Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

Plazmocelulární leukémie – změní se kritéria pro průkaz plazmocytů v periferní krvi?

Odborné články, Výtahy
1. 4. 2023
» Z oboru » Plazmocelulární leukémie – změní se kritéria pro průkaz plazmocytů v periferní krvi?
Plazmocelulární leukémie – změní se kritéria pro průkaz plazmocytů v periferní krvi?

Autor: MUDr. Vlasta Raušová

Primární plazmocelulární leukémie (PCL) je nejagresivnější formou monoklonálních gamapatií. Toto onemocnění bylo až do roku 2021 definováno přítomností ≥ 20 % cirkulujících maligních plazmocytů v periferní krvi. Poté byla tato hranice snížena na ≥ 5 %. Autoři práce pracovali s předpokladem, že primární PCL není samostatnou klinickou jednotkou, ale že spíše představuje ultravysoce rizikový mnohočetný myelom (MM) charakterizovaný zvýšenými hodnotami cirkulujících plazmocytů.

Pro stanovení hraniční hodnoty, identifikující pacienty s ultravysoce rizikovým MM podobným PCL, se pomocí multiparametrické flowcytometrie hodnotily cirkulující plazmatické buňky u 395 pacientů s nově diagnostikovaným MM nezpůsobilým k transplantaci. Hraniční hodnota cirkulujících plazmocytů byla testována na 185 pacientech s MM způsobilých k transplantaci a dále validována na nezávislé kohortě 280 pacientů nezpůsobilých k transplantaci, kteří byli léčeni ve studii GEM-CLARIDEX. Pro srovnání přežití byla použita největší publikovaná kohorta pacientů s primární PCL z reálné klinické praxe. 

Výsledky

Nově diagnostikovaní pacienti s MM s 2 %-20 % plazmocytů v periferní krvi a nezpůsobilí k transplantaci měli významně kratší dobu přežití bez progrese (3,1 vs 15,6 měsíce; p < 0,001) a celkové přežití (14,6 vs 33,6 měsíce; p = 0,023) než pacienti s < 2 %.
 
Hraniční hodnota 2 % se ukázala být použitelná také u pacientů s MM způsobilých k transplantaci a byla úspěšně validována na nezávislé kohortě pacientů ze studie GEM-CLARIDEX.
 
Důležitým zjištěním bylo, že pacienti s 2 %-20 % plazmocytů v periferní krvi měli srovnatelné tristní výsledky s primární PCL.
 
Navíc po odhalení nízkého průměrného rozdílu mezi flowcytometrií a morfologickým hodnocením plazmocytů v periferní krvi bylo prokázáno, že pacienti s 2 %-5 % plazmocytů mají podobné výsledky jako pacienti s 5 %-20 % plazmocytů v periferní krvi.

Závěr

Autoři této studie došli k závěru, že hraniční hodnota ≥ 2 % plazmocytů v periferní krvi je biomarkerem skryté primární PCL, a navrhují, aby se stanovení plazmocytů v periferní krvi pomocí flowcytometrie stalo standardní součástí diagnostického postupu u MM.

Zdroj: Jelinek et al., More Than 2 % of Circulating Tumor Plasma Cells Defines Plasma Cell Leukemia–Like Multiple Myeloma, J Clin Oncol 2022, 41:1383-1392

Sdílet
Odebírejte
novinky
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.