongresu, který (i jí) umožnil diskutovat případy konkrétních pacientů.

Děkujeme všem, kteří poskytli komentáře. Děkujeme rovněž pořadatelům za umožnění účasti na konferenci a organizátorovi akce.

Pořadatel: Nadace HAIMAOM

Pod záštitou: České hematologické společnosti ČLS JEP

Organizátor akce: Meritis s.r.o.


Sdílet
Odebírejte
novinky
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.