Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

Proč je Ropeginterferon lékem první i poslední volby?

Partnerská sdělení společnosti AOP Health
24. 8. 2023
» Partnerská sdělení » Proč je Ropeginterferon lékem první i poslední volby?
Proč je Ropeginterferon lékem první i poslední volby?

Poslechněte si, jaký je aktuální vývoj v nových možnostech léčby polycythemia vera (PV) s příchodem 3. generace interferonů, konkrétně ropeginterferonu. Toto diskutovali přední čeští odborníci na léčbu PV v rámci satelitního sympozia AOP Orphan Pharmaceuticals na XXXV. Olomouckých hematologických dnech. Jedním z hlavních bodů diskuse byl přínos kvantitativního měření mutační nálože JAK2 u pacientů s PV a přínos ropeginterferonu v léčbě pacientů s PV s nízkým rizikem.

Co všechno se dozvíte?

MUDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (IV. Interní hematologická klinicka FN HK) připomněla současná platná doporučení pro léčbu a zamyslela se nad otázkou, zda je žádoucí dělit pacienty s PV pouze na vysoce a nízce rizikové. Jaké další faktory hrají roli?

Klinické studie PROUD-PV a CONTINUATION-PV s ropeginterferonem mají k dispozici již šestiletá data, která potvrdila předchozí závěry, že ropeginterferonem je i po 6 letech bezpečně léčeno vysoké procento pacientů, kteří dosahují velmi nízkých hodnot (často i pod 1%) alelické nálože JAK2.

Proč zahájit léčbu pacienta s PV i v případě nízkého rizika?

Jaký přínos představuje ropeginterferon oproti standardní léčbě a kdy ho lze použít?

MUDr. Natália Podstavková (Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a LF MU) se v navazující prezentaci zaměřila na význam JAK2 alelické nálože v léčbě PV. Shrnula aktuální terapeutické možnosti PV, hlavní cíle léčby a zaměřila se na to, jakého dalšího cíle by bylo vhodné terapií dosáhnout.

Jak se z tohoto pohledu jednotlivé léčebné přístupy liší?

Výše uvedená klinická hodnocení PROUD-PV a CONTINUATION-PV doložila při terapii ropeginterferonem dlouhodobou molekulární odpověď a pokles mutační nálože.

Jaký je klinický efekt této odpovědi na léčbu?

Prim. MUDr. Hynek Poul (Nemocnice Pelhřimov) prezentoval kazuistiku 34leté pacientky s JAK2 pozitivní PV, komplikovaný průběh léčby i vývoj stavu během gravidity. Jaká léčba je u této pacientky žádoucí a proč?

Co zaznělo v rámci odborné diskuse, která řešila indikace léčby, její dostupnost i profil nežádoucích účinků a zkušenosti z praxe?

Předsedající prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. vyzdvihl potřebu včasného zahájení cytoredukční terapie. Připomněl, z jakého důvodu jsou venepunkce dlouhodobě nedostačující, jaký význam má měření kvantity JAK2 V617F a kdy je třeba jednoznačně zvážit změnu cytoredukční terapie. V závěru shrnul hlavní charakteristiky ropeginterferonu důležité pro klinickou praxi.

SPC Besremi

Odebírejte
novinky
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.